Hoşgeldiniz.

132 Güzel Ahlak Güzel Ahlak “Güzel ahlak iman ın yarısıdır.”H.Şerif حسن الخلق نصف الايمان 1-İhsan:İyi davranma , karşılıksız verme , Allah ’ı görür gibi ibadet
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  132 Güzel Ahlak

  Sponsorlu Bağlantılar
  132 Güzel Ahlak

  Güzel Ahlak

  “Güzel ahlak imanın yarısıdır.”H.Şerif حسن الخلق نصف الايمان

  1-İhsan:İyi davranma,karşılıksız verme,Allah’ı görür gibi ibadet etmek

  2-İhlas:Katışıksız,şirkten,riyadan,ucubdan uzak, ibadeti Allah için yapmak

  3-İsar:Nimette mü’min kardeşini tercih,külfette kendini ondan öne geçirmek

  4-Sünnet’e tabi olmak

  5-İstikamet:Kur’an ve Sünnet çizgisinde olmak

  6-İbadet ve maişette orta yolu tutmak:Peygamberimizin Sünneti’nde haber verdiği şekilde ibadette bulunmak.Bunu aşmak iktisadı-orta yolu- bozar.İfrat ve tefritten uzak ibadet.Maişet konusunda ne cimri ne de savurgan olmak.

  7-Kendi nefsinin ayıpları ile meşgul olup başkalarının ayıpları ile uğraşmayı terketmek.

  8-İnsaf sahibi olmak:Fıtratı zorlamamak.İşçisine,hizmetçisine,hayvanına insaflı davranmak.

  9-Bazen ruhsatlarla amel etmek:Ruhsatla amel bazen farz bazen vacip bazen de müstehap olur.

  10-İnanılması gereken inanç esaslarına teslimiyetle iman:Te’vil ve yorum ile hakikati saptırmamak.

  11-İmkanları olmakla beraber hayatında, fillerinde,sözlerinde fakir hayatı yaşamak:Zengin kişi için zillet de,kibir de haramdır.

  12-Cimrilik yapmadan infak etmek.

  13-Irzı korumak için malı infak etmek:Irz,namus,mukaddesat için malın tamamını harcamak gerekiyorsa harcamak.

  14-İyiliği emretmek.

  15-Şüpheden kaçınmak:Söz,yiyecek,içecek ve giyeceklerde şüpheden kaçınmak.

  16-Kendisinde sakınca bulunmayan şeylerden sakınca olabilir düşüncesi ile dikkatli davranmak.

  17-İnsanların arasını düzeltmek.

  18-Eza veren şeyleri yoldan gidermek.

  19-İstişare yapmak.

  20-İstihare yapmak.

  21-Edep sahibi olmak.

  22-İnsanlardan faziletli olanları,zaman ve mekandan şerefli olanlara saygı gösterip,yüceltmek.

  23-Mü’mini sevindirmek.

  24-Şaşkınlığa düştüğünde hakikati arayıp irşadı için ehlinden yardım talep etmek.

  25-İrşad etmek.

  26-Öğretmek ve terbiye etmek kasdı ile irşatta bulunmak.

  27-Selamı yaymak ve selama önce başlamak.

  28-Komşuya ikram.

  29-Dilencinin isteğine istemeden önce cevap verme:Peygamberimiz yanında verecek birşeyi olmadığında bile dilenciyi boş çevirmeyip,dua etmiş,yol göstermiş.

  لا lafzını Kelime-i Tevhid dışında kullanmamıştır.

  30-Başkasının sana yaptığı az hayrı çok görmek,kabul etmek.

  31-Kendinden başkasına olan hayrı da çok az ,hakir görmek.

  32-İnsanlar arasındaki otoritesini hayırda kullanmak.

  33-Bütün gücünü hayırda harcamak.

  34-Müjdelemek.

  35-Tebessüm ve güler yüzlü olmak.

  36-Mütevazi olmak.

  37-Hemen tevbe ile günahları takip etmek.

  38-İyilik ve takvada yardımlaşmak.

  39.Teennili iş yapmak (Acelenin zıddı)

  40-Evini ve geçimini düzene koymak.

  41-İbadet niyetiyle tefekkür etmek.

  42-Kibirlenen kişiye kibirlenmek.

  43-İnsanlara kıymeti ölçüsünde muamele,ali adama adi ,adi adama ali muamele ,zulüm ve ahlaksızlık olur.

  44-Mühimler içinde en mühimi öne almak.Cihad anında cihadı seçmek gibi.

  45-Zorluklara karşı direnmek.

  46-İnsanların hatalarını görmezden gelmek.

  47-İnsanlardan gelecek eza ve sıkıntılara Allah rızası için katlanmak.

  48-Tebrik etmek.

  49-Kader’in cereyan eden sürecine teslimiyyet.

  50-İnsanlara eza vermeyi,sırlarına vukufiyeti,düşmanlığı,zorluk çıkarmayı,

  gösterişi terketmek.

  51-Bıkkınlığı def’ için o an yapılan ibadetten başka bir ibadete geçmek.

  52-Allah’ın verdiği nimetleri anlatmak.

  53-Din kardeşini ve hayır yardımcılarını çoğaltmak.

  54-Güzel giyinmek.

  55-Güzel isimle isimlenmek,çirkin lakab var ise terketmek.

  56-Aileye,çoluk çocuğa harcamada cömert davranmak.Aileye harcamak infak kabul edilir.

  57-Zulümden,yasak ve töhmet getirici söz ve yerlerden uzak durmak.

  58-Allah ile barışık olmak.

  59-Tıbb-ı Nebevi ile tedavi olmak

  60-Dünyevi ve Uhrevi kıymeti olan işlerde sebat etmek.

  61-Allah’a güvenmek.

  62-Nefisle cihad.

  63-Maslahatları elde etmek.

  64-Allah için sevip, Allah için buğzetmek.

  65-Hilm(yumuşaklık) sahibi olmak.Hilm vakarı ile olmalı ve zillet içermemeli.

  66-Haya

  67-Emaneti,sözü,ırzı muhafaza etmek.

  68-Hüsn-ü zanlı olmak ve güzel bir şekilde susmak.Konuşulması gereken yerde susmak doğru değildir.

  69-Sözü, düşünerek en güzel şekilde ifade etmek.

  70-Helal rızık talep etmek.

  71-İnsanlarla güzel münasebetler kurmak.

  72-Salihlere,fakirlere,alimlere,din kardeşlerine,misafire hizmette bulunmak.

  73-Huşu’ sahibi olmak,Allah korkusundan titremek.

  74-Bütün işlerde Allah korkusunu ölçü almak.

  75-Harbi(şavaşılan) kafirlere hile yapıp onları aldatmak.

  76-Fesatları def’ etmek.

  77-Tefekkür ve ibret ile bakmayı devamlı kılmak.

  78-İlim talebinde son derece gayretli olmak.

  79-Allah’a karşı kendisini zelil hissetmek.

  80-Geçiminde güzel yönlü,yumuşak olmak.

  81-Küçüklere,miskinlere,yetimlere,hayvan-lara,hastalara merhametli davranmak.

  82-Meclislerde aşağıya oturmak.

  83-Allah’tan ümit kesmemek.

  84-Başkalarına karşı ince anlayışlı olmak,yufka yüreklilik.

  85-Dünya’dan ihtiyaç fazlasından el çekmek.

  86Cömertlik

  87-Müsamahakar olmak.

  88-Tanımadığı kimse ile de olsa selam vermek.

  89-Şeceat(ölçülü cesaret) sahibi olmak.Korkaklıkla cesurluk arası mertebedir.

  Yerli yerince ve zamanında.

  90-Seciyeli ve karakterli olmak.

  91-Hayır işlerini bitirmede aracı olmak,müsbet torpil.

  92-Nimetlere şükür,insanlara teşekkür edebilmek.

  93-Sabır,belalara,nehiylere,ibadetlere.

  94-Doğru sözlü olmak.

  95-İşlerde önce barışı tercih etmek.

  96-Sadakat

  97-Sohbet,dostluk,kardeşlik.

  98-Akraba ziyareti

  99-Susmak

  100-Oruç tutmak

  101-İnsanları nefret ettirecek hallerden uzak durup,nefsi nefret halinden kontrol altına almak.

  102-İçi temizleme,kalp temizliği.

  103-İffet,namusluluk

  104-Adalet

  105-Affetmek

  106-Uzlete çekilmek

  107-Hayır için en yüksek düzeyde çaba.

  108-Allah için gadaplanmak

  109-Allah için gayrete gelmek

  110-Gıpta edileceklere gıpta etmek

  111-Şiddetli zor anlarda namaza sığınmak.

  112-Firaset (ileri görüşlülük) sahibi olmak

  113-Gerekli olnı yapmak

  114-Haklıya hakkı vermr,hakkı kabul etme.Neticesi acı bile olsa hakk sözü kabullenme.

  115-Kanaatkar olmak

  116-İnsanların ihtiyaçlarını gidrmek.

  117-Kini yutmak.

  118-Yetime kefil olma.Koruma,gözetme,ihtiyaçlarında yardım.

  119-Gelen kişiyi karşılamak.

  120-Taharate ve eserlerdevar olan namazlara,faydalı şeylere sarılmak.

  121-İdareli geçinip,insanlara yumuşaklıkla muhatap olmak.

  122-Nefs muhasebesi yapıp,nefsin kötü arzularına muhalefet etmek.

  123-İnsanlarla geçimi iyilikle temin.

  124-Ehline ve bilene Hakk’ı bildirme,Layık olana vekıymetini bilene ...

  125-Ehl-i Beyt’e sevgide bulunmak.

  126- Hak edene mükafaat vermek.

  127-Az ve ölçülü şaka yapmak.

  128-Kötülüklerden yasaklamak.

  129-Allah için nasihat etmek.

  130-İmrenilecek bir hal ve tavır takınmak.

  131-Vera,takva sahibi olmak

  132-Nefsin kötü arzularını ve yakini hazmetmek.Kötü arzuları temizleyip,yakini kendisinde oluşturmak.Tereddütsüz imanı elde etmek.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.