Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Iş Yeri Açma Milli Eğitim özel Kurum Açma Belgeleri MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ RUHSATLANDIRMA İŞLERİNDE İSTENEN BELGELER KURUM AÇMAK VE ÖĞRETİME BAŞLAMAK

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Iş Yeri Açma Milli Eğitim özel Kurum Açma Belgeleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Iş Yeri Açma Milli Eğitim özel Kurum Açma Belgeleri

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ RUHSATLANDIRMA İŞLERİNDE İSTENEN BELGELER

  KURUM AÇMAK VE ÖĞRETİME BAŞLAMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:
  1-Form Dilekçe (EK 1)
  2-Kurum Açmak İsteyen Şahıs ise Şahsa ait:
  a- Nüfus Cüzdan fotokopisi
  b- İkametgah kağıdı
  c-Sabıka kaydı
  d-Sağlık raporu
  e-Affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasti bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan
  3- Kurum Açmak İsteyen Şirket ise Kurucu Temsilcisine ait :
  a- Nüfus Cüzdan fotokopisi
  b- İkametgah kağıdı
  c-Sabıka kaydı
  d-Sağlık raporu
  e-Kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan
  Ayrıca
  a-Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.
  b-Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.
  4-Bina ile ilgili:
  a-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği.
  b-Belediye İmar Müdürlüğünden alınan konut veya iş yeri belgesi.
  c-Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
  d-İtfaiye Müdürlüğünün Raporu
  e-Sağlık Müdürlüğünün Raporu
  f-Bayındırlık Müdürlüğünün Raporu
  g-Bayındırlık Müdürlüğünce düzenlenen raporda binanın sağlamlığı ve dayanıklılığına ilişkin incelemenin yapılamadığının belirtilmesi halinde Yapı Denetim/Belediye İmar Müdürlükleri tarafından düzenlenen teknik rapor.
  5-En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belge yerine (28/04/2005 tarih ve 53191,2005/31 sayılı genelgede de belirtildiği üzere “kurumun türüne göre belirlenen ve inceleme elamanlarınca onaylı araç-gereç ve demirbaş listesi)
  6-Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.
  7- Yukarıda belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD’si.
  8-Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD’si.
  9-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
  10- Okullar dışındaki kurumlarda kullanılmak istenen kitapların Bakanlıkça uygun görüldüğüne dair Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı veya kararın yayımlandığı Tebliğler Dergisi'nin tarihi ve sayısı,
  11- Yönetici ve kurumun faaliyet alanındaki derslere giren öğretmenlerden en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli öğretmen, ayrıca uzman veya usta öğreticilere ait atama teklifleri ile varsa ders saati ücretli öğretmen, uzman veya usta öğretici çalışma izni teklifleri.
  12- Özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin okul öğrencisi olmayanlarla ilgili disiplin yönergesi.
  13- Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
  14- Motorlu taşıt sürücü kursları için, uygun direksiyon eğitim alanı raporu ve elektrik projesi.

  13-Kurum Müdürüne ait:
  a- Nüfus Cüzdan fotokopisi
  b- İkametgah kağıdı
  c-Sabıka kaydı
  d-Sağlık raporu
  e-Diplomasının Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı fotokopisi
  f-Adaylığının da kalktığını gösteren hizmet cetveli
  g-İş Sözleşmesi
  h-Dilekçe
  14-Öğretmenlere ait:
  a- Nüfus Cüzdan fotokopisi
  b- İkametgah kağıdı
  c-Sabıka kaydı
  d-Sağlık raporu
  e-Diplomasının Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı fotokopisi
  f-Başka bir kurumda çalışmış ise istifa onayı ve hizmet cetveli
  g- İş Sözleşmesi
  h-Dilekçe


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Açma,Rüyada Açma Görmek Nedir?
 3. Resimli Açma Tarifi, Açma Nasıl Yapılır
 4. Kutu Cola Açma Halkalarıyla Kolyeler, Açma Hlkalarından Çantalar
 5. Peynirli açma tarıfi, peynirli açma nasıl yapılır
 6. Açma tarifi, Açma nasıl yapılır
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri