Hoşgeldiniz.

Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması İçin İzlenecek Prosedür Nedir - Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde kıyılarda uygulama imar planı yapılmadan aralarında en az

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması İçin İzlenecek Prosedür Nedir - Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması İçin İzlenecek Prosedür Nedir - Kıyılarda Ahşap İskele Yapılması


  Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde kıyılarda uygulama imar planı yapılmadan aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile ahşap iskelelerin yapılabileceği hükmü yer almaktadır.
  Ahşap iskele konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 15 Haziran 2006 tarih ve 1502 sayılı yazısı ile yayımlamış olduğu 2006/3 sayılı Genelge ile ahşap iskelelerin kriterleri ve yapım sürecine ilişkin hususlar açıklanmıştır.
  Söz konusu Genelgede ahşap iskele; kıyı çizgisinden itibaren en fazla – 2.20 m su derinliğini geçmeyecek şekilde, en fazla 20 m boyunda ve 2,5 m eninde olmak üzere ve ucunda (veya açıkta, karaya bağlantısız) 5x5 m ebadında en fazla bir adet platformu olan, seyir emniyeti ve deniz güvenliği ve denizden yararlanma bakımından ihtiyaç duyulduğunda ilgililerince kaldırılacağının taahhüt edilmesi kaydıyla, sökülebilir nitelikte ve tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya yüzer elemanlardan teşkil etmek suretiyle (ponton) yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yapılan iskele olarak tanımlanmıştır.
  Ahşap iskele yapımı için ilgilisi tarafından; vaziyet planı ve gerekçelerini belirten bir rapor ile birlikte ilgili Valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) müracaat edilir. Valiliğin koordinasyonunda iskelenin bulunduğu alanın durumuna göre Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Defterdarlık, Belediye, İl ve Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bulunduğu alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerini

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.