Hoşgeldiniz.

Ahmet yesevi'nin hikmetleri Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın e ödev Ahmet yesevi kısa bilgi Ahmet Yesevi'nin Türbesi Ahmet Yesevi'nin Sözleri Ahmet Yesevi Kimdir Ahmet Yesevi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Ahmet yesevi'nin hikmetleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ahmet yesevi'nin hikmetleri

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri
  2.Hikmet

  Bir yaşında ruhlar bana nasip verdi;
  İki yaşta peygamberler gelip gördü;
  Üç yaşımda Kırklar gelip halimi sordu;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.

  Dört yaşımda hak Mustafa hurma verdi;
  Yol gösterdim,nice şaşkın yola girdi;
  Nere varsam Hızır Baba�m yoldaş oldu;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Beş yaşımda tâbi olup tâat kıldım;
  Baş eğerek oruç tutmayı âdet kıldım
  Gece gündüz zikrederek rahat kıldım;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Altı yaşta durmadan kaçtım insanlardan;
  Göğe çıkıp ders öğrendim meleklerden;
  İlgiyi kesip hep tanıdık ve bağlardan;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Yedi yaşta Arslan Baba�m arayıp buldu;
  Gördüğü her sırrı perde ile sarıp örttü;
  Allah�a hamd olsun,gördüm.�dedi,izim öptü;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Azrâil gelip Arslan Baba�mın canını aldı;
  Hûrîler gelip ipek kumaştan kefen biçti;
  Yetmiş bin kadar melek toplanıp geldi;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Namazını kılıp yerden kaldırdılar;
  Bir anda cennet içine ulaştırdılar;
  Ruhunu alıp İlliyyîn�e girdirdiler;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Allah Allah, yer altında vatan kıldı;
  Münker,Nekîr �Men Rabbük?� diye sual sordu;
  Arslan Baba�m islâmından haber verdi;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Akıllı isen,erenlere hizmet kıl sen;
  Emr-i mâruf kılanlara izzet kıl sen;
  Nehy-i münker kılanlara hürmet kıl sen;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Sekizimde sekiz yandan yol açıldı;
  �Hikmet söyle!� dendi, başıma nur saçıldı;
  Allah�a hamd olsun, pîr-i muğân mey içirdi;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Pîr-i muğân hak Mustafa,şüphesiz bilin;
  Nereye varsanız,vasfını deyip ululayın;
  Selâm verip Mustafa�ya ümmet olun;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  Dokuzumda dolanmadım doğru yola;
  Tebbürk deyip alıp yürüdü elden ele;
  İnanmadım bu sözlere kaçtım çöle;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.


  On yaşında oğul oldun Kul Hâce Ahmet;
  Hâceliğe bina koydun,kılmadan tâat;
  Hâceyim,deyip yolda kalsan,vay ne hasret;
  O sebepten altmış üçte girdim yere.
  3. H İ K M E T


  Sabahları kulağıma nida geldi;
  �Zikr et!�dedi,zikrini deyip yürüdüm işte.
  Aşksızları gördüm ise,yolda kaldı;
  O sebepten aşk dükkânını kurdum işte.


  On birimde rahmet denizi dolup taştı;
  Allah!� dedim ,şeytan benden uzaklaştı;
  Geçici heves,ben-sen fikri durmayıp göçtü;
  On ikide bu sırları gördüm işte.


  On üçümde nefs arzusuna kapılıverdim;
  Nefs başına yüzbin belâ tutup saldım;
  Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim;
  On dördümde toprak gibi oldum işte.


  On beşimde hûri ,gılman karşı geldi;
  Baş eğerek,el bağlayıp tâzim kıldı;
  Firdevs adlı cennetinden habersi geldi;
  Didar için hepsini terk ettim işte.


  On altımda bütün ruhlar nasip verdi;
  �Size mübârek olsun !� diyerek Âdem geldi;
  �Evladım!� deyip,boynuma sarılıp gönlümü aldı;
  On yedimde Türkistan�da bulundum işte.


  On sekizde kırklar ile şarap içtim;
  Zikrini deyip,hazır durup göğsümü deştim;
  Nasip kıldı,cennet gezip hûriler kucakladım;
  Hak Mustafa cemalini gördüm işte.


  On dokuzda yetmiş makam gösteriverdi;
  Zikrini dedim,içim dışım temizlendi;
  Nereye varsam,Hızır Baba�m hazır oldu;
  Gavsu�l-gıyâs mey içirdi,duydum işte.


  Yaşım yirmiye ulaştı,makamlar aştım;
  Allah�a hamd olsun,pîr hizmetini tamamladım;
  Dünyadaki kurt ve kuşlarla selâmlaştım;
  O sebepten Hakk�a yakın oldum işte.


  Mü�min değil, hikmet işitip ağlamıyor;
  Erenlerin dediği sözü dinlemiyor;
  Âyet,hadis mânasını anlamıyor;
  Bu rivayeti Arş üstünde gördüm işte.


  Rivayeti görüp Hak�la söyleştim ben;
  Yüz bin türlü meleklerle yüzleştim ben;
  O sebepten Hakk�ı anıp izleştim ben;
  Can ve gönlümü O�na feda kıldım işte.


  Kul Hâce Ahmed, oldu yaşın yirmi bir;
  Ne yapacaksın,günahların dağdan ağır;
  Kıyamet günü azap kılsa,Rabb�im kadir;
  Eya dostlar,nasıl cevap vereceğim işte.

  4. HİKMET


  Hoş gâipten kulağıma ilham geldi;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.
  Hep ulular yığılıp bana nimet verdi;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Ben yirmi iki yaşta fâni oldum;
  Merhem olup gerçek dertliye deva oldum;
  Sahte âşıka, gerçek âşıka tanık.
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Eyâ dostlar, erdi yirmi üçe yaşım;
  Dâvam yalan, tamamı boş tâatlarım;
  Kıyamet günü ben çıplak, şaşı ne yapayım?
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Ben yirmi dört yaşa girdim, Hak�tan uzak;
  Ahirete varır olsam, hani hazırlık?
  Öldüğümde toplanıp vurun yüz bin dayak;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Cenazemin arkasından taşlar atın;
  Ayağımdan sürüyerek mezara iletin;
  �Hakk�a kulluk kılmadın.� deyip döğüp tepin;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Günah ile yaşım oldu yirmi beş;
  Sübhan Rabb�im, zikr öğretip göğsümü deş;
  Göğsümdeki düğümleri sen kendin çöz;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Ben yirmi altı yaşta sevda kıldım;
  Mansur gibi didar için kavga kıldım;
  Pîrsiz dolaşıp dert ve hâlet peyda kıldım;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Ben yirmi yedi yaşta piri buldum;
  Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttüm,
  Eşiğine yaslanarak izini öptüm;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Ben yirmi sekiz yaşta âşık oldum;
  Gece yatmayıp, mihnet çekip sâdık oldum;
  Ondan sonra dergahına lâyık oldum;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Yirmi dokuz yaşa girdim,harap halim;
  Aşk yolunda toprak gibi olamadım;
  Halim harap, bağrım kebap,yaş dolu gözüm;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Otuz yaşta odun kılıp yandırdılar;
  Hep ulular yığılıp dünya koydurdular;
  Vurup,söğüp, yalnız Hakk�ı sevdirdiler;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.


  Kul Hâce Ahmet,dünya koysan,işin biter;
  Göğsünden çıkan âhın Arş�a yeter;
  Cen verende hak Mustafa elinden tutar;
  O sebepten Hakk�a sığınıp geldim işte.
  5. HİKMET


  Birdenbire durduğumda hep ulular;
  Hak aşkını gönlüm içine saldı dostlar.
  Hızır Baba�m hazır durup lutf ederek
  Yardım edip, elimden tutup aldı dostlar.


  Otuz birde Hızır Baba�m mey içirdi,
  Vücudumdan Azâzil�i tamamen kaçırdı;
  Tutkun oldum, günahlarımı Hak geçirdi;
  Ondan sonra Hak yoluna saldı dostlar.


  Otuz iki yaşta geldi Hak�tan ferman:
  Kulluğuma kabul kıldım, kılma arman;
  Can verdiğinde sana vereyim nur-ı iman;
  Garip canını mutlu olup güldü dostlar.


  Hâlık�ımdan haber erişti, şâkir oldum;
  Her kim söğse, belki tepse, sâbir oldum;
  Bu âlemde uyumayıp hazır oldum;
  Geçici heves, ben-sen fikri gitti dostlar.


  Otuz üçte sâki olup mey dağıttım;
  Şarap kadehi ele alıp doyasıya içtim;
  Asker yığıp şeytan ile çok vuruştum;
  Allah�a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar.


  Otuz dörtte âlim olup bilen oldum;
  �Hikmet söyle!� dedi rabb�im, diyen oldum;
  Kırklar ile şarap içtim,yoldaş oldum;
  İçim dışım Hak nuruyla doldu dostlar.


  Otuz beşte mecside girip gün geçirdim;
  Tâliplere aşk dükkânını çokça kurdum;
  Eğri yola kim girdiyse, söğdüm, vurdum;
  Âşıklara Hak�tan müjde erdi dostlar.


  Otuz altı yaşta oldum sahip-kemal;
  Hak Mustafa gösterdiler bana cemal;
  O sebepten gözüm yaşlı, boyum bir dâl;
  Aşk hançeri yürek, bağrımı deldi dostlar.


  Otuz yedi yaşa girdim, uyanmadım;
  İnsaf kılıp Hakk�a doğru yönelmedim;
  Seher vakti ağlayarak inlemedim;
  Tevbe kıldım, hâcem kabul kıldı dostlar.


  Otuz sekiz yaşa girdim, ömrüm geçti;
  Ağlamayım mı, ölüm vaktim yakınlaştı;
  Ecel gelip kadehini bana tuttu;
  Bilmeden kaldım, ömrüm sona erdi dostlar.


  Otuz dokuz yaşa girdim, kıldım hasret;
  Vah ne yazık ömrüm geçti, hani tâat?
  Tâat kılanlar Hak önünde hoş saadet;
  Kızıl yüzüm tâat kılmadan soldu dostlar.


  Saç ve sakal iyice ağardı, kara gönlüm;
  Mahşer günü rahm etmesem, harap halim;;
  Sana mâlum, amelsizim, çoktur günahım;
  Hep melekler günahımı bildi dostlar.


  Pîr-i muğân cür�asından katre tattım;
  Yol bulayım diye gece uykuya attım;
  Allah�a hamd olsun, lutf eyledi, nura battım;
  Gönül kuşu lâ-mekâna ulaştı dostlar.


  Kıyametin şiddetinden aklım hayran;
  Gönlüm korkar, canım erir, evim viran;
  Sırat adlı köprüsünden gönlüm lerzan;
  Aklım gidip, şaşkın olup kaldım dostlar.


  Kul Hâce Ahmed, kırka girdin kır nefsini;
  Burada ağlayıp âhirette temizle kendini;
  İman postu şeriattir,tarikat bil esasını;
  Tarikata giren Hak�tan nasip aldı dostlar.

  6. HİKMET

  Yâ ilâhim, hamdın ile hikmet dedim;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.
  Tevbe kılıp günahımdan korkup döndüm;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk birimde ihlas kıldım, yol bulayım diye;
  Erenlerden gördüğüm her sırrı örteyim diye;
  Pîr-i muğân izini alıp öpeyim diye;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk ikide tâlip olup yola girdim,
  İhlas ile yalnız Hakk�a gönül verdim;
  Arş, Kürsü, Levh�ten geçip Kalem�i gezdim;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana .


  Kırk üçünde Hakk�ı izleyip nâle kıldım;
  Göz yaşımı akıtarak jâle kıldım;
  Çöller gezip ben kendimi vâle kıldım;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk dördümde muhabbetin pazarında,
  Yakamı yırtıp, ağlayıp yürüdüm gülzarında;
  Mansur gibi başımı verip aşk dârında;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk beşinde senden hâcet dileyip geldim;
  Yaptığım hatalı işler için tevbe kıldım;
  Yâ ilâhım, rahmetini sonsuz bildim;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk altımda zevkım, şevkım dolup taştı;
  Rahmetinden katre damladı, şeytan kaçtı;
  Hak�tan ilham refik olup, kapısını açtı;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk yedimde yedi yandan haber yetti,
  Sâki olup şarap kadehini hâcem tuttu;
  Şeytan gelip, nefs hevayı kendisi yuttu;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk sekizde aziz candan bizar oldum;
  Günah derdi uyuşturdu,hastalandım;
  O sebepten Hak�tan korkup uyanık durdum;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Kırk dokuzda aşkın düştü,kavrulup yandım;
  Mansur gibi hısımlardan uzaklaştım;
  Türlü türlü cefa değdi,kabullendim;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  Elli yaşta �Er benim� dedim,fi�lim zayıf;
  Gözlerimden kan dökmedim,bağrımı ezip;
  Nefsim için yürür idim,it gibi gezip;
  Zâtı ulu hâcem, sığınıp geldim sana.


  7. HİKMET


  Kul huva�llâh sübhâna�llâh�ı vird eylesem,
  Bir ve Var�ım didarını görür müyüm?
  Baştan ayağa hasretinde dert eylesem,
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli birde çöller gezip otlar yedim;
  Dağlara çıkıp, tâat kılıp gözümü oydum;
  Didarını göremedim, candan doydum;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli iki yaşta geçtim evden barktan;
  Evim barkım ne ola ki belki candan;
  Baştan geçtim, candan geçtim,hem imandan;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli üçte vahdet şarabı nasip kıldı;
  Yoldan azan şaşkın idim,yola saldı;
  Allah!� dedim,�Lebbeyk!� deyip elimden tuttu;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli dörtte vücudumu nalân kıldım;
  Marifetin meydanında cevlan kıldım;
  İsmâil gibi aziz canımı kurban kıldım;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli beşte didar için dilenci oldum;
  Kavruldum,yandım,kül gibi yokluğa erdim;
  Allah�a hamd olsun,didar izleyip tamamladım;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli altı yaşa erdi dertli başım;
  Tevbe kıldım,akar mı ki gözde yaşım;
  Erenlerden pay almadan içim dışım;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli yedi yaşta ömrüm yel gibi geçti;
  Eya dostlar, amelsizim, başım karıştı;
  Allah�a hamd olsun,pîr-i muğan elimden tuttu;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli sekiz yaşa girdim,habersizim;
  Nefsimi alt-üst eyle, kahhar Rabb�im;
  Himmet versen,şom nefsime teber vurayım;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Elli dokuz yaşa yettim,dâd u feryad;
  Can verende cananımı kılmadım yâd;
  Ne yüz ile sana diyem, kıl sen âzıd;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Göz yumup tâ açınca erişti altmış;
  Bel bağlayıp kılmadım ben iyi bir iş;
  Gece gündüz gamsız gezdim, hem yaz hem kış;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Altmış birde utanmışım ilâhımdan;
  Eya dostlar, çok korkarım günahımdan;
  Candan geçip penah dileyim Allah�ımdan;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Altmış iki yaşta Allah ışık saldı;
  Baştan ayağı gafletlerden kurtarıverdi;
  Can ve gönlüm, akıl ve idrâkim �Allah!� dedi;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Altmış üçte nida geldi:Kul yere gir;
  Hem canınım, cananınım,canını ver;
  Hû kılıcını ele alıp nefsini kır!
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm?


  Kul Hâce Ahmed, nefsi teptim,nefsi teptim;
  Ondan sonra cananımı arayıp buldum;
  Ölmeden önce can vermenin derdini çektim;
  Bir ve Var�ım, didarını görür müyüm? 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.