Hoşgeldiniz.

Peygamber efendimiz in isim ler ve anlamları Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın 400 kadar ismi vardır. Mevahib-i ledünniyye’de hepsi mevcuttur. Bunlardan yüz kadarının mânaları kısaca şöyledir:
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Peygamber efendimizin adı, peygamber efendimizin adları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Peygamber efendimizin isimler ve anlamları

  Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın 400 kadar ismi vardır. Mevahib-i ledünniyye’de hepsi mevcuttur. Bunlardan yüz kadarının mânaları kısaca şöyledir:

  Abdullah: Allahın kulu
  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
  Âdil: Adaletli
  Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
  Ahsen: En güzel
  Alî: Çok yüce
  Âlim: Bilgin, bilen
  Allâme: Çok bilgili
  Âmil: İşleyici; iş ve hareket adamı
  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  Beşîr: Müjdeleyici
  Burhan: Sağlam delil
  Cebbâr: Kahredici, galip
  Cevâd: Cömert
  Ecved: En iyi, en cömert
  Ekrem: En şerefli
  Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  Fadlullah: Allahın ihsanı, fazlı
  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  Gani: Zengin
  Habib: Sevgili, çok sevilen
  Hâdî: Doğru yola götüren
  Hâfiz: Muhafaza edici
  Halîl: Dost
  Halîm: Yumuşak huylu
  Hâlis: Saf, temiz
  Hâmid: Hamd edici, övücü
  Hammâd: Çok hamdeden
  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  Kamer: Ay
  Kayyim: Görüp gözeten
  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  Mâcid: Yüce ve şerefli
  Mahmûd: Övülen
  Mansûr: Zafere kavuşmuş
  Masûm: Suçsuz, günahsız
  Medenî: Şehirli, bilgili ve görgü
  Mehdî: Hidâyet eden, doğru yola ileten
  Mekkî: Mekkeli
  Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  Mes’ûd: Mutlu
  Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  Muallim: Öğretici
  Muktefâ: Peşinden gidilen
  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  Müctebâ: Seçilmiş
  Mükerrem: Şerefli, yüce
  Müktefî: İktifâ eden
  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  Mürsel: Elçilikle gönderilmiş
  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  Muslih: Islah edici ve düzene koyucu
  Mustafa: Çok arınmış
  Müstakîm: Doğru yolda olan
  Mutî: Hakka itaat eden
  Mu’tî: Veren, ihsan eden
  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
  Müşâvir: Kendisine danışılan
  Nakî: Çok temiz
  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  Nâsih: Öğüt veren
  Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  Nebî: Peygamber
  Neciyyullah: Allahın sırdaşı
  Necm(i): Yıldız
  Nesîb: Asîl, temiz soydan gelen
  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  Nûr: Işık, aydınlıkRâfi: Yükselten
  Ragıb: Rağbet eden, isteyen
  Rahîm: Müminleri çok seven
  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  Resûl: Elçi
  Reşîd: Akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  Saîd: Mutlu
  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  Sadullah: Allahın mübarek kulu
  Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
  Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici
  Sâlih: İyi ve güzel huylu
  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  Seyfullah: Allahın kılıcı
  Seyyid: Efendi
  Şâfi: Şefaat edici
  Şâkir: Şükredici
  Şems(i): Güneş
  Tâhâ: Kur’an-ı kerimdeki rümuz ismi
  Tâhir: Çok temiz
  Takî: Haramlardan kaçınan
  Tayyib: Helâl, temiz, güzel, hoş
  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  Vâiz: Nasihat eden
  Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran
  Velî: Veli, sahip, dost
  Yasîn: Gerçek insan, insan-ı kâmil
  Zâhid: Mâsivâdan yüz çeviren
  Zâkir: Allahı çok anan
  Zeki: Temiz, akıllı

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.