Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

silah terimleri A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Silah terimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  silah terimleri

  A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği
  Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği
  Adjustable Rear Sight: Ayarlanabilir gez
  Affray: Kavga, çatışma (Shooting Affray)
  Alm (V): Nişan almak, silahı hedefe odaklamak
  Almed-fire: Nişan alınmış atış
  Alratream: Hava akımı, Aerodinamik yapının silah üzerinde uygulanması
  Allay Model: Alaşımlı model
  All hands to quarters!: Herkes silah başına!
  Amsuh: Pusu, pusuya düşürmek
  Approx: Fişeğe konan barut miktarı
  Arc of fire: Atış kavisi
  Armament: Teçhizat
  Assault Riffle/Gun: Hücum tüfeği, baskın tüfeği
  Axis: Mihver
  Auto Loader: Otomatik dolduruş yapan silah
  Action: Genelde doldurup kapatan, ateşleme, yapan, açıp boşaltma mekanizma grubu. Mekanizma, kubuz
  Anvil: Ateşleme destek pimi. Mesnet
  Assembly: Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu
  Automatic: Genelde kendinden hareketli mekanizma, Silahta; tetik çekişiyle devamlı ateşleme yapan sistem
  Advance Priming: Açık süngülü çarpma ateşlemeli düzende, çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem
  Ball Ammunition: Yuvarlak çekirdek yapısı (9 mm. Parbellum gibi)
  Bayonet: Süngü
  Barret: Namlu
  Barrel Length: Namlu uzunluğu
  Barrel Locking Catch: Namlu kilitleme parçası
  Bead: Boncuk, arpacık, boncuk yapıdaki yuvarlak arpacık
  Bending (v): Kıvrılarak atış pozisyonu almak
  Bipod: Portatif ayaklar ve bunların takma yeri
  Bland Flring Device: Kurusıkı atan cihaz
  Blasi: Patlama, infilak
  Bolt: Süngü
  Bolt Stop Pin: Mekanizma durdurucu iğne
  Bolt Plunger: Mekanizma Pistonu
  Bolt Plunger Spring: Mekanizma piston yayı
  Bolt Stop: Mekanizma durdurucusu
  Bolt Body: Tüfek mekanizma yapısı (gövdesi)
  Bounce (v): Sekmek, zıplamak
  Bolt Action: Mekanizma hareketine sahip olan
  Bore: Çap
  Breaching Weapons: Savunma silahları
  Brass Head: Pirinç dip tablalı tüfek fişeği
  Brachet: Tüfek dürbünlerinin her iki camını koruyan açılıp kapanabilen kapaklar
  Breech-Loading: Arkadan dolma silahlar
  Breech-Loader: Arkadan dolma top ya da tüfek
  Bullet Lube: Mermi yayı
  Bullet-Lube Built Up: Mermi yayının namlu ve mekanizmada toplanması
  Bull’s Eye: Hedef tahtasının tam ortası (10 ve 12)
  Buttstack: Dipçik
  Casing: Fişek
  Cartridge: Fişek
  Cartridge Loop: Armadalardaki (Fişeklik) fişek takılan her bir ilmek
  Cartridge Case: Fişek dış yapısı
  Carabine/Carbine: 1 m.’nin altındaki tüfek
  Case: Mermi
  Catch: Süngü
  Center Pin: Silindirin merkez mili
  Center Pin Spring: Silindir mili yayı (Revolverde)
  Changing Handle: Emniyet tutucusu
  Chamber: Mermi yatağı
  Chambering: Fişek yatağının çapı
  C.İ.D: Criminal Investigation Detective: Dedektif
  Closed-Bolt: Kapalı sürgü
  Closure: Tüfek Fişeğinin ağzını kapatan tıkaç maddesi
  Close Quarter: Yakın menzil (kısa mesafe)
  Clamping Key: Silahın ayaklar üzerine sabitlenmesini sağlayan kenetlenme anahtarı
  Cleaning Rod: Temizleme çubuğu
  Cleaning Kit: Temizleme gereçleri
  Combat (v/n): Çatışma, mücadele
  Cover: Arkasından atış yapılan koruyucu, Sütre
  Concealment: Gizlenme
  Cocking Handle: Kurma kolu
  Colored Insert: Arpacık üstündeki renkli kısım
  Commander Hammer: Yuvarlak horoz şekli
  Cradle: Tüfeğin ayaklar üzerine oturtulmasını sağlayan beşik
  Crimp: Çekirdekteki çentikler, Kıvrımlar
  Cue: Atışlarda verilen başlama işareti
  Cylinder: Top
  Cylinder Stop Spring: Silindir tutucu yay
  Cylinder Stop Stud: Silindir tutucu mil
  Cyclic Rate: Birim zamandaki mermi yakma kapasitesi
  Cyclic Rate of Fire: Atış devri
  C.Q.B.: (Close Quarter Battle) Yakın menzil çatışması
  Cam: Mekanikte, Manivela-Eğik düzlem kombinasyonu, Kama
  Cook Off: Çevre ısısı ile oluşan istenmeyen ateşlenme
  Crane: Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu
  Creep: Tetik sürümesi
  Cylinder Stop: Top dönü kilidi (S.W.)
  Cylinder Latch: Top dönü kilidi (Ruger)
  Cylinder Release Button: Top serbest bırakma mandalı (Ruger)
  Center Fire: Merkezden ateşlemeli mermi türü
  Condition One: Namluda mermi, Horoz kurulu taşıma durumu
  Condition Two: Namluda, mermi, Horoz inik taşıma durumu
  Condition Three: Namlu boş, Horoz inik taşıma durumu
  Counter Recess: Mermi kovanı taban çıkıntısı oturma yivi
  D.A. (Double Action): Çift hareketli
  Decock: Horozun durdurulması
  Decocker: Kurucu
  Deployment (v): Savaş düzenine sokmak
  Deputy Sheriff: Şerif yardımcısı
  Ding Up The Empities: Boş kovanları dışarı atmak
  Disconnector: Horoz mandalı
  Disconnector Pin: Horoz mandalı pimi
  Disarm (v): Silahı atmak
  Disarmament: Silahsızlanmak
  Dove Tall: Kumru kuyruğu diye tabir edilen arpacık türü
  Double Column Magazine: Mermileri çaprazlama olarak çift sıra halinde sıralayan şarjör
  Draw (V): Tabancayı çekmek
  Draw The Pistol: Tabancayı çekmek
  Draw A Bead On (stg)‘e: nişan almak
  Dump Ammo: Dökme cephanelik
  D.V.P.: (Dignitary Protection) Yüksek rütbelileri koruma
  Derringer: Genelde iki yahut daha fazla namlulu küçük cep tabancası
  Detent: Susta
  Doubling: Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış. Çiftleme
  Dog: Çiftelerde horoz kurma levyesi. Çift hareket takılma dişi (Ruger)
  Ejector: Fişek Atacağı, Çıkarıcı
  Ejection: Çıkartma, Boş kovan atma

  Ejection Of A Magazine: Şarjörü çıkartma
  Ejection Part: Boş kovan atma boşluğu
  Embelttshment: Süsleme, Silahın üzerindeki şekiller
  Encounter: Mücadele
  Engaged (To Be): Nişan alınmış
  Entry: Baskın
  Engage Pre-selected: Önceden belirlenmiş hedeflere
  Targets: nişan almak
  E.O.D.: Su altı patlayıcıları
  Escape Hole: Gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal
  Evacuation: Bir yerde bulunan masum sivilleri tahliye etmek
  Extractor: Tırnak
  Extractor Pin: Tırnak pimi
  Extractor Head: Çıkarıcı yayı
  Extractor Spring: Çıkarıcı (Tırnak) mili
  Extractor Stem: Çıkarıcı borusu
  Exractor Rod: Boşaltma (Çıkarma) mili
  Extractor Rod Collar: Çıkarıcı çubuk halkası
  Exlend: Uzatmak, Açmak, Doğrultmak
  Extend The Bipod: Tüfeğin ayaklarını açarak kurmak
  Extend The Gun (v): Silahı hedefe doğrultmak
  Feed: Şeritli otomatik tüfeklerde şeridin takıldığı sağlı sollu boşluk
  Feer Ramp: Mermiyi şarjörden yatağa ileten rampa
  Flip-Up Peep: Fiske vurularak ayarlanması yapılan bir tür gaz
  Firin-Up (v): Ateş etmek
  Firing Pin Stop: Ateşleme iğnesi durdurucusu
  Firing Pin Block Safety: Ateşleme iğnesini bloke ederek meydana gelen emniyet çeşidi
  Fixed Sights: Sabit nişangâh tertibatı
  Flat Spring: Şarjör baskı yayı
  Flat Spring Pin: Şarjör baskı yayı pimi
  Flat Shooting: 9 mm. Winchester Magnum dolusu
  Filnt Lock: Çakmaktaşı esasına göre ateşleme yapan silah
  Flash Hider: Ateş (alev) gizleyici
  Folding Stock: Katlanabilir dipçik (kundak)
  Folding Butt: Katlanabilir dipçik
  Frame: Gövde, çerçeve
  Follow Up Shot: Peşpeşe atış, sert atış
  Fore-Sight: Arpacık
  Front Sight: Arpacık
  Full Stock: Klasik üçgen kundak
  Fresh Magazine: Yeni şarjör
  Floating Firing Pin: Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış iğne
  Falling Block: Alçalan bloklu kapak takımı
  Follower: Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki ile üstünde taşıyan eleman, gerdel
  Front Strap: Gövde çerçevesi ön dışı. Ön bant
  Friction Piece: Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolma tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember
  Field Stripping: Sahra sökümü
  Friction Ring: Sürtünme elemanına baskı yapan konik, yüzük
  Fore-and: El kundağı
  Flat: Silah gövde çerçevesi, Gövde
  Gas Ring: Patlama anında ortaya çıkan belirli yönlere yöneltilmesini (gazın) sağlayan çerçeve yapısı, Gaz deliği
  Gauge: Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü
  Gadgetry: Silahla ilgili alet-edevat
  Gaz Regulator: Gaz düzenleyicisi, Gaz regülatörü
  Grenade: El bombası
  Grenade Launcher: El bombası atıcısı
  Groove: Yiv
  Grooved: Yivli
  Grain: = 0.0648 gr.
  Grip Screw: Kabza kapak vidası
  Gun Take Away: Silahın düşmandan alınarak etkisiz hale getirilmesi
  Grip: Kabza
  Grip Safety: Kabza emniyeti
  Gas Detayed: Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi
  Gas Operated: Gaz kaçırmalı kilit sistemi
  Gap: Aralık
  Hammer: Horoz, Revolverdeki horoz parçacığı
  Hammer Pin: Horoz pimi
  Hammer Block: Horoz tutucusu
  Hammer Stud: Horozun etrafında döndüğü mihver çivisi
  Hammer Nose Spring: Horozun dip tablasına vuran ön kısmı ile arka kısmı arasındaki yay
  Hammer Nose Rivet: Horoz tutucu perçin
  Hammer Nose Bushing: Horoz vurucu temizleyicisi
  Hand: Tetiğin çekilmesi ile silindirin sağa veya sola bir kez dönmesini sağlayan iç parça
  Handle: Tutacak
  Hand Tarsion Spring Pin: Tetiğin çekilmesinde görev yapan yay iğnesi
  Handguard: Tüfeklerde el kundağı
  Hardball: ****l gömlekli çekirdek
  Harmess: Koşum şeklindeki silah askısı
  Heavy Barrel: Kenar vuruşlu fişek
  Hollow Point: Oyuk uçlu çekirdek
  Hoister: Kılıf
  Hammerless: Horozsuz yahut yanlış olarak kapalı horozlu ateşleme sistemi
  Hangfire: Bilinmeyen sebeple oluşan gecikmiş ateşleme
  Head Space: Kapak ön yüzü, Kovan yatağı-Kovan tutma elemanı arası, Açıklık
  Hidden Hammer: Kapalı horoz
  Hinged Recelver: Menteşeli gövde
  Hook: Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvarlağı
  Half Cock: Yarım kurma
  Illuminated Sights: Gece görüşü sağlayan parlak noktalı nişângah düzeni
  Infantry: Piyade, Piyadeye ait olan
  Inertla Spring: Sabitleştirici yay
  I.A.: (İmmediate Assault) Ani baskın
  Lanyard Ring: Tabanca türü silahları bele veya askıya asmaya yarar ****l halka, ip ve zincir
  Laser Sight: Lazer takılmış nişangâh düzeni
  Left Grip Plate: Sol kabza kapağı
  Lever: Manivela
  Leverage: Manivela kuvveti
  Lever Gun: Manivela yardımıyla doldur-boşalt yapılan silah
  Locking Bolt Spring: Kilitleme mekanizması yayı
  Locking Bolt Pin: Kilitleme mekanizması iğnesi
  Locking Screw: Kilitleme vidası
  Locking Bolt Retention Pin: Kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne
  Long Riffle: 22 LR’lik mermi
  Lower Rim: Çerçevenin iç alt tarafı
  L.R. (22 LR): 22 Cal.’lik özel mermi türü
  Lock: Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması
  Lock Word: Mekanizma grubu
  Locked Breech: Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı
  Latch: Mandal, Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)
  Limbwork: Yana açılan toplu tabancalarda elemanlar grubu
  Long Recalt: Geri tepmeli kilitli sürgü sisteminde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem
  Lump: Lop, çiftelerde namlu altı kilit ayakları
  Magazine Base: Şarjör kapağı
  Magazin Catch: Şarjör kilidi
  Magazine Disconnector: Şarjör emniyetini sağlayan bağlantısızlık
  Magazine Safety: Şarjör emniyeti
  Magazine Shelt: Şarjör gövdesi
  Magazine Follower: Gerdel
  Magazine Spring: Şarjör yayı
  Magazine Spring Seat: Şarjör kapağı kilidi
  Magazine Catch Spring: Şarjör kilidi yayı
  Magazine Well: Şarjör kaldıracı
  Magazine Release: Şarjör çıkarıcı buton
  Magazine Latch: Şarjör mandalı
  Malnspring: Horoz mafsal yayı, ana yay
  Mainspring Strut: Horoz mafsalı
  Main Spring Plug: Horoz mafsal yatağı
  Mass Attack: Toplu saldırı, grup halinde saldırı
  Manual Fixing Screw: Elle ayarlama vidası
  Man-Hamess: Birden fazla askıdan meydana gelen koşum şeklindeki silah askısı
  Mat: Yatarak atışta üzerine uzanılan paspas
  M.O.E (Methods Of Entry): Baskın Metodu
  Mounting On: Silahın sökülebilen parçalarını yerine takmak
  Multiple Targets: Birden fazla hedef
  Munition: Mühimmat
  Musket: Misket tüfeği
  Musketry: Küçük silahlarda ateş etme sanatı
  Muskeeter: Silahçı, tüfekci

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. wolfteam en iyi silah hangisi, wolfteam en iyi silah nedir, wolfteam en iyi silah hangisid
 3. Kaşgarlı Mahmut kendisini tanıtırken niçin iyi silah kullandığından bahsediyor? O dönem iç
 4. İngilizce iş terimleri, Business Terms/İş Terimleri
 5. Temel Müzik Terimleri /Hız (hareket) Terimleri
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri