Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Büveyhiler Onuncu asırda İran’da kurulan ve eski Sasani İmparatorlarının s oyun dan geldiğini iddia eden Şii hanedan. Büveyhilerin kurucusu , Ebu Şuca Büveyh çok fakirdi.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Büveyhiler Nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Büveyhiler
  Onuncu asırda İran’da kurulan ve eski Sasani İmparatorlarının soyundan geldiğini iddia eden Şii hanedan. Büveyhilerin kurucusu, Ebu Şuca Büveyh çok fakirdi. Çocuklarıyle beraber sırtlarında odun taşıyarak geçinirlerdi. Büveyh’in üç oğlu, Ali, Hasan ve Ahmed doğup büyüdükleri Deylem’de hüküm süren Deylemi Devletinin ordusunda uzun müddet paralı askerlik yaptılar. Zamanla orduda otoriteleri arttı. Hazar Denizinin güneyindeki bölgede, iktidar boşluğundan da istifade ederek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kendisine halife tarafından valilik mührü gönderilen Ali bin Büveyh, halifeye karşı kötü niyet beslemekle birlikte, iyi geçiniyordu. Biraz daha kuvvetlenince, halifeye üstünlüğünü kabul ettirmeye çalıştı. Halife de uzlaşma yolunu tercih ederek Fars eyaletinin idaresini ona bıraktı. O bölgedeki Türk subaylarından bir kısmı da Ali bin Büveyh’in ordusuna katıldı. Ordusu kuvvetlenen Ali bin Büveyh, kardeşi Hasan’ın da desteğiyle Rey, Hemedan, Irak ve Acem’in kalan yerlerini zaptetti. Daha sonra kardeşi Ahmed’i Kirman, Ahvaz ve Huzistan’ın fethi ile vazifelendirdi. Buraları fetheden Büveyhiler, birçok Ehl-i sünnet Müslümanı katlettiler. Bağdat’taki Şii komutanlar, onları Bağdat’ı işgale davet ettiler. Halife Müstekfi de Bağdat’ı yağmadan ve Müslümanları katledilmekten kurtarmak için, Ahmed bin Büveyh’e hil’atlar giydirip hediyelerle karşıladı. Ahmed’e Muizzüddevle, Ali’ye İmadüddevle, Hasan’a da Rüknüddevle ünvanlarını verdi. Buna rağmen Büveyhiler, Ehl-i sünnet Müslümanlara akla gelmedik kötülük ve zulmettiler. Hatta Abbasi halifeliğini yıkıp Eshab-ı kiram düşmanlığına dayalı bir halifelik kurmayı dahi düşündüler. Halife Müstekfi’yi tutuklayıp gözlerine mil çektiler. Yerine Ebü’l-Kasım el-Fazl’ı, El-Muti adıyla hilafet makamına geçirdiler. Ahmed’den sonra yerine geçen oğlu Bahtiyar, oyun ve eğlenceye düşkündü. Halife Muti’yi halifelikten alarak, yerine Tai-lillah’ı getirdi. Bahtiyar (İzzüddevle)ın izzet ve sefahata düşkün olup, keyfi davranışları sebebiyle devlet işleri gittikçe bozuldu ve çekişmeler başladı. Rey, Hemedan ve İsfehan’da hüküm süren Adudüddevle, İzzüddevle’nin ordusundaki Türk askerleri tahrik ederek isyan ettirdi. İzzüddevle önce tutuklandı sonra da öldürüldü. 22 DiğerBüveyhiler üzerine hakim olan Adudüddevle; Irak, Kirman, Fars, Umman Huzistan, Musul, Diyar-ı Bekr, Harran ve Menbic’e kadar sınırlarını genişletti. Büveyhi Hanedanı en kuvvetli ve güçlü devrine ulaştı. Zulmüyle ün yapan Adudüddevle, kırk sekiz yaşında öldü. Yerine 983 yılında Samsamüddevle ünvanıyla bilinen oğlu Ebu Kalicar geçti. Diğer kardeşleri Şerefüddevle ve Behaüddevle ile aralarında saltanat kavgaları başladı. Şerefüddevle, Samsamüddevle’yi Faris’te bir kaleye hapsettirdi. Saltanat Şerefüddevle’ye geçti. Halife Tai-lillah bir ahidname yazdırarak bütün devlet işlerini yürütmekle vazifelendirdi. Emirlik tacı giydirdi. Şerefüddevle üç yıla yakın hüküm sürdükten sonra, 989’da vefat etti. Yerine kardeşi Behaüddevle hükümdar oldu. Öte yandan Samsamüddevle hapisten kaçıp etrafına topladığı kuvvetlerle, Behaüddevle ile mücadeleye başladı. İki yıl süren bu mücadele Samsamüddevle’nin ölümüyle son buldu. Bu mücadeleler sırasında Halife Tai-lillah’la arası açıldı. Behaüddevle Tai-lillah’ı vazifeden alıp hapsettirdi. Sarayını ve hazinesini yağma ettirdi ve yerine Kadirbillah’ı getirdi. Büveyhoğulları içinde zalim ve kan dökücülükle meşhur olan Behaüddevle, yirmi beş yıla yakın hüküm sürdükten sonra, 1012 senesinde öldü. Yerine oğlu Sultanüddevle geçti. Sultanüddevle zamanı kardeşleri Celalüddevle Ebu Tahir, Kıvamüddevle Ebü’l-Fevaris ve Müşerrefüddevle arasında çekişmelerle geçti. Sonunda Müşerrefüddevle’nin 23 yaşında ölmesi üzerine yerine kardeşi Celalüddevle geçti. Yeğeni Kalicar’la mücadeleye girişen Celalüddevle, Bağdat’tan kaçtı. Tekrar anlaşma yaparak Bağdat’ta yedi seneye yakın hüküm sürdükten sonra 1044 (H. 435) senesinde öldü. Yerine oğlu Firuz geçti. Ebu Kalicar, Firuz’dan Bağdat’ı aldı. Taraftarları Hemedan’ı istila edip, Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin vekilini kovdular. Tuğrul Bey ile anlaşma yapıp karşılıklı akrabaları ile evlenerek sulhu pekiştirdiler. Ebu Kalicar 29 yıl hüküm sürdükten sonra, 1048 (H. 440) yılında öldü. İçki, oyun ve eğlence alemlerine düşkün olan Ebu Kalicar’ın yerine oğlu Ebu Nasr Hüsrev Firuz, Melik-ür-Rahim ünvanını alarak tahta geçti. Bunun zamanında da iç karışıklıklar devam etti. Bu sırada kuvvetlenen Ehl-i sünnet Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, bu karışıklıklardan istifade ve halifenin de yardım istemesi üzerine, Bağdat’a geldi. Son Büveyhoğlu hükümdarı Melik-ür-Rahim’i de tutuklattı. Böylece Büveyhoğulları Devletine son verdi. Yüz yıla yakın İran ve Irak’ta hüküm süren, temel fikir ve düşünceleri Eshab- ı kiram düşmanlığına dayanan, oyun, eğlence ve içki alemlerine düşkün bir hayat süren Büveyhoğulları Devleti, halifelere ve sünni Samanoğulları ile Gazneli ve Selçuklulara karşı hareket ederek İslam birliğinin bozulmasına sebeb oldular. BÜVEYHİ HÜKÜMDARLARI Fars ve Huzistan Kolu İmadüddevle Ali 934 Adudüddevle 949 Şerefüddevle 983 Samsamüddevle 990 Behaüddevle 998 Sultanüddevle 1012 Müşerrifüddevle 1021 Ebu Kalicar 1024 Fülad Sütun 1048 Şebankare reisi Fazluye’nin

  Paylaş Facebook Twitter Google


 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri