Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Harita Nedir - Harita Çeşitleri Harita Nedir: Yeryüzünün tümünün ya da bir bölümünün , kuşbakışı görünüşünün , belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Harita Nedir, Ölçek Çeşitleri, Ölçeklerine Göre Haritalar, Cografya Harita Bilgisi Konu Anlatımı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Harita Nedir - Harita Çeşitleri

  Harita Nedir: Yeryüzünün tümünün ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına harita denir

  Çizilen şekillerin harita özelliği taşıması için;
  Kuşbakışı görünüşü aktarması
  Bir ölçeğe göre küçültülmesi gerekir

  Harita çiziminde;
  Öncelikle kullanım amacı belirlenir
  Çizimi yapılacak alanın koordinatları belirlenir
  Çizim yöntemi belirlenir

  Bir haritada bulunması gerekenler

  Başlık (Haritanın Konusu)
  Ölçek
  Yön oku ya da koordinatlar
  Lejand

  Kroki nedir: Yerşekillerinin kuşbakışı görünümünün ölçek kullanılmadan kabataslak kâğıt üzerine aktarılmasıdır

  Haritalar oluşturulurken haritada gösterilen, yerşekillerinin biçimi gerçeğe tam uymaz kara ve denizlerin biçim ve boyutlarında bozulmalar olur Haritalarda görünen gerçeğin az ya da çok benzeridir
  Bu durum;

  Dünya'nın şekli
  Yerşekillerinin engebeli olmasından kaynaklanır

  Projeksiyon Yöntemleri

  Haritaları gerçeğe daha yakın çizebilmek için paralel ve meridyenlerden yararlanılır Küresel yüzeyi düzlem üzerine aktarırken ortaya çıkan bozulmaları gidermek için farklı yöntemler uygulanmaktadır Bunlara PROJEKSİYON denir

  Başlıca projeksiyon yöntemleri ve özellikleri

  1 Silindirik Projeksiyon

  Bu yöntemde, silindirin iç yüzeyi, küreye tam Ekvator üzerine değecek biçimde yerleştirilir Kürenin coğrafi koordinat ağı, silindir yüzeyi üzerine yansıtılır Böylece paralel ve meridyen ağı oluşturulur
  Silindirik projeksiyonla hazırlanan haritalarda, şekiller kutuplara gidildikçe olduğundan büyük görülür
  Bu projeksiyon hava ve deniz haritalarında yaygın olarak kullanılır

  2 Konik Projeksiyon

  Bu yöntemde küreye değen projeksiyon yüzeyi bir konidir Konik projeksiyonlarla kürenin en iyi gösterilen kesimleri orta enlemlerdir Orta enlemlerden kutuplara ve Ekvator'a gidildikçe bozulma artar Yani gerçek boyutlarından uzaklaşır

  3 Düzlem Projeksiyon

  Projeksiyon yüzeyinin küreye kutup noktasından değdirilmesiyle çizilen bu haritada, değme noktasından uzaklaştıkça şekillerin büyüdüğü görülmektedir
  izdüşüm alan, haritalardan yararlanılarak bulunur Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark, Dün-ya'nın şekli ve yerşekillerinin engebesinden kaynaklanır

  Örneğin; Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814518 km2, izdüşüm alanı ise 779452 km2, dir Bu farklılığın nedeni, Türkiye'nin engebeli bir ülke olmasıdır

  Ölçek nedir: Yeryüzünün haritaya aktarılması için uygulanan küçültme oranıdır

  Ölçek Çeşitleri

  1 Kesir Ölçek: Payı daima 1 olan kesrin paydasına küçültme oranı yazılır

  1 km lik bir uzunluk haritada 1 cm gösterilmişse, bu uzunluk 100 000 kez küçültülmüş demektir Böylece ölçek 1 /100 000 olur
  Kesrin paydasındaki değer büyüdükçe, küçültme oranı arttığı için ölçek küçülür, haritanın ayrıntıları gösterme gücü azalır

  2 Çizik Ölçek: Harita üzerindeki belli bir uzunluğun, gerçekte hangi değerde olduğunun, çizgi üzerindeki dilimlerle belirtilmesi sonucu elde edilen ölçektir

  Harita Çeşitleri

  Ölçeklerine Göre Haritalar

  a) Büyük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/200 000 den büyük olan haritalardır Plânlar ve topografya haritaları büyük ölçekle çizilir

  b) Orta Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/200 000 ile 1/500 000 arasında yer alır

  c) Küçük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/500 000 den küçük olan haritalardır Atlas ve duvar haritaları küçük ölçeklidir

  Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri

  Küçültme oranı azdır (Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür)
  Ayrıntıları gösterme gücü fazladır
  Dar alanları gösterir
  Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritaya oranla kağıt üzerinde daha geniş yer kaplar

  Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

  Küçültme oranı fazladır (Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür)
  Ayrıntı azdır
  Geniş alanları gösterir
  Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritaya oranla kâğıt üzerinde daha küçük yer kaplar
  Yerden yükseldikçe görülebilen alan yükseltinin karesiyle doğru orantılı olarak genişler

  Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

  A) Genel Amaçlı Haritalar

  1) Fiziki Haritalar: Yerşekillerini gösteren haritalardır (Fiziki haritalardaki renkler yükselti ve derinlik basamaklarını gösterir)

  2) Siyasi Haritalar: İdari bölünüşü ve sınırları gösterir

  3) Topografya Haritaları: Yerşekillerini ayrıntılı olarak gösteren büyük ölçekli haritalardır

  B) Özel Amaçlı Haritalar: Bir konuya bağlı olan, özel olarak hazırlanmış haritalardır

  1) Jeomorfoloji Haritaları
  2) Jeoloji Haritaları
  3) izoterm Haritaları
  4) İzobar Haritaları
  5) Hidroğrafya Haritaları
  6) Nüfus Haritaları
  7) Yerleşme Haritaları
  8) Tarım ürünleri ve dağılışlarını gösteren haritalar
  9) Madenler ve dağılışlarını gösteren haritalar 10) Turizm haritaları vb

  Haritalardan Yararlanma

  Uzunluk Hesaplamaları

  a) Gerçek Uzunluk Bulma

  GERÇEK UZUNLUK = HARİTA ÜZERİNDEKİ UZUNLUK x ÖLÇEK PAYDASI

  Fiziki Haritalarda Yerşekillerini Gösterme Yöntemleri

  Kabartma Yöntemi: Yerşekillerinin yüksek yerlerinin kabartılarak, alçak yerlerinin çukurlaştırılarak üç boyutlu olarak gösterilmesidir
  Renklendirme Yöntemi: Yükselti ve derinlik basamakları mavi, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarla boyanarak gösterilir

  0 - 200 metreler arası koyu yeşil
  200 - 500 metreler arası açık yeşil
  500 - 1000 metreler arası sarı
  1000 - 2000 metreler arası açık kahverengi
  2000 m den yüksek yerler ise koyu kahverengi ile gösterilir

  Gölgelendirme Yöntemi: Eğimin az olduğu yerlerin aydınlık, eğimin fazla olduğu yerlerin karanlık ya da gölgeli olarak gösterildiği yöntemdir

  Tarama Yöntemi: Eğimin fazla olduğu yerlerin kısa, sık ve kalın, eğimin az olduğu yerlerin seyrek, uzun ve ince çizgilerle taranarak gösterildiği yöntemdir Bu yöntemde düzlükler boş bırakılır, taranmaz

  İzohips Yöntemi: Yerşekilleri, aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerle gösterilir

  İzohips nedir - İzohipslerin özellikleri

  İç içe çizilmiş kapalı eğrilerdir
  Bir eğri üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır
  Eğrilerin sıklığı eğime bağlıdır Eğim fazla ise eğriler sık, eğim az ise eğriler seyrektir
  izohips aralığı (iki eğri arasındaki yükselti farkı) ölçeğe bağlıdır Büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı azdır (10-20 metrede bir)
  Aynı haritada feohips aralığı değişmez
  Sıfır metre eğrisi deniz seviyesinden geçer
  Genellikle nokta ile gösterilen yerler dağ doruklarıdır

  Büyük Ölçekli Haritalar

  a Plânlar: Ölçeği 1/20000′e kadar olan haritalardır Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir

  b Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20000 ile 1/200000 arasında olan haritalardır Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir

  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  * Paydası küçüktür
  * Dar alanları gösterir
  * Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
  * Küçültme oranı azdır
  * Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar
  * İzohipsler arası yükselti farkı azdır
  * Bozulma oranı azdır

  2 Orta Ölçekli Haritalar
  Ölçeği 1/200000 ile 1/500000 arasında olan haritalardır

  3 Küçük Ölçekli Haritalar
  Ölçeği 1/500000 den daha küçük olan haritalardır Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir
  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  * Paydası büyüktür
  * Geniş alanları gösterir
  * Ayrıntıyı gösterme gücü azdır
  * Küçültme oranı fazladır
  * Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar Küçültme
  * İzohipsler arası yükselti farkı fazladır
  * Bozulma oranı fazladır
  netten alıntı

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Harita nedir, harita çeşitleri nelerdir
 3. Harita, Harita Ölçekleri, Çeşitleri, Problemleri, Projeksiyon Ve İzdüşüm Yöntemleri
 4. Harita , Harita Ölçekleri , Harita Çeşitleri, Projeksiyon Ve İzdüşüm Yöntemleri, Harita
 5. Harita Projeksiyonları Nelerdir, harita projeksiyon çeşitleri
 6. Harita Çeşitleri, Harita Türleri, ,harita çeşitleri nelerdir, haritalar hakkında bilgi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri