Hoşgeldiniz.

Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları İçinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları: *açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak) çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 21      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Göz İle İlgili Deyimler ve Anlamları

  İçinde göz kelimesi geçen deyimler ve anlamları:

  *açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)
  çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.

  *ağzını açıp gözünü yummak
  öfke ile, sonunu düşünmeden ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek: “Fakat bu inat, Emine’nin çenesini açmış; kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik’e ağzını açmış, gözünü yummuştu.” -H. E. Adıvar.

  *alıcı gözüyle bakmak
  inceden inceye gözden geçirmek: “Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.” -S. F. Abasıyanık.

  *Arap uyandı (Arap’ın gözü açıldı)
  geçen bir olaydan ders alındığını anlatan bir söz.

  *ayrıcalık gözetmek
  ayrıcalık tanımak: “Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.” -A. Erhat.

  *baş göz etmek
  hlk. evlendirmek: “Oğullarının artık normal bir yaşam süreceğini sanan anne baba ona güzel de bir kız bularak baş göz etmişler.” -A. Ümit.

  *başım gözüm üstüne
  belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.

  *başını gözünü yarmak
  bir işi kötü yapmak, bir işi istenildiği gibi yapmamak.

  *(bir işi) gözü yememek
  bir işi yapacak güç ve yeteneği kendinde bulamamak.

  *(bir kadın bir erkekte) gözünü açmak
  kadın ilk cinsel ilişkiyi o erkekle kurmuş olmak.

  *(bir şey birinin) gözünde olmamak
  herhangi bir üzüntü veya zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek durumda bulunmamak.

  *(bir şey) gözüne ilişmek
  birdenbire, istemeden görmek: “Tam kapı yanında bir sütçü dükkânı gözüme ilişti.” -R. H. Karay.

  *(bir şey) gözünü almak
  1) şiddetli ışık sebebiyle gözü iyi göremez duruma getirmek; 2) mec. aşırı biçimde etkilenmek.

  *(bir şeyde) gözü olmak
  bir şeyi ele geçirmek isteği beslemek: “Allah bilir, milletvekilliğinde de gözü vardır.” -H. Taner.

  *(bir şeyde) gözü olmamak
  1) bir şeye sahip olmayı istememek; 2) heves beslememek, fazla önem vermemek: “Giyinip kuşanmakta, gezip tozmakta gözüm yok.” -R. N. Güntekin.

  *(bir şeyden) gözünü ayırmamak
  bir şeye sürekli olarak bakmaktan kendini alamamak: “Ateşoğlu, bir yandan da gözlerini deniz yüzüne gelen ve yüzde suyu fokurdatan hava habbelerinden ayırmıyordu.” -Halikarnas Balıkçısı.

  *(bir şeye) gözü gitmek
  bir şeyi istemeden görmek, elinde olmayarak bakmak.

  *(bir şeye) gözü (gözleri) takılmak
  dikkati çeken bir şeyden bakışlarını ayıramamak: “Gözleri başka bir sahifenin ortalarına takıldı.” -P. Safa.

  *(bir şeye) gözünü yummak
  görmezlikten gelmek.

  *(bir şeye) … gözüyle bakmak
  yerine koymak: Kardeş gözüyle bakmak.

  *(bir şeyi) gözü gibi sakınmak (saklamak veya esirgemek)
  bir şeye aşırı ilgi göstermek, önemle bakıp korumak: “Doğru, hakları vardı, koskoca sandalıyla da beraber gömemezdiler ama çok sevdiği, gözü gibi esirgediği ağlarıyla gömebilirlerdi.” -S. F. Abasıyanık.

  *(bir şeyi) gözü gibi sevmek
  pek çok sevmek.

  *(bir şeyin) gözü kör olsun
  tkz. 1) bazı zorunlu durumlarda zararı istemeyerek kabullenmeyi anlatan bir söz; 2) gereksinim duyulan şeyin yokluğunda söylenen bir söz: Paranın gözü kör olsun.

  *(bir şeyin) gözünü çıkarmak
  1) beceriksizce davranmak, zarara uğratmak; 2) tkz. iyisi dururken en kötüsünü seçmek.

  *(bir yerde) gözünü açmak
  o yerde olduğunun farkına varmak.

  *birbirinin gözünü çıkarmak
  kıyasıya dövüşmek.

  *birbirinin gözünü oymak
  aralarında aşırı geçimsizlik olmak.

  *(birinden) gözü su içmemek
  güvenmemek: “Azarlayıp adam olmazsın sen nafile… Gözüm hiç su içmiyor senden.” -O. Kemal.

  *(birine) fena gözle bakmak
  kötü niyetini anlatır biçimde bakmak.

  *(birine) gözdağı vermek
  sonradan verilecek bir ceza ile korkutmak, yıldırmak, tehdit etmek, caydırmaya çalışmak: “Sarhoş ağabeyi, parası pulu ile gözdağı vermeye kalktı onlara.” -N. Cumalı.

  *(birine) gözünün üstünde kaşın var dememek
  birinin her davranışını hoş görmek.

  *(birini) görüp gözetmek
  korumak, yardım etmek, mukayyet olmak.

  *(birini) gözü ısırmak
  bir kimseyi tanıyacak gibi olmak.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  *(birini) gözüm görmesin
  “bana görünmesin, yüzünü görmek istemem” anlamında kullanılan bir söz.

  *(birini veya bir şeyi) gözü görmez olmak
  artık ona değer vermemek.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmek
  bir işi yapabilme konusunda kendisine veya başkalarına güvenmek: “Şimdi Murat dağlarında eğlenirim, beni bulmak istersen adamlarının da gözü keserse oraya yolla.” -T. Buğra.

  *(birini veya bir şeyi) gözü kesmemek
  1) bir işi yaparken kendine veya başkalarına güvenmemek; 2) beğenip seçememek: “Kendi iyle otuzu geçtiği hâlde isteyenler arasında kendine uygun birisini gözü kesmediği için evlenmemişti.” -N. Cumalı.

  *(birini veya bir şeyi) gözü tutmak
  güvenmek, beğenmek: “Bu genç çocukla bu üstü başı oldukça eski ihtiyar adamı gözü tutmamıştı.” -N. Hikmet.

  *(birinin bir şey) gözünü bağlamak
  doğruyu bulamaz, düşünemez duruma getirmek.

  *(birinin) gözlerine mil çekmek
  birinin gözlerini kızgın mille kör etmek.

  *(birinin) gözü önünde
  yanında, yakınında: “Çocukluğundan beri onun bir siniri de aydınlıkta başkasının gözü önünde uyumaktı.” -R. N. Güntekin.

  *(birinin) gözüne girmek
  sevgi ve ilgisini kazanmak: “Tevfik Bey’in gözüne girdiğini de etraflıca anlattı.” -T. Buğra.

  *(birinin) gözünü açmak
  görüşünü değiştiren bilgi vermek, uyarmak.

  *(birinin) gözünü korkutmak
  yıldırmak: “Şimdiden gözünü korkutmazsan ileride büsbütün başa çıkılmaz bu bacaksızlarla.” -N. Cumalı.

  *(birinin) gözünün (gözlerinin) içine bakmak
  1) bir kimsenin üstüne titremek; 2) buyruğunu yerine getirmeye hazır bulunmak; 3) bir arzunun gerçekleşmesi için gözleriyle birine yalvarmak.

  *(birinin) gözünün yaşına bakmamak
  acımamak, merhamet etmemek.

  *(birinin) yüzünü gözünü açmak
  bir çocuğa veya gence o zamana kadar bilmediği birtakım cinsel bilgiler vermek.

  *boş gözlerle bakmak
  anlamsız bakmak.

  *büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek
  saygı ve sevgi göstermek: “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” -H. Taner.

  *dört gözle beklemek (bakmak)
  çok isteyerek veya özleyerek beklemek: “Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *dünya gözü ile görmek
  ölmeden önce görmek: “Seni dünya gözüyle bir daha görmeyi nasip edene şükrolsun.” -Y. Kemal.

  *dünya gözüne zindan olmak (görünmek veya kesilmek)
  büyük bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde olmak.

  *dünyaya gözlerini kapamak (yummak)
  ölmek: “Bir sabah söyledi son sözlerini / Yumdu dünyaya ela gözlerini” -Y. K. Beyatlı.

  *eğri (eğri gözle) bakmak
  kötü düşünce ile bakmak.

  *ekmeğine göz koymak (dikmek)
  birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya çalışmak.

  *el emeği göz nuru
  yapımı uzun zaman alan ve çok emek isteyen iş, el işi göz nuru.

  *el işi göz nuru
  el emeği göz nuru.

  *fark gözetmek
  ayrı tutmak: “Siz erkekler ekseriya nikâhlı kadınla nikâhsız kadınlarınız arasında bir fark gözetirsiniz.” -H. C. Yalçın.

  *elle tutulur gözle görülür (dille anlatılır)
  çok belirgin, çok açık: “Sevim’in güzelliği elle tutulur, dille anlatılır makbul bir güzellik değildir.” -R. N. Güntekin.

  *fazla mal göz çıkarmaz
  “ne kadar ve ne türden mal olursa olsun elden çıkarılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

  *fırsat kollamak (gözlemek)
  yapmak istediği iş için uygun bir zaman veya bir durum beklemek: “Sonra fırsat kollamasını biliyordu ve tekme yapıştıracak, çelme takacak zamanı içgüdülerin şaşmazlığıyla seçiyordu.” -T. Buğra.

  *göz açamamak
  yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkânı bulamamak: “İşkembe ayıklamaktan, bulaşık yıkamaktan göz açamıyordum.” -O. Kemal.

  *göz açıp kapayıncaya kadar
  çok kısa bir sürede: “Göz açıp kapayana kadar Zafer büyüdü.” -A. Kutlu.

  *göz açtırmamak
  başka bir iş yapmasına vakit veya imkân vermemek.

  *göz alabildiğine
  1) gözün görebileceği en uzak yerlere kadar: “Bu göz alabildiğine düzlük, sinsi bir bataklık gibidir.” -A. Erhat. 2) çok geniş, engin bir biçimde.

  *göz ardı etmek
  gereken önemi vermemek: “Kocakarı yöntemlerine inanmayı göz ardı ettiğini söyleyemezdim.” -A. Kulin.

  *göz atmak
  kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakıvermek: “Bir ara karşıdaki salaş birahanenin penceresine göz atıyorum.” -A. Ümit.

  *göz boyamak
  kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak: “Yerine göre fakiri korur gibi görünür, gözleri boyar böylece.” -K. Korcan.

  *göz değmek
  uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek.

  *göz dikmek
  bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak: “Bizim canımıza, malımıza hangi devlet göz dikmişti?” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *göz doldurmak
  görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek: Bu futbolcu antrenmanda göz doldurdu.

  *göz doyurmak
  bir şey görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek.

  *göz etmek
  gözle işaret etmek.

  *göz gezdirmek
  1) derinlemesine incelemeden okumak: “Masanın üstünde bir başka gazete var. Biraz evvel ona göz gezdirdiğim zaman birbiri ardı sıra üç havadis görmüştüm.” -R. N. Güntekin. 2) bir yeri, bir şeyi çabucak incelemek.

  *göz göre göre
  1) belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde: “Göz göre göre masumların kanına girmem için benden ferman almaya mı geldiniz.” -N. F. Kısakürek. 2) olacağı bilindiği hâlde önlem alınmadan.

  *göz göz olmak
  üzerinde birçok göz, delik oluşmak veya bulunmak: “Yeter oldu bu sitemler yetişir / Göz göz oldu kara bağrım tutuşur” -Halk türküsü.

  *göz göze gelmek
  her iki tarafın bakışları karşılaşmak: “İşte bu iki adam bir aralık göz göze geldiler.” -İ. H. Baltacıoğlu.

  *göz (gözler) önüne sermek
  açıklamak, sergilemek, göstermek, tanıtmak: Adı duyulmamış, şiiri bilinmeyen gençleri tutar, gözler önüne sererdi.

  *göz gözü görmemek
  yoğun sis, duman, toz vb. sebeplerle hiçbir şey görülememek: “Tezek dumanında göz gözü görmez.” -N. Hikmet.

  *göz (gözünün) kuyruğuyla bakmak
  göz ucuyla bakmak.

  *göz (gözünün) önünde olmak
  1) sürekli denetimi altında bulunmak; 2) unutmamak, olduğu gibi hatırlamak: “Hızla açılan kapıdan içeri girişi, hayır girişi değil, atılışı hâlâ gözümün önündedir.” -Y. Z. Ortaç. 3) gündemde yer almak; 4) kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmak.

  *göz (gözünün) önüne serilmek
  görülmek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmak: “İstanbul’a bu yükseklikten bakılınca birden gözlerimizin önüne serilir.” -A. Ş. Hisar.

  *göz (gözünün) ucuyla bakmak
  fark ettirmeden gözlemek, belli etmemeye çalışarak başını çevirmeden yandan bakmak: “Kadın, gözünün ucuyla erkeğe baktı.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

  *göz hapsine almak
  bakışlarını üzerinden ayırmamak, gözetlemek, hiçbir davranışını gözden kaçırmamak: “Sözü sohbeti yerinde görünen birkaç erkeği haftalarca göz hapsine aldı.” -R. N. Güntekin.

  *göz kamaştırmak (almak)
  1) kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak; 2) mec. bir niteliğiyle hayran bırakmak: “O sıralar Avrupa’da bir büyük piyano ustası gözleri kamaştırıyordu.” -N. Nadi.

  *göz kaş süzmek
  dikkatle ve hissettirmeden bakışlarla kontrol altında tutmak: “Anlamlı anlamlı birbirine işaretler yaparak, göz kaş süzerek Emine’ye uzun uzun bakıyorlar.” -R. H. Karay.

  *göz kesilmek
  bütün dikkatiyle bakmak.

  *göz kırpmadan
  1) acımadan, merhamet etmeden; 2) duraksamadan, çekinmeden. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.