Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

İdari Denetleme Nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Bölge nedir, Bölüm nedir, Yöre nedir, İdari bölümler nelerdir Mali denetleme kurumları nelerdir Mali Denetleme Nedir
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 7      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  İdari Denetleme Nedir ?

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İdari denetim, idarenin yaptığı işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesidir.
  Bu denetim, aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer alan iki merciden birinin diğerinin işlem ya da eylemini denetlemesi biçiminde olabileceği gibi, bir kamu tüzel kişisi ya da organın yapmış olduğu bir işlem ya da eylemin bir başka kamu tüzel kişisi ya da organ tarafından denetlenmesi biçiminde de olabilir  . İdari denetimin birinci biçimi, iç denetim olarak da adlandırılan hiyerarşi denetimidir. İdari denetimin ikinci biçimi ise, dış denetim olarak adlandırılan vesayet denetimidir.
  Hiyerarşi denetimi ve vesayet denetimi dışında Devletin özel denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimde bir başka denetim biçimidir(Prof.Dr.Günday M. Prof.Dr.Yıldırım T.a.g.e. s.257).
  Ayrıca birde mali denetim vardır ki bu yerine göre bazen iç denetim bazen dış denetim olarak adlandırılır. Üst yöneticiler 5018 sayılı kanuna göre harcamaları harcama sürecinde harcama yetkilisi, gerçekleştirme memuru, mali hizmetler ve muhasebe birimleri tarafından kontrol edilirken harcama sürecinden sonra içdenetçi vasıtasıyla da denetim yaptırırlar. Diğer taraftan harcama sürecinden sonra Bakanlıkların bağlı kuruluşlarına içdenetçiler tarafından yapılan denetim ile Sayıştay tarafından yapılan denetim ise bir nevi vesayet denetimidir.
  Hiyerarşi Denetimi:
  Kamu kurumları yetki ve görevler bakımından ast-üst diğer bir deyimle memur- amir biçiminde teşkilatlanmışlardır. Bu biçimde örgütlenme hiyerarşik bir yapılanmayı ortaya çıkarır. Bu yapı içerinde bulunan üstlerin astları denetlemesine hiyerarşik denetim denir.
  Üstlerin astlar üzerinde atama, sicil verme, yükseltme, disiplin cezası uygulama ve hizmet yerini değiştirme gibi hiyerarşik yetkileri bulunmaktadır.
  Hiyerarşik üstler,
  *Emri altında bulunan personelin işlemlerini her zaman denetlemek ve onlara yön verme durumundadırlar.
  *Üstler aslarının işlemlerini yapılmadan denetleyebileceği gibi yapıldıktan sonra da denetleyebilir.
  *Üstlerin astları üzerinde denetim yapabilmesi için yasal bir dayanağa ihtiyaç yoktur.
  *Üstlerin sevk ve idare etme görevi astları denetleme yetkisini de birlikte içerir.
  *Astlar, üstlerinin emirlerini yerine getirirken yasalarla birlikte üstlerin yönetim anlayış ve politikaları doğrultusunda hareket ederler.
  *Hiyerarşik üstler, astları üzerinde hukuka uygunluk, yerindelik, verimlilik, tutumluluk, etkinlik, hükümet politikaları, kalkınma planlarındaki hedef ve ilkeler yönünden denetim yetkisine sahiptirler.
  *Üstler hiyerarşik denetim vasıtasıyla astların işlemlerini ya onaylar, ya uygulanmasını geciktirir ya da iptal edebilir(Prof.Dr. Eryılmaz Bilal a.g.e. 2008 s.316–317).
  Yürütme Organının Denetimi
  Yürütme organı, parlamenter sistemde merkezi yönetimde hükümet, yerel yönetimlerde ise meclislerdir.
  Yürütme organı, Türkiye’de bakanlar Kuruludur. Bakanlıklar, idarenin yapısı ve yürüttüğü faaliyetlerle ilgili soruşturma ve araştırma yapma yetkisine sahiptir. 3046 sayılı kanun gereğince Bakanlığı hükümet ve mecliste bakan temsil eder. Bu nedenle Bakan, bakanlık hizmetlerini, mevzuata hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve başbakana karşı sorumludurlar. 5018 sayılı kanuna göre de bakanlar, kamu kaynaklarını etkili. Ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve T.B.M.M’ ye karşı sorumlu olup bu sorumluluklarını üst düzey kamu yöneticileri ve denetim mekanizmaları yoluyla yerine getirirler. Bu sorumluluğun gereği olarak, bakanlık merkez, taşra, ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidirler.
  1. Ombdusman Denetimi:
  Kamu Yönetiminin denetlenmesi ve kişilerin idare karşısında korunmasını amaçlayan metotlardan biridir. Kamu denetçisi ya da hakemi denebilir. Denetim metodu, yürütme araçları bakımından yasama organına dayanmakta ve kamuoyuna bağlı olarak işlev yürütmektedir. Çalışmalarını yasama organına sunar.
  Genellikle Kamu yönetimine karşı halkın şikâyetlerini inceler, yönetimin aksayan, işlemeyen ve kusurlu yanlarını ortaya çıkarır. Vardığı sonuçları parlamentoya bilgisine sunar. İsveç kökenlidir.
  Ombudsman halkı yönetimin haksız eylem ve işlemlerine karşı koruyan bir yargıç gibi görev yapmakta; kamu yönetiminin ilgili birimlerine girebilmekte, istediği bilgiyi temin edebilmekte ve görevlileri sorguya çekebilmektedir.
  Yönetimin eylem ve işlemleri karşısında yakınmalarda görülen artış, yargı hizmetlerinin masraflı, biçimsel ve zaman alıcı özelliği kişileri mağdur etmektedir. Bu durum hukuk devleti ilkesini de belirli bir ölçüde işlevsiz hale getirmektedir. Ombudsman, insan haklarını geliştirmek, idarenin kötü uygulamalarını karşı bireysel şikâyetleri çözümlemek ve kamu yönetimindeki idari hastalıklara kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından alternatif bir denetim kurumudur.(Prof. Dr. Eryılmaz Bilal Kamu Yönetimi 2008 s.317–320)
  Türkiye’de uygulaması bulunmamaktadır.
  2.İdari Denetim:
  Bir kamu kuruluşu, kendi kendini denetleyebileceği gibi, kendi dışındaki başka bir kuruluş tarafından da denetlenebilir. Kamu kurumunun kendi içinde yürüttüğü denetime hiyerarşik denetim, başka bir kamu kurumu tarafından yapılan denetime de vesayet denetimi denilmektedir. Bu konu ikinci bölümde Hiyerarşik denetim, idari vesayet denetimi, denetim organları ve mali denetim başlığı altında ayrıntılı anlatılacaktır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri