Hoşgeldiniz.

Papatya oyası Bıyık Tomurcuk Boru ve Yapraklar Bıyık tomurcuk ve boru diğer oyalardaki gibi işlenir. Yaprak-lar ana boru üzerine üç tane bi-rer ilmekle başlanarak üç

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Papatya oyası

  Sponsorlu Bağlantılar
  Papatya oyası
  Bıyık Tomurcuk Boru ve Yapraklar

  Bıyık tomurcuk ve boru diğer oyalardaki gibi işlenir. Yaprak-lar ana boru üzerine üç tane bi-rer ilmekle başlanarak üç sıra işlenir. Bu ince sap üzerine üç ilmekten beş ilmeğe kadar ar-tırılarak işlendikten sonra ek-siltilirken her sırada birer fıskil bırakılır ve tek ilmeğe ka-dar işlenir.
  Ana Örgeye Geçiş
  Ana örge iç ve dış yapraklar ol-mak üzere iki bölümden olu-şur. Dış yapraklar ayrı bir bo-ru üzerine üç ilmekten başla-nır. Her sırada bir ilmek olmak üzere altı ilmeğe kadar artırı-lır. Papatyanın uç kısımlarını yapmak için şekilde görüldü-ğü gibi ikişer ilmekten eksilte-rek üç çirtik yapılır. Bu şekil-de beş yaprak tamamlandıktan sonra iç yapraklara geçilir. İç yapraklar için gene ayrı bir bo-ru işlenir. Dört yaprak aynı şe-kilde işlendikten sonra iç ve dış yapraklar ayrı ayrı en ge-niş noktalarından tutturularak çevrildikten sonra borular iç içe yerleştirilir. Tohumları ya-pılır. İki ana boru içine tuttu-rulur. Papatya böylece bitiril-miş olur.  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.