Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Turkiye De Nufus Ve Nufus Sayimlari TÜRKİYE?DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI Türkiye?de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında , daha sonra her 5
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Turkiye De Nufus Ve Nufus Sayımları hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Turkiye De Nufus Ve Nufus Sayimlari

  TÜRKİYE?DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
  Türkiye?de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. Son yapılan 2000Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur.

  Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri
  1.Nüfusun miktarını öğrenmek.
  2. Nüfus artış hızını, dağılışını öğrenmek.
  3.Nüfusun yaş , cinsiyet durumunu,
  4.Köy-kent nüfusunu,
  5.Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını,
  6.Eğitim durumunu,
  7. İşsizlik oranını öğrenmek .
  8.Asker çağındakileri ve seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır.
  Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler
  1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur. Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur. Örnek ; kutup bölgeleri , çöl bölgeleri ve Ekvatorda 1000 m. nin altındaki yerler (yüksek nem ve sıcaklıktan) seyrek nüfusludur.
  2.Yer şekilleri: iklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler seyrek nüfuslanmıştır. Ör. Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları, Yurdumuzda ise Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası Toroslar gibi.
  3.Su imkanı : Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur. Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları (Amazon, Kongo) ve Kutup iklim bölgesindeki akarsular uymaz. Ekvatoral bölgede yüksek nem ve sıcaklıktan, kutuplarda ise düşük sıcaklıktan dolayı nüfus seyrektir. Sık nüfuslu akarsu havzalarına örnek olarak; İndus, Ganj, Fırat-Dicle, Nil gösterilebilir.
  4.Sanayi : Sanayi nin gelişmiş olduğu yerler iş imkanından dolayı sık nüfusludur. Ör.İstanbul , Bursa, İzmir, Adana gibi. Dünya üzerinde ise Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D?nin doğusu sanayiden dolayı sık nüfusludur.
  5.Tarım : Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur. Ör. Akhisar, Çukurova, Bafra ,Çarşamba gibi.
  6.Ulaşım : Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticarette geliştiği için sık nüfuslanmıştır.
  7.Turizm :Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür. Örnek kıyı bölgelerimizde yaz döneminde, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes? te ise kış döneminde nüfus artar.
  8.Yer altı kaynakları: Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerler sık nüfusludur. Ör. Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir gibi.
  9.Bitki örtüsü: Ormanların sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır.örnek Amazon-Kongo Havzaları gibi.
  10. Kara ve Denizlerin Dağılışı: Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kuzey yarım kürede ılıman kuşaktadır. Sebebi karaların geniş alan kaplaması.
  *** Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri kalmış, iklim ve yer şekillerinden bağımsız ise gelişmiş ülkedir.
  DÜNYA ÜZERİNDEKİ SIK NÜFUSLU BÖLGELER
  Muson iklim bölgesi (İndus, Ganj nehirleri, Japonya gibi):iklim ve sanayiden dolayı.
  Avrupa ülkeleri :Sanayinin gelişmiş olması.
  Kuzey Afrika?da Nil Nehri çevresi
  A.B.D?nin doğusu :Sanayinin gelişmiş olması
  DÜNYANIN SEYREK NÜFUSLANMIŞ BÖLGELERİ
  Dönenceler çevresindeki çöller.
  Yüksek dağlık bölgeler
  Kutup Bölgeleri
  Bataklıklar
  Ekvatoral bölgede 1000 metrenin altındaki alanlar.
  NÜFUS ARTIŞI VE SONUÇLARI
  Bir ülkede nüfus artmasında doğumların ölümlerden fazla olması ve dış göçler etkilidir. Türkiye nüfusunun artmasında en fazla doğum oranlarının yüksekliği etkilidir. Ayrıca sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, çocuk ölümlerinin azalması, beslenme şartlarının iyileşmesi ile ortalama insan ömrünün uzaması gösterilebilir.
  Türkiye?de en az nüfus artışı 1940-45 yıllarında olmuştur(%010,59). Sebebi ikinci dünya savaşından dolayı genç nüfusun askerde olması(seferberlik durumu) ve kıtlıktır. En fazla nüfus artışı 1955-60 yılları arasında olmuştur (%o 28,58). Savaşların bitmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler gösterilebilir.
  Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri
  ? Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.
  ? Demoğrafik( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.
  ? Tasarruflar azalır.
  ? Kalkınma hızı yavaşlar.
  ? Kişi başına düşen milli gelir azalır.
  ? Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
  ? İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.
  ? Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
  ? Çevre sorunları artar.
  *** Bir ülkede milli gelir sürekli olarak artmasına rağmen ,kişi başına düşen gelir aynı şekilde artmıyorsa , o ülkede nüfus artış hızı fazladır.
  ***Bir ülkede çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük ise , o ülkede doğum oranı yüksektir (nüfus artış hızı fazladır).
  *** Bir yerde nüfusun artması ile iş imkanları arasında bir paralellik varsa , orada nüfus artışında dış göçler etkilidir.
  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
  ? Mal ve hizmetlere talep artar.
  ? Ekonomide çeşitlilik artar.
  ? Ülke savunmasına katkısı olur.
  ? İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.
  Nüfusun Yapısı
  A- Yaş Yapısı
  1. Genç nüfus (0-14 )
  Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun oranı azdır. Doğum oranı düşük olduğu için. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının fazlalığından dolayı genç nüfus fazladır. Ülkemizde bu nüfusun (0-14) oranı %36,2 ?tir. Bu nüfus bağımlı (tüketici) nüfustur.
  2. Olgun Nüfus (15-64 yaş)
  Çalışan (etkin ) nüfustur. Gelişmiş ülkelerde bu nüfus fazla iken, diğerlerinde azdır. Ülkemizde bu nüfusun oranı %59,7 dir.
  3. İhtiyar Nüfus(65 +)
  Genç nüfus kadar olmasa da tüketici nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzun olduğu için bu nüfusun oranı yüksektir. Ülkemizde bu nüfusun oranı %4,1 tür.
  Geri kalmış veya gelişmekte olan ülke. Doğum oranı yüksek olduğundan genç nüfus fazladır. Örnek: Türkiye, Hindistan, Pakistan gibi.
  Doğumların son yıllarda arttığı gelişmiş ülke . bunda doğumların teşviki etkilidir. Örnek:İsveç, İtalya, A.B.D,Almanya gibi
  Nüfusu azalan gelişmiş ülke Örnek: japonya,Yunanistan gibi
  B-Cinsiyet Yapısı: Ülkemizde kadın erkek nüfus genelde birbirine yakındır. Fakat göç alan illerimizde erkek nüfusunda, göç veren illerimizde ise kadın nüfusunda bir fazlalık olmaktadır.
  C. Eğitim Durumu: Okuma Yazma seferberlikleri ile okur yazar oranımız %90 lara çıkarılmıştır. Ancak bu oranda üniversite mezunlarını oranı çok azdır.
  D. Köy-Kent Nüfusu: 1927 yılı sayımına göre nüfusumuzun %76 sı köylerde yaşarken , 1990 da bu oran %41 lere düşmüştür. Sebebi köyden kente olan göçlerdir.
  E. Ekonomik Faaliyetlere Göre Durumu: 1927 yılı sayımına göre nüfusun %82 si tarımda çalışırken ,1990 da bu oran %54 e düşmüştür. Sebebi, tarım dışı sektörlerin gelişmesidir (sanayi ve kamu hizmetleri).
  NÜFUS YOĞUNLUĞU
  1. Matematik(aritmetik )nüfus yoğunluğu:
  1997 sayımına göre nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara iken, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.
  2.Tarımsal nüfus yoğunluğu:
  ***Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu, en az olan bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir.
  Konut Tipinde Etkili Faktörler
  İklim ve bitki örtüsü: Nemli iklim bölgelerinde genellikle ahşap evler, kurak iklim
  bölgelerinde ise toprak ve kerpiç evler vardır.örnek ; Karadeniz Bölgesinde ahşap ,
  İç Anadolu, Doğu Anadolu ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde kerpiç evler hakimdir.
  Doğal çevrede en fazla bulunan yapı malzemesi
  Ekonomik ve sosyal yapı: Göçebe hayatı sürdürenlerde konut genelde çadırdır.
  Ekonomik olarak gelişmişlik arttıkça betonarme yapılar artmaktadır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Nufus Sayımlarının Yapılış Amacı
 3. Nufus Sayımları Neden Yapılır
 4. Nufus Sayımları Ülkeler İçin Neden Önemlidir
 5. Nufus Sayımları Kaç Yılda Bir Yapılır
 6. Nufus Sayımlarının Yapılış Amaçları Nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri