Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

yahudilik hıristiyanlık ve islamiyet 'in temel özellikleri nedir? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Hristiyanlık, Yahudilik Ve İslamiyet'in Ibadet Yerleri İle İlgili Resim, Yazı Ve Fotoğrafl
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 16      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Yahudilik Hıristiyanlık Ve İslamiyet'in Temel Özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  YAHUDİLİK

  Musevilik, Yüce Allah tarafından Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilen ve Yahudilik olarak da adlandırılan dindir. Yakup Peygamber ile Mısır’a göç edip yerleşmiş olan İsrailoğulları, burada çoğalarak on iki kola ayrılmışlardı. Mısır Hükümdarı Firavun, bir rüya görmüştü. Rüyasını yorumlayan bir kâhin, İsrailoğulları içersinde o yıl doğacak bir erkek çocuğun ileride Firavun’un krallığını ele geçireceğini söyledi. Bunun üzerine Firavun, o yıl doğan ve doğacak olan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Yüce Allah, Hz. Musa’nın annesine, çocuğunu emzirmesini ona bir kötülük
  geleceğinden endişe ederse oğlunu bir sandal içersinde Nil nehrine bırakmasını emretti. Ancak, Firavun’un askerleri nehirdeki Hz. Musa’yı fark ettiler. Hz. Musa’yı alıp, Firavun’un sarayına götürdüler. Hz. Musa, Firavun’un sarayında büyüyüp yetişti ve gençlik çağına geldi. Büyüyen Hz. Musa, bir gün şehirde gezerken İsrailoğulları’ndan birinin bir Mısırlı Kıpti(yerli halk) ile kavga ettiğini gördü. Ayırmak isterken yanlışlıkla kıptiye vurunca adam yere düşüp öldü. Bu olaydan sonra Hz. Musa, Mısır’dan ayrılarak Medyen’e gitti. Hz. Musa, Sina dağına geldiğinde Yüce Allah’ın vahyini işitti ve ona peygamber olduğunu bildirdi.

  Museviliğin İnanç Esasları: Musevilerin inancına göre Yehova; birdir, alemlerin Rabbi ve her şeyin yaratıcısıdır. Yehova, insanların düşüncelerini bilir, sonsuz güç ve kudret sahibidir. Peygamberler, İsrailoğullarının iyiliği için çalışmış kimseler olup, söyledikleri sözlerin tamamı doğrudur. Yahudiler, Yehova’nın kurtarıcı Mesih’i bir gün mutlaka göndereceğine inanırlar. Tanrı Yehova evreni altı günde yaratmış, yedinci gün olan Cumartesi günü dinlenmiştir. Cumartesi günü kutsal bir gündür, o gün çalışma değil ibadet olmalıdır. Museviliğin kutsal kitabı, Tevrat’tır. Tevrat; tora, neviim ve ketuvim isimli bölümlerden oluşur. Tevrat’ın genişçe açıklaması olan Talmut da kutsal kabul edilir.

  Musevilikte günlük ve haftalık ibadet vardır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam, Haftalık ibadet ise, cumartesi günü yapılır. İbadet, sinagog ve havra ismi verilen ibadethanelerde haham yönetimlerinde yapılır. Sinagoglarda kadınlar, erkeklerden ayrı bir bölümde otururlar. İbadet ederken Kudüs’e dönülür. Yahudilik, belirli bir ırka, kültüre ve dine mensubiyeti ifade eden kapsamlı bir anlam içermektedir. Günümüzde Yahudilik, Ortodoks, Reformist, ve Muhafazakar olmak üzere 3 farklı mezhebe bölünmüştür. Museviliğin ahlak anlayışı, Yüce Allah’ın Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda indirdiğine
  inanılan On Emir’e dayanır.

  On Emir şu ilkelerden oluşmaktadır:

  - Seni Mısır diyarından esirlik evinden çıkaran Rabb’in benim.
  - Benden başka Tanrın olmayacak.
  - Yüce Allah’ın ismini ağzına boş yere almayacaksın.
  - Cumartesi gününü hatırlayıp onu kutsal kılacaksın. Haftanın altı gününde çalışacak, yedincisinde dinleneceksin.
  - Anne ve babana saygı göstereceksin
  - Öldürmeyeceksin
  - Çalmayacaksın
  - Zina yapmayacaksın
  - Yalan yere şahitlik yapmayacaksın
  - Sana ait olmayan hiçbir şeye göz dikmeyeceksin.

  Ortodoks Yahudilik mezhebine bağlı dindar Yahudiler, cumartesi gününün kutsallığına riayet etmek için o gün hiçbir dünyevi iş yapmazlar. Araba kullanılmaz, elektrikli aletleri çalıştırmaz ve ateş yakmazlar.

  Tevrat’ın Yehova tarafından Hz. Musa’ya yazdırdığı ilahi bir vahiy kitabı olduğuna inanan Ortodoks Yahudiler, aynı zamanda onun yorumu olan Mişna ve Talmut’un da ilahi ve vahiy kaynaklı olduğuna inanırlar.

  Yahudilik, MÖ XV. Yüzyılda Hz. Musa’ya gelen vahiyle başlayıp gelişen bir dindir. Tarih boyunca birçok baskı ve sürgüne maruz kalan Yahudiler, bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın birçok bölgelerinde ayrı ayrı yaşamaktadırlar. İsrail’de 5.5. milyon, Amerika’da 6 milyon olmak üzere dünya üzerinde yaklaşık 25 milyon Yahudi nüfusu bulunmaktadır. Günümüzde, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 26 bin Yahudi bulunmaktadır.

  HRİSTİYANLIK

  Hıristiyanlık, İsrailoğullarına Allah tarafından, Hz. İsa aracılığı ile gönderilen bir dindir. Hz. İsa, dünyaya babasız olarak doğmuştur. O, Yüce Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilmiş ve kendisine kutsal kitaplardan İncil indirilmiştir (Maide suresi 46. ayet.). Hz. İsa, İsrailoğullarına, bütün peygamberlerin yaptığı gibi Allah’a inanmaya ve onun emirlerine uymaya çağırdı. Hz. İsa’nın bu davetini sayılı sayıda kimse (Havariler) kabul etti. Ancak, inanmayanlar Hz. İsa’yı Roma yönetimine şikayet ettiler. Roma Hükümeti tarafından önce tutuklanan daha sonra ise yargılanıp idama mahkûm edilen Hz. İsa, Allah’ın yardımıyla göğe yükseltildi. Kur’an bu gerçeğe birçok ayette dikkat çekmektedir. (Âl-i İmran suresi 54-55. ayet., Nisa suresi, 157-158. ayetler.).

  Hıristiyan kaynaklarına göre ise, Hz. İsa çarmıha gerilmek suretiyle öldürülmüş, ancak Rabb’in izniyle birkaç gün sonra tekrar diriltilmiş, havarilerin arasında dolaşmış, 40 gün sonra da tekrar göğe yükseltilmiştir (Matta İncili, 27. bölüm, s. 65-67). Hz. İsa’dan sonra Havariler, MS 313. yılında Roma İmparatoru Kostantin’in inançlarına yaşamalarına
  izin vermesi sonucu Hıristiyanlığı birçok yere kısa sürede yaymışlardır. Hıristiyanlığın büyümesi neticesinde bazı dini konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da Doğu ve Batı kiliseleri XI. Yüzyılda birbirlerinden kopmuştur. Doğu Kilisesi Ortodoksluğu, Batı Kilisesi ise Katoliklik mezheplerini benimseyerek yollarına devam etmişlerdir. Ancak zamanla yozlaşan kiliseler, Batı dünyasında Reform hareketinin doğmasına neden olmuştur. Din adamlarına ve kiliseye karşı tepkisel eylem ve düşünceler sonucunda Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.

  Hıristiyan dünyasında farklı inanç ve düşünceleri ortadan kaldırmak için birçok kez konsül toplantıları düzenledi. Bu konsüllerde Allah’ın yanında Hz. İsa’nın ve Kutsal Ruh’un da tanrı olduğuna karar verilerek Tevhit inancından Teslis’e (üçleme) geçilmiştir. Hıristiyanlık kurtarıcı tanrı olarak kabul edilen Hz. İsa’yı merkez alan, yayılmacı karakterli, evrensel bir dindir. Kurtarıcı tanrı olarak kabul edilen Hz. İsa’nın doğumu, ölümü ve dirilmesi bu dinin öğretilerinde temel unsurları oluşturur. Bu nedenle Hıristiyanlıkta, Hz. İsa’nın kurtarıcı tanrı olduğuna iman etmek, vaftiz olmak ve evharistiya ayinine
  katılmak önem taşımaktadır.

  Hıristiyanlığın İnanç Esasları

  Hıristiyanlıkta, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan Teslis inancı vardır. Baba, mükemmel olup, her şeyin yaratıcısı sahibidir. Her şeyi işitir, bilir, görür. Hz. İsa’yı yeryüzüne Baba göndermiştir. İsa ise, Baba’nın oğlu olup, insan şeklinde yeryüzüne gönderilen bir ilahtır. Baba insanların yardımına ancak Hz. İsa aracılığıyla ulaşır. Kutsal ruh ise, Baba’nın gücüne ve iradesine sahip bir tanrıdır. Baba gücünü Kutsal Ruh aracılığı ile gösterir. Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın insanlara olan sevgisinden ve insanlığı kurtarmak adına kendini feda ettiğine inanırlar. O kıyamete yakın inip, tüm
  insanlığı kurtaracağı düşüncesine inanırlar.

  Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil’dir. Hz. İsa’dan sonra yazıya aktarılan ve çoğaltılan İncil, müjdeleyici, iyi haber anlamlarına gelir. Hıristiyanlarca Matta, Markos, Luka ve Yuhanna incilleri de kutsaldır ve kabul edilmelidir. Bunlar, Hıristiyanların Kitabı Mukaddes adını verdikleri kitaplarının Yeni Ahit bölümünde yer almaktadır. Hıristiyanlar Tevrat’ı da kutsal kabul ederler.

  Hıristiyan inancına göre kilise, Hz. İsa’nın yeryüzündeki bedenini temsil etmektedir. Hz. İsa’nın kilisede manevi olarak daima bulunduğuna inanılır, Hıristiyanlar asli günahtan arınmak için vaftiz olurlar. Hıristiyanlığa ilk giriş olan vaftiz, bebeklere, bu dine ilk defa giriş yapanlara veya mezhep değiştirecek olan kimselere uygulanan su serpme veya su dökme şeklindeki dini bir törendir. Katolikler, evli çiftlerin boşanmasına kesinlikle izin vermezler. Ortodokslar ise, belli şartlara bağlı olarak boşanmaya izin verirler. Ayrıca şükretmek anlamına gelen Evharistiya (ekmek-şarap) ayini, bu dinde önemli bir öğedir. Hz. İsa’nın ölmeden önce havarileri ile yediği son akşam yemeğini anma ayinidir. Katolikler bu ayini günde iki defa, Ortodokslar pazar ve bayram günlerinde, Protestanlar ise yılda birkaç kez uygularlar.

  Hıristiyanlık, günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en büyük olanıdır. Ey yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın tamamı, Güney Amerika’nın kıyı kısımları ve Avustralya’nın büyük çoğunluğu Hıristiyan nüfusa sahiptir. Afrika ve Asya’da da gerek sömürgecilik gerekse misyonerlik faaliyetleri sonucu birçok Hıristiyan bulunmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 2 milyara yakın insanın Hıristiyanlık inancını benimsediği ifade edilmektedir. Türkiye, Hıristiyan tarihi bakımından önemli ülkelerden biridir. Hıristiyanlığın gerek kurumsallaşması gerekse şekillenmesi amacıyla İznik, İstanbul, Kadıköy ve Efes’te ilk yedi Konsül toplantısı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de Hatay, İzmir, İstanbul, Mardin, Adana ve Bursa’da birçok Hıristiyan vatandaşımız bulunmakta, kiliselerinde ibadetlerini yapmaktadırlar.

  İSLAMİYET

  Allah, insanları doğru yolu göstermek, emir ve yasaklarını bildirmek için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir. Yüce Allah’ın Hz. Muhammed’i son peygamber olarak görevlendirdiği ve onun aracılığıyla insanlara emir ve yasaklarını bildirdiği son ve evrensel din İslam dinidir. İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa hitap eder. İslamiyet’in özünü Tevhit inancı oluşturur. Yüce Allah’ın var ve bir olduğuna inanmak, her şeyi yaratanın Allah olduğunu kabul etmek gerekir. İslam inancına göre, bu dünya hayatı gelip geçidir. Asıl hayat, ölümden sonraki ahiret hayatıdır. Dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığı cennet ve cehennemde mutlaka verilecektir. Dinin ibadet yerleri mescit ve camilerdir. İslamiyet’te ırk, renk, cinsiyet, soy ve bölgeye dayalı özel haklar yoktur. Herkes Allah katında eşittir. Akla, bilime, çalışmaya önem verilen İslam’da, hiç kimse başkasının günahını bağışlayamaz, başkasını da dinden aforoz etme yetkisine sahip değildir. Bireylerin güzel ahlaka sahip olmasını isteyen İslam dini, insanları kötü davranışlardan uzak durmalarını emretmiştir.

  İslam kelimesi sözlükte itaat etmek, boyun eğmek, esenlikte ve barışta olmak, teslim olmak anlamlarına gelmektedir. Dini anlamda ise; Allah’a teslim olup bağlanmak ve Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermektir. İslam’a inanan kimseye ise Müslüman denir.

  Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslam, önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin bir devamıdır. Ancak, İslam’ın Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilişkisi birtakım ortak dini ahsiyetleri ve güzel ahlaka yönelik değerleri paylaşmakla sınırlı kalmaktadır. Örneğin, Hz. İbrahim, tüm ilahi dinlerce değer olarak kabul edilmektedir. İslam, tevhit dinidir. İslam dini, VII. Yüzyılın başlarında Arabistan Yarımadasında ortaya çıkmıştır.
  İslam’ın ortaya çıktığı dönemde gerek Arabistan’da gerekse farklı bölgelerde Zerdüştlük, Budizm, Hinduizm, Konfüçyanizm Taoizm, Mecusilik, Sabilik, Yahudilik, Hıristiyanlık ve putperestlik gibi birçok din bulunmaktaydı. Arabistan, kıtalar arası ticaret yolların geçtiği merkez konumundaydı. Hz. İbrahim tarafından yaptırılan Kâbe’nin Mekke’de oluşu, birçok ticari ve kültürel faaliyetlerin (panayır, şiir yarışmaları) yapılmasına olanak tanımaktaydı.

  İslamiyet’in Önemli Özellikleri

  - İslam’da ruhbanlık (dinde seçkincilik-ayrıcalık) yoktur.
  - İslam’da kurtarıcı Mesih anlayışı bulunmamaktadır.
  - Akılla anlaşılmayan dogmalara dinde yer yoktur.
  - Tüm insanlar doğuştan masum ve günahsız doğarlar. Herkes kendisinden sorumludur.
  - Dinde, peygamberler de dahil hiçbir beşer, ilahî nitelikler taşımaz. Beşeri varlıklar mutlak mükemmel değildir.
  - Aracıya gerek olmadan dua ve ibadet ile birey, yaratıcı ile iletişim kurabilir.
  - Dinin kaynağını Allah’ın emir ve yasaklarından oluşan Kur’an ile Hz. Peygamberin söz ve davranışlarını içeren Hadis-i Şerif’ler oluşturur.
  - Tüm peygamberler eşittir. Diğer dinlerin peygamberlerini ve kutsal kitaplarını kabul eder.
  - İslam dininde herkes eşittir. Üstünlük Allah’a ibadet etmekledir.
  - İslam’da mutlak otoriteye sahip, kurum ve birey yoktur.
  - Günahları bağışlama Allah’a karşı yapılan tövbe sonucudur. Ümitsizliğe yer yoktur.
  - İslam, puta tapmayı, Allah’a ortak koşmayı yasaklar.

  Anlatım: Sadullah Sarı 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri