Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Allah 'ın insanlara gönderdiği kutsal kitaplarla ilgili ayetler Kuranı Kerim ile ilgili ayetler Allah tarafından indirilmiştir Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun , eğer insanlar
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 11      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Allah'ın insanlara gönderdiği kutsal kitaplarla ilgili ayetler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Allah'ın insanlara gönderdiği kutsal kitaplarla ilgili ayetler


  Kuranı Kerim ile ilgili ayetler

  Allah tarafından indirilmiştir
  Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir."(İSRA/88)
  Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'ân'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah, iman edenleri doğru yola eriştirir.(HAC/54)
  Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır.
  Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler. (SECDE/2-3)
  O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
  Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
  O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. (HAKKA/41-43)
  Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. (YUNUS/37)
  "Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).(YUNUS/38)
  Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)
  Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
  Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.(ZUMER/1)
  -
  Cebrail vasıtasıyla vahyolunmuştur
  Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti (NECM/5)
  Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.
  Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.(NECM/9-10)
  (Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
  -
  Arapça olarak indirilmiştir
  Bu, Arapça bir Kur'an olarak, âyetleri bilen bir kavim için ayırt edilip açıklanmış bir kitaptır. (FUSSİLET/3)
  Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.(RA'D/37)
  Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.(YUSUF/2)
  -
  Gönderilişinin bir çok hikmeti vardır
  De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem". "O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de. (EN'AM/19)
  Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
  Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)
  Onu dosdoğru (bir kitap) olarak (indirdi) ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları) uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. (KEHF/2)
  (Ey Muhammed!) Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)
  (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur'ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)
  (Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)
  (Bu), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir. (YASİN/70)
  -
  İnsanlara bir öğüt ve uyarıdır
  Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52)
  Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.(EN'AM/92)
  Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür.
  Dileyen onu düşünür. (MÜDDESSİR/54-55)
  Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. (NUR/34)
  Biz, bu Kur'ân'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İSRA/41)
  Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. (AL-İ İMRAN/138)
  O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .(HAKKA/48)
  De ki: "Şahitlik yönünden hangi şey daha büyüktür?". De ki: "Allah, benimle sizin aranızda şahittir ve bana bu Kur'ân vahyolundu ki, onunla hem sizi, hem de sizden sonra kendisine ulaşan herkesi uyarayım. Allah'la beraber başka ilâhlar olduğuna siz gerçekten şahitlik eder misiniz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem". "O, ancak ve ancak bir tek ilâhtır ve gerçekten ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım"de. (EN'AM/19)
  Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak (indirdik.) (TAHA/3)
  Bu, sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, insanlar onun âyetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. (SAD/29)
  -
  Benzeri kesin olarak yazılamaz
  "Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).(YUNUS/38)
  Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir."(İSRA/88)
  -
  Allah'ın koruması altındadır
  Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.(EN'AM/115)
  Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. (HİCR/9)
  Korunmuş bir kitaptadır. (VAKIA/78)
  Ona ne önünden, ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, öğülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. (FUSSİLET/42)
  -
  Açık ve anlaşılırdır
  (Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)
  İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)
  Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)
  Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN'AM/114)
  -
  Ayrıntılı açıklanmıştır
  Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)
  Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN'AM/55)
  Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/97)
  De ki: "O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter". Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. (EN'AM/65)
  İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/126)
  -
  Allah'ın nurudur
  Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (SAF/8)
  Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur indirdik. (NİSA/174)
  Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah'tan bir nur ve apacık bir kitap da gelmiştir. (MAİDE/15)
  İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'ân'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir? İman nedir? bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. (ŞURA/52)
  Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura (Kur'ân'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (TEGABÜN/8)
  -
  İman edenler için şifa, hidayet ve rahmettir
  O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. (LOKMAN/3)
  Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. (YUNUS/57)
  (Ey Resulüm!) Biz, sana bu kitabı (Kur'ânı) sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman edecek topluma bir hidayet, bir rahmet olsun diye indirdik. (NAHL/64)
  Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İSRA/82)
  Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir.(NEML/77)
  Onlara (arzularına göre) bir âyet getirmediğin zaman, derleyip toplasaydın ya derler, sen de de ki; ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım, işte bütünüyle bu Kur'ân, Rabbinizden gelen basiretlerdir (kalp gözünü açacak beyanlardır), iman eden bir kavim için hidayettir, rahmettir. (A'RAF/203)
  Bu (Kur'an) insanların kalb gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidâyet ve rahmettir. (CASİYE/20)
  Sen, bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kâfirlere arka çıkma!(KASAS/86)
  Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. (NAHL/89)
  -
  Sözlerin en güzelidir
  Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. (ZÜMMER/23)
  Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir. (HAC/24)
  -
  Farz kılınmıştır
  (Resulüm!) Kur'ân'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: "Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir." (KASAS/85)


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kitaplarla ilgili Güzel Sözler - Kitap ile ilgili Özlü Sözler - Kitaplarla ilgili Özdeyişl
 3. Allah'a inanmak ile ilgili ayetler
 4. Allah'a iman ile ilgili ayetler
 5. Allah'ın varlığı ile ilgili ayetler
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar
  İncille ilgili ayetler, incil ile ilgili kurandan ayetler, Kuran da incilden nasıl bahsedilir

  O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti.Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Al-i İmran Suresi 2 ve 3. Ayetler

  Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Al-i İmran Suresi 48. Ayet

  Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Al-i İmran Suresi 65. Ayet

  Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin yanınızda bulunan (Tevrat)ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını (yahudileri) lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Nisa Suresi 47. Ayet

  O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Maide Suresi 46. Ayet

  İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Maide Suresi 47. Ayet

  Eğer onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, hem üstlerindeki, hem de ayaklarının altındaki (nimetlerden bol bol) yerlerdi. Onların arasında ılımlı bir grup da vardı. Böyle olmakla beraber onların çoğunun yaptıkları ne kadar kötüdür! Maide Suresi 66. Ayet

  De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni (Kur'an'ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme. Maide Suresi 68. Ayet

  O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, “Bu ancak açık bir büyüdür” demişlerdi. Maide Suresi 110. Ayet

  Onlar, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resûle, o ümmî20 peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Araf Suresi 157. Ayet

  Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Tevbe Suresi 111. Ayet

  Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. Hucurat Suresi 29. Ayet

  Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa5 gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Hadid Suresi 27. Ayet 8. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 9. Kuranda geçen tevrat ayetleri,tevrat ile ilgili ayet,tevratla ilgili ayetler,Kuranı kerimdeki tevrat ile ilgili ayetler,tevrat hakkında ayetler

  (Resulüm!) O, sana Kitab`I hak ve önceki kitaplari tasdik edici olarak tedrecen indirmis; daha önce de, insanlara dogru yolu göstermek üzere Tevrat ile Incil`I ve Furkan`I indirmistir. Bilinmeli ki, Allah`in ayetlerini inkar edenler icin siddeltli bir azap avardir. Allah, suclunun hakkindan gelen mutlak güc sahibidir.


  48
  Allah ona yazmayi, hikmeti, Tevrat`ı, Incil`ı ögretecek.

  50
  Benden önce gelen Tevrat`I dogrulayici olarak ve size haram kilinan bazi seyleri de helal kilmam icin gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah`tan korkun, bana da itaat edin.


  65
  Ey ehl-I kitap! Ibrahim hakkinda nicin cekisirsiniz? Halbuki Tevrat ve Incil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hic düsünmez misiniz?

  93
  Tevrat`in indirilmesinden önce, Israil`in kendisine haram kildiklari disinda, yiyecegin her türlüsü Israilogullarina helal idi. De ki: Eger dogru sözlü iseniz, o zaman Tevrat`I getirip onu okuyun.

  Mâide
  43
  Icinde Allah`in hükmü bulunan Tevrat yanlainda oldugu halde nasil seni hakem kiliyorlar da sonra, bunun arkasindan yüz cevirip gidiyorlar? Onlar inanmis kimseler degildir.

  44
  Biz, icinde doguya rehberlik ve nur oldugu halde Tevrat`I inderdik. Kendilerini (Allah`a) vermis peygamberler onunla yahudilere hükmederlerki. Allah`in Kitab`ini korumalari kendilerinden istendigi icin Rablerine teslim olmus zahidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak olduguna) sahitlerdi. Su halde (Ey yahudiler ve hakimler!) Insanlardan korkmayin, benden korkun. Ayetlerimi au bir bedel karsilinda satmayin. Kim Allah`in indirdigi ile hükmetmezse ist onlar kafirlerin ta kendileridir.


  46
  Kendinden önce gelen Tevrat`I dogrulayici olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oglu Isa`yi arkalarindan gönderdik. Ve ona, icinde dogruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat`I tasdik etmek, sakinanlara bir haidayet ve ögüt olmak üzere Incil`I verdik.

  47
  Incil`e inanlar, Allah`in onda indirdigi (hükümler) ile hükmetsinler. Kim Allah`in indirdigi ile hükmetmezse iste onla fasiklardir.  66
  Eger onlar Tevrat`I, Incil`I ve Rablerinden onlara indirileni (Kuran`i) dogru dürüst uygulasalardi, süphesiz hem üstlerinen, hem de ayaklarinin altindan yerlerdi. Onlardan asiriligi kacmayan bir zümre vardir; fakat cogunun yapiklari ni kötüdür!

  68
  “Ey Kitab ehli! Siz, Tevrat`I, incil`I ve Rabbinizinden size indirileni hakkiyle uygulamadikca, bir sey üzerinde degilsinizdir” de. Rabbinden sana indirilen, lnlardan cogunun küfür ve azginligini elbette artiracaktir. Kafirler topluluguna üzülme.


  110
  Allah o zaman söyle diyecek: “Ey Meryem oglu Isa! Sana ve annene nimetimi hatirla! Hani seni makaddes ruh (Cebrail) ile desteklemistim; (bu sayede) sen besikte iken de yetiskin caginda da insanlarla konusuyordun. Sana kitabi hikmeti, Tevrat ve Incil`i ögretmistim. Benim iznimle camurdan, kus seklinde bir sey yapiyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kus oluyordu. Yine benim iznimle anadan dogma körü ve alacaliyi iyilestiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) cikariyordun. Hani Israilogullarini engellemistim; kendilerine zaman iclerinden inkar edernler, “Bu apacik bir sihirden baska bir sey degildir” demislerdi.

  Tevbe
  111
  Allah müminlerden, mallarini ve canlarini, kendilerine cennet karsiliginda satin almistir. Cünkü onlar Allah yolunda savasirlar, öldürürler, ölürler. Tevrat`ta, incil`de ve Kuran`da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah`tan daha cok sözünü yerine geiren kim vardir! O halde O`nunla yapmis oldugunuz bu alis verisinizden dolayi sevinin. Iste bu, büyük kazanctir.

  Fetih
  29
  Muhammed Allah`in elcisidir. Beraberindede bulununlarda kafirlere karsi cetin, kendi aralarinda merhametlidirler. Onlari rukuya varirken, secde ederken görürsün. Allah`tan lutuf ve riza isterler. Onlarin nisanlari yüzlerindeki secde izidir. Bu, onlarin Tevrat`taki vasiflaridir. Incil`deki vasiflarida söyledir: Onlar filizini yarip cikarmis, gittikce onu kuvvetlendirerek kalinlasmis, gövdesi üzerine dikilmis bir ekine benzerlerler ki bu, ekicilerin de hosuna gider. Allah böylece onlari cogaltip kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanip iyi isler yapanlara magfiret ve büyük mükafat vadetmistir.


 10. Güzel Kurani kerimimizde geçen zebur ile ilgili ayetler. Kuranda geçen zebur ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip listelenmekte.

  Kuranda zebur ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor

  3:184 - Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı.

  4:163 - Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

  17:55 - Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. Andolsun ki biz, peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik.

  21:105 - And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebûr'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri