Hoşgeldiniz.

Siverek Tarihi Kronolojisi M.Ö. 3500 : Sümerlilerin Siverek’e ilk yerleşmesi -M.Ö.1595: Hitit Kralı Murşil Siverek ve çevresini aldı. -M.Ö.1450: Mitanniler Siverek’in dahil olduğu bölgeyi alarak

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Siverek Tarihi Kronolojisi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Siverek Tarihi Kronolojisi

  M.Ö. 3500 : Sümerlilerin Siverek’e ilk yerleşmesi

  -M.Ö.1595: Hitit Kralı Murşil Siverek ve çevresini aldı.

  -M.Ö.1450: Mitanniler Siverek’in dahil olduğu bölgeyi alarak devlet kurdular.

  -M.Ö. ? : Siverek’te Mitanniler’le Hititler arasında İsmerika (Siverek) Antlaşması yapıldı

  -M.Ö. 1345: Aramiler Karacadağ bölgesini ele geçirdiler

  -M.Ö. 1290: Asur Kralı I.Salmanasar Siverek –Urfa bölgesini aldı.

  -M.Ö.1060: Asur boyunduruğundan kurtulan Aramiler tekrar Siverek’i aldı.

  -M.Ö.911-981 : Kinabu (Siverek) Asur Kralı Asurnazirbal tarafından alındı, halkı kılıçtan geçirildi.

  -M.Ö.608 : Med ’ler Siverek bölgesini ve Anadolu’yu Kızıl Irmak nehrine kadar aldılar

  -M.Ö. 539 : Pers Kralı II.Kuraş Med ’leri yenerek bütün Mezopotamyayı ele geçirdi.

  -M.Ö.331: Büyük İskender Suriye üzerinden Mezopotamya ’ya geçerek Anadolu’yu fethetti

  -M.Ö. 323: İskender öldükten sonra Siverek’i de kapsayacak şekilde General Selevkos tarafından bölgede Selevkoslar devleti kuruldu.

  -M.Ö. 280 : Selevkos devleti dağıldıktan sonra Romalılar bölgeyi aldılar.

  -M.Ö. 140: Diyarbakır ve çevresindeki iller Part Kralı I. Midridat tarafından alınarak Part ülkesine katıldı.

  -M.Ö. 114 : Roma İmparatoru Trainus Dicle Nehrine kadar ilerledi ve Osreone Krallığına son verdi.

  -M.Ö. 85: Pek çok doğu vilayeti ile birlikte doğu illeri Tigran hakimiyetine girdi.

  -M.Ö.38: Romalılar ile Partlar arasında defalarca el değiştiren bölge Romalılarda kaldı

  -M.S. 259: Roma İmparatoru Valerianus bu bölgeyi Sasanilerden aldı.

  -M.S. 276: İmparator Diokletianus Sasanları yenerek bölgeyi tekrar Roma topraklarına kattı.

  -M.S.349 : Siverek Kalesi Bizanslılar tarafından tamir edildi.

  -M.S. 359 : Şapur tarafından muhasara edilen Siverek Kalesi yıkıldı.

  -M.S. 540 : Sasani Hükümdarı Hüsrev Anuşirevan (Anuşirevan-ı Adil) Anadoluya saldırdı, bölgeyi yağmaladı ve bölgeyi vergi vermek şartı ile Bizanslılara bıraktı.

  -M.S. 602: Sasani Hükümdarı II.Hüsrev bölgeye girerek İstanbul’a kadar ilerledi.

  -M.S. 637 : Halife H.z.Ömer döneminde İyaz Bin Ganem, El-Cezire (Mezopotamya ) bölgesini aldı.

  -M.S. 661: Siverek bölgesinin yönetimi Emeviler’e geçti.

  -M.S. 929 : Leon komutasındaki Bizans ordusu bölgeyi aldı.

  -M.S. 930: Hamdaniler Siverek’i aldılar

  -1030: Bizanslılar Urfa ile birlikte Siverek’i aldılar.

  -1066/67:Selçuklular , Nisebin kalesini Bizanslardan aldılar.

  -1070 : Alparslan Siverek’i Bizanslılardan aldı.

  -1137 : Siverek hakimi Emir İsa Frankların zayıflığından yararlanarak Gerger havalisini istila etti.

  -1185: Siverek, Sökmenler (Ermenşahlar )’dan Takiyyüdin Ömer tarafından
  alındı.

  -1227: Siverek Zengilere Geçti

  -1233: Eyyubiler Siverek’i Selçuklulardan aldılar

  -1231: Harzemliler Siverek ve Samsat ’ı yağmaladılar.

  -1232: Eyyubi hükümdarı El-kamil Nasreddin Siverek ve Harranı aldı.
  Komutanı Kemalettin Kamyar vasıtasıyla Siverek’i aldı. Selçuklular Siverek’i ele geçirdiler.

  -1234: Eyyubi Hükümdarı Melik el-Kamil Siverek’e gelerek burayı ordugah yaptı.

  -1235: Alaeddin Keykubad

  -6 Nisan 1241: El-Mansur İbrahim , Berke Han komutasındaki Harzemlileri yenerek Siverek, Rakka ve Suruc’u aldı.

  -1251: Moğollar Siverek’i istila ettiler.

  -1256: Hülagu Siverek’i istila etti ( İlhanlı Devleti)

  -1318: Selçukluların dağılmasından sonra Siverek bölgesi Salim Bey ve Oğulları aşireti (Dögerler) tarafından idare edilmeye başlandı.

  -1410-1420: Timur çekildikten sonra Diyarbekir -Siverek bölgesi Karakoyunlulara verildi.

  -1426: Bölge Mısır Memlüklüleri tarafından alındı.

  -1435: Siverek Akkoyunlu ’ların egemenliğine girdi.

  -1508: Şah İsmail Diyarbakır ’la birlikte Siverek bölgesini de aldı.(Safeviler Dönemi)

  -1517: Yavuz Sultan Selim döneminde Siverek alınarak, Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa’ya bağlı sancak merkezi haline getirildi.

  -1518: Siverek bölgesinin ilk tahriri yapıldı ve sancak beyi olarak Şefkat bey tayin edildi.

  -1549: Kanuni Sultan Süleyman Irakeyn Seferi dönüşü Siverek’te 15 gün kaldı.

  -1550-1600: Celali İsyanları tüm ülkeyi olduğu gibi Siverek’i de etkiledi ve bazı olaylar meydana geldi.

  -1807: Siverek Kazası Maden-i Hümayun Emaneti içerisine alındı.

  -1845: Siverek Kazası tanzimat dönemi idari yapılanması içerisinde Mutasarrıflık statüsüne alındı.

  -1864: Siverek Harput Eyaletine Bağlandı.

  -1839: Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında Siverek Ordugah oldu.

  -1869: Siverek’te Posta ve Telgraf teşkilatı kuruldu.

  -1873: Siverek’te Belediye teşkilatı kuruldu.

  -1896: Siverek’te ilk Ticaret ve Sanayi Odası Kuruldu.

  -1895: Hamidiye Alayları kuruldu ve Siverek’te 44. ve 46. Alaylar teşkil edildi.

  -1908: Siverek bağımsız sancak yapıldı.(Mutasarrıflık)

  -5 Kasım 1919: M. Kemal’in telgrafı üzerine Siverek Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

  -6 Şubat 1920 : 850 kişilik Siverek Milli Kuvvetleri Urfa’ya hareket etti.

  -1923 : Bütün bağımsız sancaklar vilayet yapılınca Siverek’te vilayet oldu.

  -30 Mayıs 1926 : Siverek İlçe yapılarak Urfa ’ya bağlandı.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.