Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Kâbe'nin tarihi KÂBE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ Rivayetlere göre Kâbe , ilk olarak ALLAH 'ın emriyle melekler tarafından Mekke'nin ortasında bir yer olarak tayin edilmiştir.
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 10      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kâbe'nin tarihi hakkında bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kâbe'nin tarihi
  KÂBE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

  Rivayetlere göre Kâbe, ilk olarak ALLAH'ın emriyle melekler tarafından
  Mekke'nin ortasında bir yer olarak tayin edilmiştir. Bu yerin, yedinci
  kat semada Beytü'l-Ma'mur olarak bilinen yerin tam hizasında olduğu
  ve meleklerin bu yerin etrafında ALLAH'ı zikrettikleri söylenir. Melekler
  burada bir bina inşa etmemiş lerdir , fakat o bölge ALLAH Tealâ'yı
  tesbih ve takdis ettikleri yer olmuştur. İnsanlar da Hz. Adem a.s.' dan
  bu yana orayı kutsal bilmiş, Kâbe'yi inşa etmiş ve kıble edinmişlerdir.
  Hac farizası sebebiyle de her yıl ziyaret eder, bereketlenirler.

  Kâbe, yeryüzünde kurulan ilk mesciddir . ALLAHu Tealâ buyuruyor:
  “İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev Mekke'de bulunan mübarek ve
  âlemler için bir hidayet kaynağı olan Kâbe'dir” ( Âl -i İmran, 96)
  Kâbe ismi Kur'an'da iki yerde geçer. Ancak yine Kur'an'da geçtiği
  üzere Beyt , Beytullah , Beytü'l -Haram, Mescidü'l -Haram gibi
  isimlerle de anılmıştır. Halk arasında daha çok Kâbe-i Muazzama
  adıyla bilinmektedir.

  Yeryüzünün ilk mescidi
  Hz. Adem a.s. yeryüzüne indiği zaman Rabbimiz ona, hem
  kendisi hem de zürriyeti için, yanında toplanıp af ve mağfiret
  dileyecekleri bir bina yapmasını emretti. Bu binanın yanında
  yapılacak ibadet ve taatlerin kabul edileceği vahyedildi .
  Bunun üzerine Hz. Adem a.s. Kâbe'yi inşa etti. Ancak Adem
  Aleyhisselam'ın yaptığı bu bina, günümüzdeki şekliyle olmayıp,
  sadece temelleri belli olacak şekilde örülmü ş, üstü açık
  bir vaziyette idi.

  Hz. Adem a.s. bundan sonra ALLAH Tealâ'nın kendisine
  emrettiği şekilde Kâbe'nin etrafında tavaf edip zikir yaptı ve
  namazını ona doğru kıldı.

  Bundan sonra Kâbe-i Muazzama, Hz. Adem'in oğlu Hz. Şit a.s.
  zamanında yeniden inşa derecesinde onarıldı ve Hz. İbrahim a.s.
  zamanına kadar da Şit Aleyhisselam'ın oğulları ve torunları
  tarafından bakılmaya ve onarılmaya devam edildi.

  Kâbe-i Muazzama'nın yapılışından günümüze kadar kaç defa yenilendiği
  hususunda farklı görüşler vardır. Ancak yaygın olan kanaate göre,
  Kâbe on defaya yakın yenilenmiş ve bu zaman zarfında da çok
  kere tadilat görmüştür.

  Nuh Tufanı'ndan sonra:

  Hz. Nuh a.s. zamanındaki tufandan sonra dünyanın bütün
  çehresi değişmiş, her yer çamur ve balçıkla kaplanmıştır.
  Dolayısıyla Kâbe de tahrib olmuştu. Mekke ve civarı kumsal
  bir yapıya sahip olduğu için İbrahim Aleyhisselam'ın tekrar inşa
  etmesine kadar da Kâbe'nin üzeri kumlarla kaplı kalmıştır.

  Bilindiği üzere İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer ve oğlu
  İsmail'i Hicaz'a, Mekke-i Mükerreme'ye götürmüştür. Harem-i Şerif'in
  bulunduğu bölgeye geldiklerinde Hacer annemize bugünkü zemzem
  kuyusunun bulunduğu yeri işaret ederek: “Ey Hacer ! Rabbim'in
  emri bu şekildedir; burada bir çardak kur ve bekle.” dedi. Hz. Hacer :
  “Eğer Rabbim'in emri böyleyse muhafaza edicilerin en hayırlısı O'dur.
  O bizi korur.” karşılığını vererek çocuğu ve kendisi için barınacakları
  bir yer hazırladı. Sonra Hz. İbrahim a.s ., hanımını ve oğlunu orada
  bırakarak ayrıldı.

  Aradan üç gün geçmiş ve Hz. Hacer'in yanındaki su da tükenmişti.
  Daha küçük bir çocuk olan İsmail a.s.' ın susuzluktan takatinin
  kesilip hareket edemez olduğunu gören Hacer validemiz su
  aramaya çıktı. Yakınındaki tepelere doğru koşmaya ba ş ladı .
  Arazi engebeli olduğundan oğlunu görememe endişesiyle
  büsbütün telaşlanmıştı. Bu sebeple oğlunu görebilmek için
  önce Safâ tepesine çıktı, oradan oğluna baktı, ardından tekrar
  vadiye indi. Su aradı fakat bulamadı. Bu sefer Merve tepesine
  çıktı, oğluna baktı. Bunu tam yedi sefer tekrarladı. Hacıların
  Safâ ile Merve arasından koşmaları o günün hatırasına bir
  sünnettir.

  Nihayet Cebrail a.s. ALLAH'ın emriyle inip İsmail a.s.' ın başucunda bir
  su çıkardı. İşte Kâbe'nin hemen yakınında bulunan ve Zemzem
  suyu olarak biline su budur.

  Zemzem suyunun çıkmasından kısa bir müddet sonra oradan
  geçmekte olan Yemen kavimlerinden Cürhümîler suyun
  varlığını fark ettiler. Gelip Hz. Hacer validemizden izin isteyerek
  burayı mesken edindiler.

  İbrahim a.s ., hanımını ve oğlunu sık sık ziyaret ederdi. Oğlu
  İsmail'in büyüyüp Cürhümî kavminin reislerinden birinin kızıyla
  evlenmesinden kısa bir süre sonra da Mekke'ye geldi. Bu ziyaretten
  kısa bir süre önce Hz. Hacer annemiz vefat etmişti.
  Hz. İbrahim a.s. ve Kâbe

  İbrahim a.s., Mekke'ye Rabbi'nden bir emirle geldi. ALLAH Tealâ,
  Hz. İbrahim'e insanların etrafında toplanıp birlikte ibadet
  edebilecekleri bir ev yapmasını emretmiş ve yerinin de Mekke'de
  Zemzem kuyusunun yakınında bir yer olduğunu bildirmişti.

  İbrahim a.s. durumu oğluna anlatınca, hemen tarif edilen yeri
  temel atmak üzere kazmaya başladılar. Kazdıkları yerden
  Hz. Adem ve Şit a.s.' ın yaptığı temeller ortaya çıktı. ALLAH Tealâ bu
  hususu şöyle beyan eder:

  “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini
  yükseltiyor, (şöyle diyorlardı Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur;
  şüphesiz sen işitensin, bilensin.” (Bakara, 127)

  İbrahim a.s. Kâbe'yi inşa ederken, duvarlar yükseldikçe bir iskeleye
  ihtiyaç duydu. Bir taş bulup onun üzerine çıkarak duvar örmeye
  devam etti. Duvarlar yükseldikçe bu taş da yükseliyor, İbrahim a.s.
  inmek istediğinde de taş aşağı iniyordu. Bu taş şimdi hacılar
  tarafından Makam-ı İbrahim olarak bilinen yerde, demir bir kafesin
  içinde bulunmaktadır. Taşın üzerinde Hz. İbrahim a.s.' ın ayak izi
  bulunmaktadır.
  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kabe Hakkında Kısa Bilgi
 3. Artvinin Tarihi Yerleri, Artvin İli Tarihi Yerleri, Artvinin Tarihi mekanları, Artvinde bu
 4. Aydının Tarihi Yerleri, Aydın ili Tarihi Yerleri ve tarihleri, Aydının Tarihi mekaları, Ay
 5. Medeniyetler tarihi, medeniyetler tarihi hakkında bilgiler, medeniyetler tarihi bölümleri,
 6. Kabe, Kabe Nedir, Kabe Hakkında
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  ALLAH Tealâ bu yer hakkında şöyle buyurur: “Biz Beyt'i (Kâbe'yi)
  insanlara bir toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in
  makamında bir yer edinin (orada namaz kılın).” (Bakara, 125)

  Kâbe'nin inşası tamamlandıktan sonra İbrahim a.s. şöyle dua etti:
  “Ey rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından ALLAH'a ve ahiret
  gününe inananları çeşitli meyvelerle besle.” (Bakara, 126)
  “Rabbimiz! Bizi sana boyun eğen kullarından eyle! Neslimizden de
  sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini göster;
  tevbelerimizi kabul et.” (Bakara, 128)

  Arap kavimler ve Kâbe

  Kâbe, Hz. İbrahim ve İsmail a.s.' dan sonra, Arapların en eski kavimleri
  arasında zikredilen Amâlika halkı tarafından da yenilendi.

  Amâlika kavmi o zaman Arap Yarımadası'nın en güçlü kavmi
  durumunda idiler. Taşkınlıklarıyla bilinirler. Öyle ki, tarih yahudilerin
  en çok onların elinden çektiğini yazar. Fakat Hz. İbrahim ve İsmail a.s.' ın
  Kâbe'ye gösterdikleri hürmeti bildiklerinden, menfaatleri gereği Kâbe'yi
  koruyup yenilemişlerdir.
  Amâlika kavminin toprakları içinde ayrıca Hz. İsmail a.s.' ın akrabalık
  bağı kurduğu Cürhümîler de bulunmaktaydı. Amâlika'dan sonra Kâbe ve
  etrafının hakimiyeti Cürhümîlerin eline geçti.

  Cürhümîler döneminde bir sel felaketi yaşandı ve sular Kâbe'nin
  içine girerek temellerine kadar toprağı eritti. Bunun üzerine Cürhümî
  krallarından Hars b. Mudad el-Asgar Kâbe'nin giriş yerine iki kanatlı bir
  kapı taktı ve kapısına kilit vurdu. Bununla amacı, en azından suların
  tazyikle Kâbe'nin içine kadar girerek tahribat yapmasını önlemekti.

  Hars b. Mudad'ın ölümünden sonra Cürhümîler de Amâlika kavmi
  gibi sapıttılar. Öyle ki Kâbe'nin ve o beldenin muhafızlığına hiç
  yakışmayan adetler çıkardılar. Onlar yüzünden Zemzem kuyusu
  dahi kurudu.

  Ortaya çıkan karışıklık üzerine Huzâaoğulları kabilesi Mekke'ye baskınlar
  düzenledi. Fazla dayanamayan Cürhümîler de Mekke-i Mükerreme'yi
  terk edip eski vatanları Yemen'e geri döndüler.

  Nebi s.a.v.'in dedeleri ve Hacer-i Esved

  Kâbe-i Muazzama bir defa da Peygamber Efendimiz s.a.v.'in
  dedelerinden olan Kusay b. Kilâb b. Mürre tarafından inşa
  derecesinde yenilenmi ştir. Kusay o zamana kadar çatısı olmayan
  Kâbe'nin üzerine kalaslar koydurmuş ve üzerini hasırlarla örtmüştür.
  Daha sonra Kâbe-i Muazzama'nın dört bir tarafını Kureyşliler'e taksim
  etmiş ve gücü yetenlerin Kâbe etrafında tavaf için bir miktar boşluk
  bırakmak şartıyla civara evler yapması emretmiştir. Böylelikle
  Harem-i Şerif civarı şehirleşmeye ba şlamıştır. Kusay'ın ölümünden
  sonra da Mekke'nin reisliğine yine Peygamber Efendimiz s.a.v.'in
  dedelerinden Abdimenaf geçmiştir.

  Kâbe, Peygamber Efendimiz s.a.v. doğmadan kısa bir müddet önce,
  dedesi Abdülmuttalib zamanında Ebrehe tarafından yıkılmak
  istenmiş, ancak Fil Suresi'nde de geçtiği üzere ALLAH Tealâ
  buna müsaade etmemiştir.

  Kâbe'nin bir sonraki inşası, Peygamber Efendimiz s.a.v.'e risalet
  verilmeden beş yıl önce vaki olmuştur. 605 yılında yapılan bu
  onarım çalışmasında Peygamber Efendimiz ve Amcası Abbas
  bizzat taş taşımışlardır. Kâbe'nin onarımı bitip de sıra Hacer-i Esved
  taşının yerine konmasına gelindiğinde, taşı kimin veya hangi kabile
  reisinin koyacağı hususunda tartışma çıktı. Bu durum birkaç gün
  devam etti. Sonunda Kureyş'in ileri gelenleri, bu duruma Araplar
  arasında adaleti ve dürüstlüğü ile bilinen hz. Muhammed (sav) s.a.v.'in
  karar vermesini istediler. O da Hacer-i Esved taşını bir yaygının
  üzerine koyarak, bu yaygının her bir ucunu dört büyük kabile
  reisleri olan, Utbe b. Rebîa , Zem'a , Ebû Huzeyfe b. Muğire ,
  Kays b. Adiy'in eline verdi. Hep birlikte taşın konacağı yüksekliğe
  kaldırıldıktan sonra Peygamber Efendimiz kendi elleriyle taşı
  yerine koydu.

  İslâm yönetimlerinde Kâbe

  Abdullah b. Zübeyr r.a ., Hz. Hüseyin r.a. şehit olduktan sonra Mekke
  ahalisini toplayıp, halifeliğini ilan etti ve biat istedi. Ancak bazı Emevi
  reisleri bunu kabullenmeyerek Mekke'yi muhasara altına aldılar.

  Bu muhasarada Mekke ve Kâbe büyük hasar gördü. Mancınıklarla
  atılan taşlar sebebiyle Kâbe duvarları neredeyse temellerine kadar yıkıldı.
  Muhasarayı yapan Husayn b. Numer'in kuşatma esnasında ölmesi üzerine
  askerler geri çekilip Şam'a geri döndüler.

  Kuşatmanın ardından Abdullah b. Zübeyr r.a. Mekke reislerini topladı ve
  Kâbe'yi İbrahim a.s.' ın temelleri üzerinde yeniden inşa ettiler.

  Bundan on sene sonra Mekke, Haccac b. Yusuf es- Sekafî komutasındaki
  ordu tarafından muhasara altına alındı. Mübarek belde mancınıklarla taşlandı.
  Abdullah b. Zübeyr r.a. şehit oldu. Atılan taşlarla Kâbe yine büyük hasara uğradı.

  Haccac , Mekke'ye girdikten sonra Kâbe'nin hasara uğradığını görmüş ve
  yıkılan yerlerini inşa ettirmi ştir. Haccac döneminden sonra İslâm alimlerince ,
  Kâbe'nin hükümdarların elinde adeta bir oyuncak olmaması için yeniden inşa
  derecesinde tamir edilmesine müsaade edilmemiştir.

  Fakat Osmanlı padişahlarından 4. Murad zamanında
  (yaklaşık milâdi 1629-1630 yıllarında) Mekke o güne kadar görülmemiş
  şiddette bir fırtınaya ve sel baskınına maruz kaldı. Sular Mescid -i Haram'a
  girerek Kâbe duvarlarının yarısına kadar çıktı. Ertesi gün ise akşama doğru
  kuzeybatı duvarı tamamen, kuzeydoğu duvarı kapıya kadar, güneybatı
  duvarı da kısmen yıkıldı.

  Bunun üzerine Mekke emiri Şerif Mes'ud b. İdris, Mekke ulemasını
  toplayıp ne yapılması gerektiği hususunda görüşlerini aldı. Kâbe'nin üzeri
  yeşil bir örtüyle örtülüp İstanbul'a haber verildi. Haber ulaşır ulaşmaz
  4. Murad , Mısır'dan Mimar Rıdvan Ağa ile Medine kadısı Mehmet Efendi'yi
  Kâbe'nin onarımını için görevlendirdi. 1631 senesine kadar süren onarım
  çalışmaları sırasında Hacer-i Esved taşının bulunduğu duvar hariç, diğer
  bütün duvarlar temellerine kadar taş taş söküldü ve yenileriyle değiştirilmeden
  tekrar bina edildi.

  Daha sonraki onarımlar son yüzyılda yapıldı. 1958 yılında Suudi hükümeti
  tarafından Kâbe'nin dam ve duvarlarında bulunan mermer kaplamalar değiştirildi.
  1982 yılında zemin mermerleri değiştirildi. 1996 yılında ise Kâbe'nin dış yüzündeki
  taşlar teker teker numaralandırılıp sökülmüş, temel ve zemin sağlamlaştırılıp
  akabinde yerine monte edilmiştir.

  Bundan sonra Kâbe'de ufak tefek onarımların haricinde önemli bir değişiklik
  olmadı. Ancak Kâbe'nin etrafını çevreleyen Harem-i Şerif bölümü önemli
  ölçüde değiştirildi.

  Bütün bu yaşananlarla birlikte, Kâbe hep kutsal bir mekân oldu. Burayı
  ALLAH için ziyaret edenler, salât ve zikirle tavaf edenler, bereketinden çokça
  istifade ettiler ve ediyorlar.

  Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyuruyorlar: “Kişinin evinde kıldığı namazı bir
  namazdır, ama mahallesinin mescidinde kıldığı namazı yirmi beş namazdır.
  İçerisinde Cuma kılınan mescidde kıldığı namazı beş yüz namazdır. Mescid-i
  Aksa'da kıldığı namazı elli bin namazdır. Benim mescidimde kıldığı namazı da
  elli bin namazdır. Mescid-i Haram'da kıldığı namazı yüz bin namazdır.” (İbn-i Mace)

  Hac ibadetiniz ve Kurban bayramınız mübarek olsun, ALLAH kabul etsin.
 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri