Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

ibadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren bilim dalı nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Psikolojinin Bir Bilim Dalı Oluş Süreci Göstergeleri inceleyen bilim dalı Astronomi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  ibadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren bilim dalı

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İbadetler Hakkında Bilgiler


  Namaz

  Kâfirler ile mü'minler arasındaki en önemli fark namaz kılmaktır. Namaz kılmak kâfirlerden ayrılmaktır. Bu konu ile ilgili Hadîs-i Şerif'te mevcuttur. Namaz kılan kişinin imânı daimi tazelenir. Ancak devamlı ve gereği gibi kılmak farzdır.

  Namazı aklı-başı yerinde olan herkes kılmalıdır. Eğer ayağı sakat ise oturarak, elleri sakat ise kafasıyla, bedeni zorlanıyorsa gözleri ile namaz kılmak gerekir. Kabir'e girdiğimiz zaman ilk namazdan hesaba çekileceğiz. Eğer bir kimse dünya hayatında her türlü hayırlı iş yapsın ancak namaz kılmaya dursun, o kişi cennetlik dahi olsa, kılmadığı vakitler için azap görür. Başka bir deyişle namaz kılınmayan her vakit ahiret yılıyla (ya da dünya yılıyla) binlerce sene azap gerektiren günah olarak yazılır. Dikkat ediniz ki sadece bir vakit için. Şöyle bir hesap yapın kendinizce 1 gün namaz kılınmazsa, 5 vakit namaz terk ediliyor ve belkide yüzbinlerce yıllık günah yükleniyor kişiye. Bu yüzden imkânımız varken olabildiğince namaz ibâdetine çok dikkat etmeli ve sıkı sıkı sarılmalıyızki yüce yaratana hamd etmiş olalım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir olay var. Namaz ihlaslı (samimiyetle), Allah'ın rızâsını kazanmak için kılınmalıdır. Azabın şiddetleri "emrin yerine getirilmemesi" yüzündendir.
  Hac

  Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac"dır.

  Umre, lûgatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: "Kâbe-i Muazzama'yı tavaftan ve Safa ile Merve denilen iki yer arasında sa'y etmekten (koşar gibi gidip gelmekten) ibarettir. Bunun için belli bir zaman yoktur. Senenin her mevsiminde yapılabilir. Yalnız Arefe günü ile Kurban bayramının dört gününde yapılması mekruhtur. Ramazan ayında yapılması mendubdur.

  Umre, müekked bir sünnettir. Bunu yapan kimseye "Mutemir" denir. Farz olan hacca, Hacc-ı Ekber denildiği gibi, umreye de "Hacc-ı Asgar" denilir. Bununla beraber Arefe günü cumaya raslayan bir farz hacca da "Hacc-ı Ekber" denilmektedir.

  (Umre, İmam Malik'e göre de bir müekked sünnettir. Fakat İmam Şafiî'ye göre, ömürde bir defa hemen yerine getirilmesi gerekmeyen bir farz-ı ayndır. Hanbelî'lere göre, hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdır.)

  Kurban

  Kurban ne demektir?

  Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurbân, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

  Kurban; Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mü'min, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakka, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunarak halka yaklaşmaktadır.

  Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah'a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah'a yaklaşmış, O'nun hoşnutluğunu kazanmış olur.

  Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vacibtir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullar da sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu arttırır. Sevgili peygamberimiz: «Kim (mal) genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.» (et-Terğib ve't-Terhib, c.II, s.155) buyurarak kurban kesmenin zenginler için önemli bir görev olduğunu belirtmiştir.

  Oruç

  Oruç, İslâmın en önemli şartlarından birisidir. Allah-ü Teâla'nın yılda 1 ay oruç tutmamızı farz kılmıştır. Diğer zamanlarda (usüle ve zaman uygun olarak) oruç tutmak ise orucun kısımlarındandır.
  Oruç, güneş doğmadan önceki imsak vaktinde başlar ve güneş batıncaya kadar devam eder. Oruçlu iken yemek, içmek ve cinsî münâsebette bulunmak yasaktır. Bu konulardaki ölçüleri, aşağıdaki maddelerden inceleyebilirsiniz.

  imsak: Oruca başlama zamanı. (güneş doğmadan belirli vakit öncesi, sabah ezânından daha önce)
  iftar: Orucu açma zamanı. (güneş battıktan sonra)
  niyet: Tutacağınız orucu belirten bir sözdür. Niyet, imsak vaktinde veya daha önce yapılır. Ancak istisnâ durumlarda kuşluk vaktine kadar zaman verilmiştir. Daha sonrasında edilen niyet olmaz. Ramazan zamanı içerisinde başka bir oruç tutulmaz. Bunun için neye niyet ederseniz edin (Ramaz ayı içerisinde) Ramazan orucuna niyet etmiş olursunuz. Bu yüzden niyetler, yerli yerince ve zamanında yapılmalıdır.
  keffâret: Orucu bozan ve keffâret gerektiren haller vardır. Bunlar aşağıda anlatılmaktadır. (Keffâret gerektirip) Bozulan orucun günü yerine, kazâ yapılması da şarttır. Eğer keffâret gereken bir şey yapılırsa ard-arda 60 gün oruç tutulması lâzımdır. Keffâret zamanı içerisinde 60 gün tamamlanmadan oruca ara verilirse, keffâret orucunun tekrar baştan tutulması gerekir.
  kazâ: Tuttuğunuz orucun (bilmeyerek) bozulması ve kazâ gerektiren haller yapıldığında başka bir vakit bozulan orucun günü kadar oruç tutmaktır. Örneğin oruç tutamayacak kadar hastasınız, bu orucu başka zaman tutamadığınız gün kadar tutmalısınız. Eğer Ramazan orucunu tutuyorsanız ve 1 ay içerisinde örneğin 2 günlük kazâyı gerektiren halde bulundunuz. Bunun kazâsını, Ramazan ayından sonra 2 gün olarak tutmalısınız. Ancak Mekruh günlerinde oruç tutmamalısınız.


  Zekât

  Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek) tir."

  Zekat, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine delalet eder. Bu yöndendir ki, zekata "sadaka"da denmiştir. Bununla beraber "sadaka" sözü, zekattan daha kapsamlı mana taşır. Vacibleri de, nafileleri de içine alır.

  Zekat vermeye, "Tezkiye", zekat verene de "Müzekkî" denilir. Şahidler hakkında yapılan övgüye de "Tezkiye" dendiği bilinmektedir.

  Zekat vermek farzdır. Peygamberimizin hicretlerinin ikinci yılında, oruçtan önce farz kılınmıştır. İslâmın şartlarından birini teşkil etmektedir. Belli miktarda bulunan nakid paraların ve ticaret mallarının üzerinden bir yıl geçince, zekatlarını geciktirmeden hemen vermek gerekir. Çünkü bu zekat mallarına yoksulların hakkı geçmiş oluyor. Artık bu hakkı özürsüz olarak geciktirmek caiz olmaz.

  Diğer bir görüşe göre, zekatın verilmesi geciktirmeli olarak farzdır. Sene sonunda hemen verilmesi gerekmez. Zekat borcu olan kimse, bunu hayatta bulunduğu sürece ödeyebilir. Ödeyemeden ölürse, o zaman günahkar olur. Fakat doğru olan birinci görüştür.

  Zekatın aşikare verilmesi daha faziletlidir. Çünkü bu şekilde verilmesi, başkalarına bir örnek olur ve teşvik yerine geçer. Kendisi hakkında, zekat vermiyor diye, kötü bir zannı da kaldırmış olur. Zekat bir farz olduğu için, bunun yerine getirilmesinde gösteriş olmaz. Nafile olarak verilen sadakalarda ise, durum böyle değildir. Bunların gizli verilmesi ve gösteriş yapılmasına engel olunması daha faziletlidir.

  Tesbih
  Sübhânellâh (Allah'ın tüm noksanlıklardan münezzeh olması)
  Çoğunlukla namaz bitiminden sonra okunur. En çok çekilen tesbihlerdendir.

  Sübhâne Rabbiyel Azîm (Yüce Rabbim! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim)
  Namazda! rükû halindeyken söylenen bir tesbihtir.

  Sübhâne Rabbiyel A'lâ (Ulu Rabbim! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim)
  Namazda! secde halindeyken söylenen bir tesbihtir.

  Elhamdülillâh (Allah'a hamd*şükürler olsun)
  Yine çoğu zaman, namaz sonrası çekilen tesbihtir. Bunun dışında her yaptığınız işten sonra, yemeklerden sonra, can sıkıntısında, nefse üstünlük sağlamak için vs. gibi her türlü durumda Allah'a hamd etmek çok iyidir.

  Allâhuekber (Allah en büyük olandır)
  En önemli tesbihlerden biri olup namazda da anılır. Namaza başlarken, içindeyken ve bitirdikten sonra okunan bir tesbihtir. Allah'ın varlığının herşeyden yüce olması ve büyüklüğün yalnızca ona ait olmasıdır.

  Lâilâheillallâh (Allahtan başka ilah yoktur)
  Eski insanlar ve bu zamanki azınlık insanlar PUT denilen ve kendilerine faydası olmayan şeylere taparlardı. Bunun dışında Ay'a, Güneş'e, İneğe vs. gibi birçok yaratılmış varlığa tapanlar vardı (ve halen var olabilir). Bu tür inançların son derece yanlış ve cahillik olduğunu vurgulamak için "Lâilâheillallâh" tesbihi birebirdir.

  Muhammedurrasulâllah (Muhammed Allah'ın Rasül'udur)
  Bazı kimseler (haşa) Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) 'in Allah'tan gönderilen bir elçi olduğunu kabul etmiyor sihirbaz/büyücü diyorlardı. Allah katında sihirbazlık yoktur. Bir başka değişle Peygamber efendimizin kim olduğunu belirten bir tesbihtir. "Lâilâheillallâh" ile birlikte okunursa daha makbul olunur. Çünkü, ikisi birbirine bağlanması daha caizdir. "Lâilâheillallâh Muhammedurrasulâllah". Bu şekilde okunursa "Kelimei Tevhid" olur.

  Kelimei Şahadet
  Eşhedü en lâilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasüluhu.
  Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah(tapılacak,rab) yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed (S.A.V.) onun kulu ve resulu(elçisi)dir. Müslümanlığın ilk ve daimi yapması gereken tesbih budur.

  Esteğfirullâh (Allah çok bağışlayandır)
  Yaratılmışların hiçbiri Allah kadar bağışlayıcı olamaz.

  Esma'ul Hüsnâ (Allah'ın isimleri)
  En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın isimlerini tesbih etmek,kendisini yüceltmek, onun en çok hoşuna gidenidir.
  İlgili sayfa: Allah'ın isimleri

  Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbul afve fe'fü annî
  Anlamı : Yâ Rabbî ! Sen elbette affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle !
  Namazlardan sonra en az 3 kere (çünkü duâların kısa olanı ve 3 defa tekrarlananı daha makbul olur. Peygamberimizin vedâ hutbesinde "Şahid ol Ya Rab!" zikrini 3 defa tekrarlaması gibi.), dua ederken bu tesbihde tekrarlanabilir veya hergün ders edinerek Rahmân 'dan af istenilebilir.

  Allah, çok affeden ve affetmeyi sevendir. Kalpler, Allah'ı çok anmakla huzur bulur.. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri