Hoşgeldiniz.

Kütüphane Haftası İle İlgili Yönetmelik , Yönerge Tebliğler Dergisi'nde Yayım Tarihi ve Sayısı: 16.03.1992–2354 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı ,
  • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

  1. Sponsorlu Bağlantılar


    Kütüphane Haftası İle İlgili Yönetmelik, Yönerge

    Sponsorlu Bağlantılar
    Kütüphane Haftası İle İlgili Yönetmelik, Yönerge

    Tebliğler Dergisi'nde Yayım Tarihi ve Sayısı: 16.03.1992–2354

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Genel Hükümler

    Amaç
    Madde 1- Bu Yönergenin amacı, özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında "Kütüphane Haftası"nın kutlanmasını düzenlemektir.

    Kapsam
    Madde 2- Bu Yönerge, özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında "Kütüphane Haftası"nın kutlanması hakkındaki, usul ve esasları kapsar.

    Dayanak
    Madde 3- Bu Yönerge, 179 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar
    Madde 4- Bu Yönergede geçen;
    "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
    "Daire", Yayımlar Dairesi Başkanlığını,
    "Eğitim Kurumları", özel ve resmî okul öncesi eğitim kurumu ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
    "Kütüphane", özel ve resmî okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki okul kütüphanelerini,
    "Kütüphane Haftası", Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca her dereceli eğitim kurumun da çeşitli etkinliklerle kutlanan haftayı ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Yetki ve Sorumluluklar
    Madde 5- Kütüphane Haftasının kutlanmasında yetki ve sorumluluk okul müdürünündür. Okul müdürü yetkisini, bir müdür yardımcısına devredebilir. Müdür yardımcısı yeterli olmayan okullarda, okulun Türkçe, Edebiyat, Rehber öğretmen veya ) herhangi bir öğretmen; okul müdürünce bu iş için görevlendirilir. İlköğretim okullarının birinci kademesinde (ilkokullarda) bu görevi, öğretmenler kurulunca seçilen kütüphanecilik kolu öğretmeni yürütür.

    Madde 6- Kütüphane Haftasının kutlanmasından sorumlu öğretmene, çalışmalarında kütüphanede görevli memur yardım eder.

    Madde 7- Kütüphane Haftasının düzenlenmesi ve kutlanmasında görevli öğretmene kütüphanecilik kolu üyesi öğrencilerde yardım eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Kutlama ile İlgili Usul ve Esaslar

    Kutlama Esasları
    Madde 8- Kütüphane Haftası boyunca her dereceli eğitim kurumunda yapılan kutlamalarda:
    a) Kitap okuma zevki alışkanlığının, boş zamanları kitap okuyarak değerlendirmenin önemi, faydaları ve insana neler kazandırdığının anlatılması,
    b) Kitabın öneminin ve değerinin kavratılması,
    c) Kitap ve kütüphane ile ilgili konuşmalar yapılarak açık oturum ve sergiler düzenlenmesi,
    d) Kitap ve kütüphane ile ilgili öğrencilere ödevler verilmesi,
    e) Geziler düzenlenerek çevredeki özel ve genel kütüphanelerin tanıtılması,
    f) Bir kütüphaneye gidildiğinde oradan nasıl yararlanıldığı, özellikle ansiklopedi, sözlük gibi başvuru eserlerinin nasıl kullanılacağı aranılan bir eserin kataloglardan nasıl bulunacağının gösterilmesi,
    g) Derslerin zaman zaman kütüphanelerde yapılarak kütüphane ve kitaplarla öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması,
    h) Her dereceli eğitim kurumunda kütüphane ve kitapları tanıtacak afişlere yer verilmesi,
    i) Kütüphane ve kitapları tanıtan ve sevdiren sözlerin, öğrencilerin yoğun olduğu yerlere ve sınıflara asılması,
    j) Ders kitaplarının dışında roman, hikâye, masal, şiir, inceleme, araştırma vs. gibi kitaplarında öğrenciler tarafından okunmasının yararlı olacağı ve öğrencilerin zihnî gelişmesini sağlayacağı belirtilerek bu duygunun kavratılması,
    k) Kütüphane ve kitap konusunda ilk ve orta öğretim kurumları öğrencileri arasında kompozisyon, şiir, resim ve afiş yarışması düzenlenmesi,
    l) Okul kütüphanesinde bulunan eserlerin öğrencilere tanıtılması,
    m) Öğrencilere inceleme araştırma yapmanın metot ve tekniği ile not alma (tutma) usullerinin öğretilmesi,
    n) Öğrencilerin kitap, dergi vb. yayınları temin etmelerini teşvik için, kitap tanıtma saatleri, kitap piyangoları, okul kooperatifinden yararlanarak indirimli kitap satışlarının düzenlenmesi,
    o) Her dereceli eğitim kurumunda öğretici filmler, televizyon, video, bilgisayar gibi araçlar varsa öğrencilerin bunlardan yararlanmalarının sağlanması,
    p) Öğrencilere, Devlet malının en iyi bir şekilde kullanılması ve korunması duygusunun kazandırılması, için çalışmalar yapılır.

    Madde 9- Kütüphane Haftasının kutlanması konusunda, 8. maddede belirtilenlerle bunun dışında, yapılacak her türlü kutlamalarda ilgili Daire ile irtibat kurulur.

    Paylaş Facebook Twitter Google  2. Sponsorlu Bağlantılar
    Kütüphane Haftası Kutlamanın Amacı
    Madde 10- Kütüphane Haftası kutlamanın amacı;
    a) Kütüphane ve kitapla öğrenciyi kaynaştırarak, kütüphane ve kitap hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak,
    b) Öğrencilerin millî, ahlakî, insanî değerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemiş yapıcı, yaratıcı, özgür bilimsel düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
    c) Öğrencilerin araştırma, inceleme ve not tutma yeteneklerini geliştirerek, millî ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmalarını sağlamaktır.

    Madde 11- Kütüphane Haftasının, kutlanmasının plânlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartları da göz önünde tutulur.

    Madde 12- Kütüphane Haftası () kutlamalarında grup çalışmalarında olduğu gibi kişisel çalışmalarda yer verilir.

    Madde 13- Kütüphane Haftası kutlamalarının plânlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için belli bir süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını kapsayacak ve değerlendirecek şekilde düzenlenir.

    Madde 14- Kütüphane Haftası Kutlamaları, kurum içinde ve dışında her türlü imkândan yararlanarak öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Yürürlük Hükümleri

    Yürürlük
    Madde 15- Bu Yönerge Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme
    Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.  3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
    BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.