Hoşgeldiniz.

silah terimleri A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Silah terimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  silah terimleri

  A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği
  Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği
  Adjustable Rear Sight: Ayarlanabilir gez
  Affray: Kavga, çatışma (Shooting Affray)
  Alm (V): Nişan almak, silahı hedefe odaklamak
  Almed-fire: Nişan alınmış atış
  Alratream: Hava akımı, Aerodinamik yapının silah üzerinde uygulanması
  Allay Model: Alaşımlı model
  All hands to quarters!: Herkes silah başına!
  Amsuh: Pusu, pusuya düşürmek
  Approx: Fişeğe konan barut miktarı
  Arc of fire: Atış kavisi
  Armament: Teçhizat
  Assault Riffle/Gun: Hücum tüfeği, baskın tüfeği
  Axis: Mihver
  Auto Loader: Otomatik dolduruş yapan silah
  Action: Genelde doldurup kapatan, ateşleme, yapan, açıp boşaltma mekanizma grubu. Mekanizma, kubuz
  Anvil: Ateşleme destek pimi. Mesnet
  Assembly: Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu
  Automatic: Genelde kendinden hareketli mekanizma, Silahta; tetik çekişiyle devamlı ateşleme yapan sistem
  Advance Priming: Açık süngülü çarpma ateşlemeli düzende, çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem
  Ball Ammunition: Yuvarlak çekirdek yapısı (9 mm. Parbellum gibi)
  Bayonet: Süngü
  Barret: Namlu
  Barrel Length: Namlu uzunluğu
  Barrel Locking Catch: Namlu kilitleme parçası
  Bead: Boncuk, arpacık, boncuk yapıdaki yuvarlak arpacık
  Bending (v): Kıvrılarak atış pozisyonu almak
  Bipod: Portatif ayaklar ve bunların takma yeri
  Bland Flring Device: Kurusıkı atan cihaz
  Blasi: Patlama, infilak
  Bolt: Süngü
  Bolt Stop Pin: Mekanizma durdurucu iğne
  Bolt Plunger: Mekanizma Pistonu
  Bolt Plunger Spring: Mekanizma piston yayı
  Bolt Stop: Mekanizma durdurucusu
  Bolt Body: Tüfek mekanizma yapısı (gövdesi)
  Bounce (v): Sekmek, zıplamak
  Bolt Action: Mekanizma hareketine sahip olan
  Bore: Çap
  Breaching Weapons: Savunma silahları
  Brass Head: Pirinç dip tablalı tüfek fişeği
  Brachet: Tüfek dürbünlerinin her iki camını koruyan açılıp kapanabilen kapaklar
  Breech-Loading: Arkadan dolma silahlar
  Breech-Loader: Arkadan dolma top ya da tüfek
  Bullet Lube: Mermi yayı
  Bullet-Lube Built Up: Mermi yayının namlu ve mekanizmada toplanması
  Bull’s Eye: Hedef tahtasının tam ortası (10 ve 12)
  Buttstack: Dipçik
  Casing: Fişek
  Cartridge: Fişek
  Cartridge Loop: Armadalardaki (Fişeklik) fişek takılan her bir ilmek
  Cartridge Case: Fişek dış yapısı
  Carabine/Carbine: 1 m.’nin altındaki tüfek
  Case: Mermi
  Catch: Süngü
  Center Pin: Silindirin merkez mili
  Center Pin Spring: Silindir mili yayı (Revolverde)
  Changing Handle: Emniyet tutucusu
  Chamber: Mermi yatağı
  Chambering: Fişek yatağının çapı
  C.İ.D: Criminal Investigation Detective: Dedektif
  Closed-Bolt: Kapalı sürgü
  Closure: Tüfek Fişeğinin ağzını kapatan tıkaç maddesi
  Close Quarter: Yakın menzil (kısa mesafe)
  Clamping Key: Silahın ayaklar üzerine sabitlenmesini sağlayan kenetlenme anahtarı
  Cleaning Rod: Temizleme çubuğu
  Cleaning Kit: Temizleme gereçleri
  Combat (v/n): Çatışma, mücadele
  Cover: Arkasından atış yapılan koruyucu, Sütre
  Concealment: Gizlenme
  Cocking Handle: Kurma kolu
  Colored Insert: Arpacık üstündeki renkli kısım
  Commander Hammer: Yuvarlak horoz şekli
  Cradle: Tüfeğin ayaklar üzerine oturtulmasını sağlayan beşik
  Crimp: Çekirdekteki çentikler, Kıvrımlar
  Cue: Atışlarda verilen başlama işareti
  Cylinder: Top
  Cylinder Stop Spring: Silindir tutucu yay
  Cylinder Stop Stud: Silindir tutucu mil
  Cyclic Rate: Birim zamandaki mermi yakma kapasitesi
  Cyclic Rate of Fire: Atış devri
  C.Q.B.: (Close Quarter Battle) Yakın menzil çatışması
  Cam: Mekanikte, Manivela-Eğik düzlem kombinasyonu, Kama
  Cook Off: Çevre ısısı ile oluşan istenmeyen ateşlenme
  Crane: Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu
  Creep: Tetik sürümesi
  Cylinder Stop: Top dönü kilidi (S.W.)
  Cylinder Latch: Top dönü kilidi (Ruger)
  Cylinder Release Button: Top serbest bırakma mandalı (Ruger)
  Center Fire: Merkezden ateşlemeli mermi türü
  Condition One: Namluda mermi, Horoz kurulu taşıma durumu
  Condition Two: Namluda, mermi, Horoz inik taşıma durumu
  Condition Three: Namlu boş, Horoz inik taşıma durumu
  Counter Recess: Mermi kovanı taban çıkıntısı oturma yivi
  D.A. (Double Action): Çift hareketli
  Decock: Horozun durdurulması
  Decocker: Kurucu
  Deployment (v): Savaş düzenine sokmak
  Deputy Sheriff: Şerif yardımcısı
  Ding Up The Empities: Boş kovanları dışarı atmak
  Disconnector: Horoz mandalı
  Disconnector Pin: Horoz mandalı pimi
  Disarm (v): Silahı atmak
  Disarmament: Silahsızlanmak
  Dove Tall: Kumru kuyruğu diye tabir edilen arpacık türü
  Double Column Magazine: Mermileri çaprazlama olarak çift sıra halinde sıralayan şarjör
  Draw (V): Tabancayı çekmek
  Draw The Pistol: Tabancayı çekmek
  Draw A Bead On (stg)‘e: nişan almak
  Dump Ammo: Dökme cephanelik
  D.V.P.: (Dignitary Protection) Yüksek rütbelileri koruma
  Derringer: Genelde iki yahut daha fazla namlulu küçük cep tabancası
  Detent: Susta
  Doubling: Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış. Çiftleme
  Dog: Çiftelerde horoz kurma levyesi. Çift hareket takılma dişi (Ruger)
  Ejector: Fişek Atacağı, Çıkarıcı
  Ejection: Çıkartma, Boş kovan atma

  Ejection Of A Magazine: Şarjörü çıkartma
  Ejection Part: Boş kovan atma boşluğu
  Embelttshment: Süsleme, Silahın üzerindeki şekiller
  Encounter: Mücadele
  Engaged (To Be): Nişan alınmış
  Entry: Baskın
  Engage Pre-selected: Önceden belirlenmiş hedeflere
  Targets: nişan almak
  E.O.D.: Su altı patlayıcıları
  Escape Hole: Gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal
  Evacuation: Bir yerde bulunan masum sivilleri tahliye etmek
  Extractor: Tırnak
  Extractor Pin: Tırnak pimi
  Extractor Head: Çıkarıcı yayı
  Extractor Spring: Çıkarıcı (Tırnak) mili
  Extractor Stem: Çıkarıcı borusu
  Exractor Rod: Boşaltma (Çıkarma) mili
  Extractor Rod Collar: Çıkarıcı çubuk halkası
  Exlend: Uzatmak, Açmak, Doğrultmak
  Extend The Bipod: Tüfeğin ayaklarını açarak kurmak
  Extend The Gun (v): Silahı hedefe doğrultmak
  Feed: Şeritli otomatik tüfeklerde şeridin takıldığı sağlı sollu boşluk
  Feer Ramp: Mermiyi şarjörden yatağa ileten rampa
  Flip-Up Peep: Fiske vurularak ayarlanması yapılan bir tür gaz
  Firin-Up (v): Ateş etmek
  Firing Pin Stop: Ateşleme iğnesi durdurucusu
  Firing Pin Block Safety: Ateşleme iğnesini bloke ederek meydana gelen emniyet çeşidi
  Fixed Sights: Sabit nişangâh tertibatı
  Flat Spring: Şarjör baskı yayı
  Flat Spring Pin: Şarjör baskı yayı pimi
  Flat Shooting: 9 mm. Winchester Magnum dolusu
  Filnt Lock: Çakmaktaşı esasına göre ateşleme yapan silah
  Flash Hider: Ateş (alev) gizleyici
  Folding Stock: Katlanabilir dipçik (kundak)
  Folding Butt: Katlanabilir dipçik
  Frame: Gövde, çerçeve
  Follow Up Shot: Peşpeşe atış, sert atış
  Fore-Sight: Arpacık
  Front Sight: Arpacık
  Full Stock: Klasik üçgen kundak
  Fresh Magazine: Yeni şarjör
  Floating Firing Pin: Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış iğne
  Falling Block: Alçalan bloklu kapak takımı
  Follower: Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki ile üstünde taşıyan eleman, gerdel
  Front Strap: Gövde çerçevesi ön dışı. Ön bant
  Friction Piece: Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolma tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember
  Field Stripping: Sahra sökümü
  Friction Ring: Sürtünme elemanına baskı yapan konik, yüzük
  Fore-and: El kundağı
  Flat: Silah gövde çerçevesi, Gövde
  Gas Ring: Patlama anında ortaya çıkan belirli yönlere yöneltilmesini (gazın) sağlayan çerçeve yapısı, Gaz deliği
  Gauge: Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü
  Gadgetry: Silahla ilgili alet-edevat
  Gaz Regulator: Gaz düzenleyicisi, Gaz regülatörü
  Grenade: El bombası
  Grenade Launcher: El bombası atıcısı
  Groove: Yiv
  Grooved: Yivli
  Grain: = 0.0648 gr.
  Grip Screw: Kabza kapak vidası
  Gun Take Away: Silahın düşmandan alınarak etkisiz hale getirilmesi
  Grip: Kabza
  Grip Safety: Kabza emniyeti
  Gas Detayed: Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi
  Gas Operated: Gaz kaçırmalı kilit sistemi
  Gap: Aralık
  Hammer: Horoz, Revolverdeki horoz parçacığı
  Hammer Pin: Horoz pimi
  Hammer Block: Horoz tutucusu
  Hammer Stud: Horozun etrafında döndüğü mihver çivisi
  Hammer Nose Spring: Horozun dip tablasına vuran ön kısmı ile arka kısmı arasındaki yay
  Hammer Nose Rivet: Horoz tutucu perçin
  Hammer Nose Bushing: Horoz vurucu temizleyicisi
  Hand: Tetiğin çekilmesi ile silindirin sağa veya sola bir kez dönmesini sağlayan iç parça
  Handle: Tutacak
  Hand Tarsion Spring Pin: Tetiğin çekilmesinde görev yapan yay iğnesi
  Handguard: Tüfeklerde el kundağı
  Hardball: ****l gömlekli çekirdek
  Harmess: Koşum şeklindeki silah askısı
  Heavy Barrel: Kenar vuruşlu fişek
  Hollow Point: Oyuk uçlu çekirdek
  Hoister: Kılıf
  Hammerless: Horozsuz yahut yanlış olarak kapalı horozlu ateşleme sistemi
  Hangfire: Bilinmeyen sebeple oluşan gecikmiş ateşleme
  Head Space: Kapak ön yüzü, Kovan yatağı-Kovan tutma elemanı arası, Açıklık
  Hidden Hammer: Kapalı horoz
  Hinged Recelver: Menteşeli gövde
  Hook: Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvarlağı
  Half Cock: Yarım kurma
  Illuminated Sights: Gece görüşü sağlayan parlak noktalı nişângah düzeni
  Infantry: Piyade, Piyadeye ait olan
  Inertla Spring: Sabitleştirici yay
  I.A.: (İmmediate Assault) Ani baskın
  Lanyard Ring: Tabanca türü silahları bele veya askıya asmaya yarar ****l halka, ip ve zincir
  Laser Sight: Lazer takılmış nişangâh düzeni
  Left Grip Plate: Sol kabza kapağı
  Lever: Manivela
  Leverage: Manivela kuvveti
  Lever Gun: Manivela yardımıyla doldur-boşalt yapılan silah
  Locking Bolt Spring: Kilitleme mekanizması yayı
  Locking Bolt Pin: Kilitleme mekanizması iğnesi
  Locking Screw: Kilitleme vidası
  Locking Bolt Retention Pin: Kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne
  Long Riffle: 22 LR’lik mermi
  Lower Rim: Çerçevenin iç alt tarafı
  L.R. (22 LR): 22 Cal.’lik özel mermi türü
  Lock: Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması
  Lock Word: Mekanizma grubu
  Locked Breech: Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı
  Latch: Mandal, Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)
  Limbwork: Yana açılan toplu tabancalarda elemanlar grubu
  Long Recalt: Geri tepmeli kilitli sürgü sisteminde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem
  Lump: Lop, çiftelerde namlu altı kilit ayakları
  Magazine Base: Şarjör kapağı
  Magazin Catch: Şarjör kilidi
  Magazine Disconnector: Şarjör emniyetini sağlayan bağlantısızlık
  Magazine Safety: Şarjör emniyeti
  Magazine Shelt: Şarjör gövdesi
  Magazine Follower: Gerdel
  Magazine Spring: Şarjör yayı
  Magazine Spring Seat: Şarjör kapağı kilidi
  Magazine Catch Spring: Şarjör kilidi yayı
  Magazine Well: Şarjör kaldıracı
  Magazine Release: Şarjör çıkarıcı buton
  Magazine Latch: Şarjör mandalı
  Malnspring: Horoz mafsal yayı, ana yay
  Mainspring Strut: Horoz mafsalı
  Main Spring Plug: Horoz mafsal yatağı
  Mass Attack: Toplu saldırı, grup halinde saldırı
  Manual Fixing Screw: Elle ayarlama vidası
  Man-Hamess: Birden fazla askıdan meydana gelen koşum şeklindeki silah askısı
  Mat: Yatarak atışta üzerine uzanılan paspas
  M.O.E (Methods Of Entry): Baskın Metodu
  Mounting On: Silahın sökülebilen parçalarını yerine takmak
  Multiple Targets: Birden fazla hedef
  Munition: Mühimmat
  Musket: Misket tüfeği
  Musketry: Küçük silahlarda ateş etme sanatı
  Muskeeter: Silahçı, tüfekci

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.