Hoşgeldiniz.

Türkçe Dil bilgisi Konuları isim ler - isim türleri - fiiller - isim tamlamaları - tekil isim ler - çoğul isim ler Adlar isim ler;
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türkçe Dil bilgisi Konuları isimler - isim türleri - fiiller - isim tamlamaları - tekil isimler - çoğul isimler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türkçe Dil bilgisi Konuları

  isimler - isim türleri - fiiller - isim tamlamaları - tekil isimler - çoğul isimler
  Adlar isimler;

  Bütün sözcük türleri,iki gruba ayrılarak değerlendirilir.
  A)Ad Soylu Sözcükler:

  1)Ad (İsim)
  2)Sıfat (Önad)
  3)Zamir (Adıl)
  4)Zarf (Belirteç)
  5)Edat (İlgeç)
  6)Bağlaç
  7)Ünlem

  B)FİİLLER (Eylemler)

  1)Adlar:Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.Bir kelimeye -mek, -mak ya da -ma, -me olumsuzluk ekini getiremiyorsak o kelime addır.

  *Bahçe, kum, Ali, kitap, çanta, Almanya, Merkür,
  İsimleri:

  A)Görev ve anlamlarına göre,
  B)Varlıkların türüne göre,
  C)Varlıkların sayısına göre,
  D)Yapılarına göre olmak üzere 4grupta inceleyebiliriz.

  GÖREV VE ANLAMLARINA GÖRE İSİMLER

  1)Somut İsimler:Taş,kitap,çiçek,
  2)Soyut İsimler:Akıl,sevgi,saygı,şeytan,iyilik,k eder,
  3)İş ve Eylem Gösteren İsimler:Fiil soylu kelimelere “-mek, -mak, -ış, -iş, -me, -ma” ekleri getirilerek türetilen ve iş,oluş,eylem bildiren isimlerdir.Bunlara “fiilimsi” (isim-fiil) de denir.
  *Çalışmak, uyumak, dokunma, eğlenme, bakış, gülüş,

  VARLIKLARIN TÜRÜNE GÖRE İSİMLER

  1)Özel İsimler:Tek olan,diğer varlıklara benzemeyen varlıkların özel adlarıdır.
  *Köroğlu, Nedim, Türkçe, Mehmet,Minnoş, Pamuk, Türk Dil Kurumu,...

  2)Tür (Cins) İsimleri:Aynı türden birçok varlığın ortak adlarıdır.
  *El, ayak, kardeş, amca, kedi, kaşık,şehir, kasaba,

  VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER

  1)Tekil İsimler:Aynı türden varlıkların bir tekinin adıdır.
  *Çocuk, ay, kalem, kitap, elbise,

  2)Çoğul İsimler:-ler,-lar çokluk ekini almış isimlerdir.
  *Çocuklar, ağaçlar, kitaplar, öğrenciler,

  3)Topluluk İsimler:Biçim bakımından tekil göründüğü halde çokluk ya da topluluk anlamı veren adlardır.
  *Ordu, alay, sürü, kurultay, meclis, takım,
  YAPI BAKIMINDAN İSİMLER

  1)Basit İsimler:Hiçbir yapım eki almamış isimlerdir.
  *Araba, insanlar, evimiz, yoldan, tahtayı, çanta, kuşlarım,

  2)Türemiş İsimler:İsim ya da fiil kök ve gövdelerinden yapım ekiyle türeyen isimlerdir.
  *Yol-cu, meslektaş, silgi, ölüm,

  3)Birleşik İsimler:İki ismin aralarına başka bir kelime girmeyecek şekilde birleşip kalıplaşmasıyla oluşan isimlerdir.
  *Anayurt, Çanakkale, açıkgöz, boşboğaz, aslanağzı, gecekondu, ateşkes, biçerdöver, bakarkör, giderayak,

  İSİM TAMLAMALARI

  1)Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayanın “-in” ilgi ekini tamlananın da “-i,si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.

  NOT:Belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana neyin,kimin sorularını sorarız.
  Türkçe’nin önemi,
  Yolun sonu,
  Ali’nin amcası,
  Arabanın boyası,
  Fırtınanın gücü,
  Bizim köyümüz.

  2)Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayanı yalın halde bulunan,tamlananı 3.kişi iyelik ekini alan tamlamalardır.
  *Sokak kapısı,
  *Tarla kuşu,
  *Çam ağacı,
  *Okul müdürü,
  *Hızlı koşanı (sıfat)
  *Devlet memurları

  NOT:Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana “-ne” sorusunu sorarız. “Nasıl,ne kadar,kaç,hangi” gibi sorular sıfat tamlamasını buldurur.

  3)Takısız Ad Tamlamaları:Tamlayan ve tamlananın tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır.Bu tür tamlamalarda tamlayan,tamlananın ya neye benzediğini ya da neden yapıldığını anlatır.
  *Yünden çorap
  *Çelik tencere
  *Ahşap dolap
  *Taş duvar
  *Bakır tel

  Tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtiyor. Tamlayanla tamlananın arasına “den” ekini getirdiğimizde anlam bozulmuyor.Oysa sıfat tamlamalarında bozulur.


  *Sarı çorap (sıfat)
  *İnci (gibi) diş
  *Kömür göz
  *Altın kalp
  *Çelik bilek

  Tamlayan,tamlananın neye benzediğini ifade ediyor.Tamlayanla tamlananın arasına “gibi” edatını getirirsek sıfat tamlamasıyla karıştırmayız.Çünkü sıfat tamlamalarının arasına “gibi” edatını getiremeyiz.

  NOT:Takısız isim tamlamalarının tamlayanları doğada tek başına bulunurken sıfat tamlamalarındaki doğada tek başına bulunmaz.

  4)Zincirleme Ad Tamlamaları:Bir ad tamlamasının üçüncü bir adla ya da başka bir ad tamlamasıyla oluşturduğu tamlamaya zincirleme ad tamlaması denir.
  *Bahçe kapısının anahtarı
  b.siz ad tam. ad
  zincirleme ad tam.
  *Çevre yolunun ağaçlandırma çalışmaları
  b.siz ad tam. b.siz ad tam.
  zincirleme ad tam.

  Ad Tamlamalarıyla İlgili özellikler:

  1)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan çoğul,tamlanan da belgisiz bir sözcük olursa tamlayan eki “-in” yerine “-den” eki kullanılabilir.
  *Aşağıdakilerden hangisi (Aşağıdakilerin hangisi)
  *Yolculardan biri (Yolcuların biri)

  2)Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.
  *Tadı yok sensiz geçen günlerin.

  3)Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sözcükler girebilir.
  *Masanın ayağıMasanın kırık ayağı)
  *Evin borcu.(Evin bir türlü bitmek bilmeyen borcu)

  4)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan,tamlanan ya da ikisi birden zamir olabilir.
  *Onun kızı (Tamlayan zamir)
  *Çocukların bir çoğu (Tamlanan zamir)
  *Onların bir çoğu (Tamlayan da tamlanan da zamir)

  5)Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında tamlayan genellikle düşer.Bunlara “tamlayanı düşmüş ad tamlaması” denir.
  *Olayı bize babası anlatmıştı. (Onun babası)
  *Evimiz çok güzel oldu. (Bizim evimiz)
  *Paran var mı?(Senin paran)

  6)Bir tamlayan,birden çok tamlanan için;bir tamlanan da birden çok tamlayan için ortak kullanılabilir.
  *Evin kapısı ve penceresi açık kalmıştı.(Tamlayan ortak)
  *Ahmet’in,Murat’ın ve Deniz’in velisi toplantıya katılmadı.(Tamlanan ortak)
  ADLARDA KÜÇÜLTME

  Adlarda küçültme “cik ve ceğiz” ekleriyle sağlanır.
  *Şu tepeciği aşarsak köy görünür.(Küçük tepe)
  *Çocukcağız evin yolunu şaşırdı.(Küçük çocuk)

  Adların sonuna getirilen “cik,ceğiz” ekleri adlara değişik anlamlar da katabilir.

  *Anneciğimi çok özledim.(Sevgi)
  *Bir milyarcık borç verir misin?(önemsememe-azımsama)

  NOT:-cik eki kimi zaman somut bir varlığa ad oldukları zaman küçültme anlamını yitirebilir.
  *Mehmetçik (Türk askeri)
  *Gelincik (Çiçek ismi)
  *Maymuncuk (Kapı kilidini açan araç)
  ÇOĞUL EKİNİN (-LER,-LAR)GÖREVLERİ VE EKLENDİĞİ SÖZCÜKLERE KATTIĞI ANLAMLAR:
  -Ler,-lar eki eklendiği sözcüğe her zaman çoğul anlamı katmaz;farklı anlam ilgileri de katabilir.

  *Birazdan Zeynepler gelir.(Belirli bir aileyi belirtiyor)
  *Bu cami Karahanlılar döneminde kalma.(Sülale,soy anlamı katmış)
  *Müdür Beyler henüz gelmediler.(Saygı)
  *Hanımefendiler daha uyanmadılar. (Alay,küçümseme, sitem anlamı katmış)
  *On yaşlarında bir çocuktu.(Yaklaşık anlamı katmış)
  *Hasta ateşler içinde kıvranıyordu.(Abartma)
  *Anadalu’da Yunus’lar bitmez.(Özel ada benzerleri anlamı katmış)
  *Akşamları televizyon seyrederim.(Belgisiz sıfat yerine geçerek “her” anlamı katmış)

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.