Hoşgeldiniz.

peygamber imizin tarih şeridi, hz muhammed in hayatının tarih şeridi lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Hz muhammedin tarih şeridi Peygamber efendimizin tarih şeridi Mö
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 7      

 1. whatprenses
  Sponsorlu Bağlantılar


  Post peygamberimizin tarih şeridi

  Sponsorlu Bağlantılar
  peygamberimizin tarih şeridi, hz muhammedin hayatının tarih şeridi lazım


  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  HZ. MUHAMMED sav HAYATI

  Çöle İnen Bir Nurdu O, Yaratandan Belgelerle...  PEYGAMBERİMİZİN SOYU:

  Hz. İbrahim, Hz. İsmail… Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ’b, Mürre, Kilâb, Kusay, Abdulmenaf, Haaşim, Abdulmuttalib, Abdullah, HZ. MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v.)  M.S. 571

  Fil Olayı. Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe'ye saldırdı.

  20 Nisan 571

  İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed (s.a.v.) doğdu.

  575

  Dört sene süt annesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

  576

  Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.

  578

  Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebû Talib'in himâyesine girmesi.

  583

  Amcası Ebû Talib'le Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahîra'nın, bu genç çocuğun beklenen son Peygamber olabileceğini sezmesi.

  588

  Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

  591

  Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılf’ûl Fudûl Cemiyeti'ne girmesi, bununla hep iftihar etmesi.

  595

  Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.

  596

  Hz. Hatice ile evlenmesi, Ebû Talib’in nikâh töreninde konuşması.

  598

  Oğlu Kasım'ın doğması. (Kendisine Ebul Kasım denilmesi).

  599

  Hz. Ali’nin doğması.

  600

  Kızı Zeyneb doğdu,

  604

  Kızı Rukiye doğdu,

  608

  Kızı Ümmügülsüm doğdu.

  608

  Muhammed’ül Emîn denilen Hz. Muhammed’in Kâbe hakemliği.

  610

  Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, peygamber oluşu.

  En yakınlarını İslâm'a davet etmesi.

  Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in müslüman olmaları.

  Kızı Hz. Fatma'nın doğumu.

  613

  Üç yıl gizli davetten sonra Safâ Tepesi’ne çıkıp açıktan davete başlaması.

  615

  Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz.Ömer liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti.

  Putperest müşriklerin zulüm ve işkencelerini iyice artırmaları üzerine müslümanların Dâr’ul Erkam’a sığınmaları.

  616

  Hz. Hamza ve Hz.Ömer'in müslüman olmaları.
  İran Hükümdârı Perviz’in, Suriye ve Mısır'ı zabtetmesi.

  617

  Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki (13 kadın, 77 erkek) 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti.

  Müşriklerin muhacirleri geri istemesi.
  Habeş Necâşî’sinin, Hz. Câfer’in okuduğu ayetlerden etkilenerek, bunu reddetmesi.
  Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'yla münâsebeti keserek boykot ilanı.

  619

  Kureyş’in üç senelik ablukayı kaldırması. Hz. Hatice ve hemen peşinden Ebû Talib'in vefatı.

  Müslümanlar üzüntülü dönemlerin başlaması (Hüzün Yılı).

  620

  Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke'ye dönmesi.
  İsrâ ve Mi'rac Olayı. Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.
  Peygamberimizin hac münâsebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi.
  I. Akabe Biatı. Medineli (Yesribli)12 kişinin müslüman olması.

  Beş vakit namaz farz kılındı.

  621

  II. Akabe Biatı. Peygamberimiz geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice buluştu, O’nu Medineye davet etti.

  622

  Hz. Muhammed'in, dostu Hz. Ebû Bekir’le Mekke'den Medine'ye hicreti.

  Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.

  Neccâr oğullarının Rasûlullah’ı Medineye götürmesi.
  Ebû Eyyûb el Ensârî’nin evinde 7 ay misafir kalması.
  Muhacirlerle Ensar arasında kardeşliğin kurulması.
  Mekke’de nişanlandığı, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlenmesi.
  Bizanslıların Suriye ve Mısır'ı İran’dan (Sâsânîler’den) geri alması.

  623

  Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hâne-i Saâdet’in yedi ayda inşâsı.
  Ezanın meşrû kılınması. İlk nüfus sayımı.
  Mescidin önünde fakirleri barındırmak için Suffa yapılması.
  Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Muazzama'ya çevrilmesi.
  Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
  Medine İslam Şehir Devleti'nin ilk anayasasının hazırlanması.
  Medine Şehir (site) Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Allah Rasûlünün geçmesi.

  (Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmişlerdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yalnızca bir peygamberdi. Şimdi ise hem peygamber, hem de bir devlet başkanı idi).
  Cihada izin verilmesi.

  624

  İslam'da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısı Ebû Cehil'in öldürülüşü (Yerine Ebû Süfyan’ın geçmesi).
  Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınışı. İlk bayram namazı.
  Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın hanımı Rukiye'nin vefatı.
  Peygamberimizin kızı Hz. Fatma ile Ebû Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.
  Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları, münâfıkların türemesi.

  625

  Uhud harbi, Hz. Hamza'nın şehid olması.
  Hz. Hasan’ın doğumu (Ramazan ayında)
  Peygamber Efendimizin Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlenmesi.
  Reci’ vak’ası: İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen muallimlerden dördünün şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkeliler’e satılması ve şehid edilmesi.
  Bi’r-i Maûne faciası: Necid’e gönderilen 70 muallimin şehâdeti.
  Benî Nâdir Gazvesi: Şımaran Yahudilerin sürgün edilmesi.
  Hz. Hüseyin’in doğumu. (Şaban ayında)
  Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.

  626

  Dûmetü’l Cendel Gazvesi. Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.
  Peygamberimizin Ümmü Seleme ile evlenmesi.
  İçki ve kumarın haram kılınması.

  627

  Hendek (Ahzab) Harbi: Medine'yi kuşatan müşriklerin perişan olmaları.
  Hendek harbinde hainlik eden Benî Kureyza Yahudilerin cezalandırılmaları.
  Peygamberimizin, halasının kızı Cahş kızı Zeyneb’le evlenmesi.
  Müreysî (Benî Mustalık) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu.

  Dönüşte ifk (Hz. Aişe’ye iftira) dedikodusu yayıldı.
  Teyemmüm meşrû kılındı.

  628

  Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran Kisrâsı Perviz’e, Mısır Azîzi Mukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen Vâlisi Bâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)
  Hayber'in Fethedilmesi. Hz. Ali'nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
  Fedek Yahudileri’nin vergiye bağlanması.
  Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i (zehirli etle) zehirleme girişimi.
  Peygamberimizin Hz. Safiyye ile evlenmesi.
  Mut’a nikâhının yasaklanması.
  Mekke'den Habeşistan'a göçmüş olan müslümanların Câfer-i Tayyar başkanlığında Medine'ye dönmeleri. Necâşi tarafından Peygamberimize gıyaben nikâhlanan Ümmü Habibe vâlidemiz de bu kafiledeydi.
  Bizans-İran savaşı. İran’da müthiş veba salgını.

  629

  Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri (Umret’ül Kazâ).
  Halid bin Velid ve Amr İbnü’l As'ın müslüman olup Medine’de müslümanlara katılması.
  İran’ın Yemen Vâlisi Bazan’ın Müslüman oluşu.
  Mu’te Harbi. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha'nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de müslümanların Bizans'la ilk karşılaşması idi.
  Zâtu’s-Selâsil Olayı’nda Amr İbnü’l As’ın kumandanlık etmesi.

  630

  Mekke'nin Fethi, Kâbenin putlardan temizlenmesi. Gâlibin mağlupları toptan affederek dünyada eşine rastlanmayan bir büyüklük göstermesi. İşte İslâm İnkılâbı!..
  Ebû Süfyan ve oğlu Muaviye’nin Müslüman oluşu.
  Huneyn Gazâsı ve Evtas Savaşı.
  Taif’in muhasarası, putlarının Ebû Süfyan ve Mugîre’nin eliyle yıkılması.
  Savaş esirleri arasında (Halime’nin kızı) süt kardeşi Şeymâ’yı görünce serbest bırakması ve Hevâzîn heyetine bütün esirlerin serbest bırakıldığını bildirmesi.
  Savaş ganimetlerinden müellefe-i kulûba (kalpleri islâma ısındırılacak olanlara) hisse verilmesi.
  Çevredeki bazı Arap emirliklerine elçiler göndermesi.
  Kasîde-i Bürde şairi Kâ'b bin Züheyr'in Peygamberimizin huzuruna gelerek “Bânet Suâdü” diye başlayan meşhur kasîdesini okuması ve "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenâlığı kökünden kazıyan Allah'ın kılıçlarından biridir" beytini söyleyince Efendimizin çok memnun olması ve Hırka-i Şerîf’ini hediye etmesi.
  Kızı Hz. Zeyneb'in vefatı. Eşi Mâriye’den oğlu İbrahim’in doğumu.
  Mescid-i Nebevîde üç basamaklı bir minber yapılması.
  Tebük Seferi. Peygamberimizin son gazâsı. Bir çatışma olmadı ama çok zor şartlar altında dünyanın en büyük devleti olan Bizans’a karşı 30 bin kişilik bir ordunun gönderilebilmesi askerî ve siyâsî bir zaferdir.
  Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve toplandıkları fesat yuvası Mescid-i Dırar'ın yıktırılması.
  Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’l Vüfûd). 70 kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.
  Sevgili oğlu İbrahim'in vefatı. Necâşî için gâib namazı kılması.

  631

  Hz. Ebubekir’in hac emirliği.

  632

  Peygamberimizin (ilk ve son) Vedâ Haccı ve yüz bini aşkın hacıya yaptığı Vedâ Hutbesi. İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nden asırlarca önce insan haklarının ilânı.
  Müslümanlığın hemen hemen bütün Arabistan’a yayılması. (M. Hamîdullah’ın tahminine göre müslümanların sayısı bu sırada 400. 000 idi.)
  Peygamberimizin Bakî Mezarlığı'na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü'minleri selamlaması ve şehidlere duası.
  Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaate namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.
  Fazîlet dolu nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost'a) yükselişi.
  Salâtımız O'nadır, selâmımız O'na .. Rabbim bizi şefaatinden ayırmasın. (Amin)
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.