Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

msn arapca nickler Beslemeyle başlayalım İnş بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّ حِيم İçinden Kim benim Kırk hadis imi öğrenir ve Taşır ise(yaşamında uygular ise)öğrenirse kıyamet günü salih kişiler ile
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  msn arapca nickler

  Sponsorlu Bağlantılar
  msn arapca nickler  Beslemeyle başlayalım İnş

  بِسْــــــــــــــــــــــمِاﷲِارَّحْمَنِارَّ حِيم

  İçinden Kim benim Kırk hadisimi öğrenir ve Taşır ise(yaşamında uygular ise)öğrenirse kıyamet günü salih kişiler ile haşrolunacaktır

  40 HADİS

  1
  اَلدِّينُالنَّصِيحَةُقُلْنَا: لِمَنْ )يَارَسُولَاللَّهِ؟( قَالَ: لِلَّهِوَلِكِتَابِهِوَلِرَسُولِهِوَلأئِمَّةِالْمُس ْلِمِينَوَعَامَّتِهِمْ

  (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu “Kime Yâ Rasûl?” diye sorduk O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi

  Müslim, İmân, 95

  2
  اَلإِسْلاَمُحُسْنُالْخُلُقِ

  İslâm, güzel ahlâktır

  Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225

  3
  مَنْلاَيَرْحَمِالنَّاسَلاَيَرْحَمْهُاللَّهُ

  İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez

  Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

  4
  يَسِّرُواوَلاَتُعَسِّرُواوَبَشِّرُواوَلاَتُنَفِّرُ وا

  Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz

  Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6

  5
  إنَّمِمَّاأدْرَكَالنَّاسُمِنْكَلاَمِالنُّبُوّ َةِ:

  إذَالَمْتَسْتَحِفَاصْنَعْمَاشِئْتَ

  İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür

  Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6

  6
  اَلدَّالُّعَلىَالْخَيْرِكَفَاعِلِهِ

  Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir

  Tirmizî, İlm, 14

  7
  لاَيُلْدَغُاْلمُؤْمِنُمِنْجُحْرٍمَرَّتَيْنِ

  Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

  Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

  8
  اِتَّقِاللَّهَحَـيْثُمَاكُنْتَوَأتْبِـعِالسَّـيِّـ ئَةَالْحَسَنَةَتَمْحُهَا

  وَخَالِقِالنَّاسَبِخُلُقٍحَسَنٍ

  Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran

  Tirmizî, Birr, 55

  9
  إنَّاللَّهَتَعَالىيُحِبُّإذَاعَمِلَأحَدُكُمْعَمَلا ًأنْيُتْقِنَهُ

  Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur

  Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334

  10
  اَلإِيمَانُبِضْعٌوَسَبْعُونَشُعْبَةًأفْضَلُهَاقَوْ لُلاَإِلهَإِلاَّاللَّهُوَأدْنَاهَاإِمَاطَةُاْلأذَى عَنِالطَّرِيقِوَالْحَيَاءُشُعْبَةٌمِنَاْلإِيـ مَانِ

  İman, yetmiş küsur derecedir En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır Haya da imandandır

  Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58

  11
  مَنْرَأَىمِنْكُمْمُنْكَرًافَلْيُغَيِّرْهُبِيَدِهِف َإِنْلَمْيَسْتَطِـعْفَبِلِسَانِهِفَإِنْلَمْيَسْتَط ِـعْفَبِقَلْبِهِوَذَلِكَأضْعَفُاْلإِيـمَانِ

  Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun Bu da imanın en zayıf derecesidir

  Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248

  12
  عَيْنَانِلاَتَمَسُّهُمَاالنَّارُ: عَيْنٌبَـكَتْمِنْخَشْيَةِاللَّهِوَعَيْنٌ

  بَاتَتْتَحْرُسُفِيسَبِيلِاللَّهِ

  İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz

  Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12

  13
  لاَضَرَرَوَلاَضِرَارَ

  Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur

  İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31

  14
  لاَيُؤْمِنُأحَدُكُمْحَتَّىيُحِبَّلأخِيهِمَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ

  Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz

  Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71

  15
  اَلْمُسْلِمُأخُوالْمُسْلِمِلاَيَظْلِمُهُوَلاَيُسْل ِمُهُمَنْكَانَفِيحَاجَةِأخِيهِكَانَاللَّهُفِيحَاجَ تِهِوَمَنْفَرَّجَعَنْمُسْلِمٍكُرْبَةًفَرَّجَاللَّه ُعَنْهُبِهَاكُرْبَةًمِنْكُرَبِيَوْمِالْقِيَامَةِوَ مَنْسَتَرَمُسْلِمًاسَتَرَهُاللَّهُيَوْمَالْقِيَامَ ةِ

  Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter

  Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58


  16
  لاَتَدْخُلُونَالْجَنَّةَحَتَّىتُؤْمِنُواوَلاَتُؤْم ِنُواحَتَّىتَحَابُّوا

  İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız

  Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56

  17
  اَلْمُسْلِمُمَنْسَلِمَالنَّاسُمِنْلِسَانِهِوَيَدِه ِ

  Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir

  Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8

  18
  لاَتَبَاغَضُواوَلاَتَحَاسَدُواوَلاَتَدَابَرُواوَكُ ونُواعِبَادَاللَّهِإخْوَانًا

  وَلاَيَحِلُّلِمُسْلِمٍأنْيَهْجُرَأخَاهُفَوْقَثَلاَ ثِةِاَيَّامٍ

  Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz

  Buhârî, Edeb, 57, 58

  19
  إنَّالصِّدْقَيَهْدِيإلَىالْبِرِّوَإنَّالْبِرَّيَهْ دِيإلَىالْجَنَّةِوَإنَّالرَّجُلَلَيَصْدُقُحَتَّىيُ كْتَبَعِنْدَاللَّهِصِدِّيقًاوَإنَّالْكَذِبَيَهْدِي إلَىالْفُجُورِوَإنَّالْفُجُورَيَهْدِيإلَىالنَّارِو َإنَّالرَّجُلَلَيَـكْذِبُحَتَّىيُكْتَبَعِنْدَاللَّ هِكَذَّابًا

  Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür İyilik de cennete götürür Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır Yalancılık kötüye götürür Kötülük de cehenneme götürür Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır

  Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104

  20
  لاَتُمَارِأخَاكَوَلاَتُمَازِحْهُوَلاَتَعِدْهُمَوْع ِدَةًفَتُخْلِفَهُ

  (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme

  Tirmizî, Birr, 58

  21
  تَبَسُّمُكَفِيوَجْهِأخِيكَلَكَصَدَقَةٌوَأمْرُكَبِا لْمَعْرُوفِوَنَهْيُكَعَنِالْمُنْكَرِصَدَقَةٌوَإِرْ شَادُكَالرَّجُلَفِيأرْضِالضَّلاَلِلَكَصَدَقَةٌوَإِ مَاطَتُكَالْحَجَرَوَالشَّوْكَوَالْعَظْمَعَنِالطَّر ِيقِلَكَصَدَقَةٌ

  (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır

  Tirmizî, Birr, 36

  22
  إِنَّاللَّهَلاَيَنْظُرُإِلَىصُوَرِكُمْوَأمْوَالِكُ مْوَلـكِنْيَنْظُرُإِلَىقُلُوبِكُمْوَأعْمَالِك ُمْ

  Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar

  Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9;

  Ahmed b Hanbel, 2/285, 539

  23
  رِضَىالرَّبِّفيرِضَىالْـوَالِدِوَسَخَطُالرَّبِّفيس َخَطِالْـوَالِدِ

  Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır

  Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir

  Tirmizî, Birr, 3

  24
  ثَلاَثُدَعَوَاتٍيُسْتَجَابُلَهُنَّلاَشَكَّفِيهِنَّ :

  دَعْوَةُالْمَظْلُومِ،وَدَعْوَةُالْمُسَافِرِ،وَدَعْ وَةُالْوَالِدِلِوَلَدِهِ

  Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir:

  Mazlumun dua, misafirin duası ve babanın evladına dua

  İbn Mâce, Dua, 11

  25
  مَانَحَلَوَالِدٌوَلَدًامِنْنَحْلٍأَفْضَلَمِنْأدَبٍ حَسَنٍ

  Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir

  hediye veremez

  Tirmizî, Birr, 33

  26
  خِيَارُكُمْخِيَارُكُمْلِنِسَائِهِمْ

  Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır

  Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50

  27
  لَيْسمِنَّامَنْلَمْيَرْحَمْصَغِيرَنَاوَيُوَقِّرْكَ بِيرَنَا

  Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı

  göstermeyen bizden değildir

  Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66

  28
  كَافِلُالْيَتِيمِلَهُأوْلِغَيْرِهِأنَاوَهُوَكَهَات َيْنِفيِالْجَنَّةِوَأشَارَبِالسَّبَّابَةِوَالْوُسْ طَى

  Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur

  Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42

  29
  اِجْتَنِبُواالسَّبْعَالْمُوبِقَاتِقَالُوايَارَسُول َللهِوَمَاهُنَّقَالَ: اَلشِّرْكُبِاللَّهِوَالسِّحْرُوَقَتْلُالنَّفْسِالّ َتِيحَرَّمَاللَّهُإلاَّبِالْحَقِّوَأكْلُالرِّبَاوَ أكْلُمَالِاْليَتِيمِوَالتَّوَلِّييَوْمَالزَّحْفِوَ قَذْفُالْمُحْصَنَاتِالْغَافِلاَتِالْمُؤْمِنَا تِ

  (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının Onlar nelerdir ya Resulullah dediler Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu

  Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144

  30
  مَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَلاَي ُؤْذِجَارَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِنُبِاللَّهِوَالْيَوْم ِالآخِرِفَلْيُكْرِمْضَيْفَهُوَمَنْكَانَيُؤْمِنُبِا للَّهِوَالْيَوْمِالآخِرِفَلْيَقُلْخَيْرًاأوْلِيَصْ مُتْ

  Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun

  Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75

  31
  مَازَالَجِبْرِيلُيُوصِينِيبِالْجَارِحَتَّىظَنَنْتُ أنَّهُسَيُوَرِّثُهُ

  Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;

  ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim

  Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141

  32
  اَلسَّاعِيعَلَىالأرْمَلَةِوَالْمِسْكِينِكَالْمُجَا هِدِفِيسَبِيلِاللَّهِ

  أوِالْقَائِمِاللَّيْلَالصَّائِمِالنَّهَارَ

  Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden

  veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle

  geçiren kimse gibidir

  Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;

  Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78

  33
  كُلُّابْنِآدَمَخَطَّاءٌوَخَيْرُالْخَطَّائِينَالتَّ وَّابُونَ

  Her insan hata eder

  Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir

  Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30

  34
  عَجَبًالأمْرِالْمُؤْمِنِإِنَّأمْرَهُكُلَّهُخَيْرٌو َلَيْسذَاكَلأحَدٍإِلاَّلِلْمُؤْمِنِ: إِنْأصَابَتْهُسَرَّاءُشَـكَرَفَـكَانَخَيْرًالَهُوَ إِنْأصَابَتْهُضَرَّاءُصَبَرَفَـكَانَخَيْرًالَ هُ

  Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur

  Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61

  35
  مَنْغَشَّـنَافَلَيْسمِنَّا

  Bizi aldatan bizden değildir

  Müslim, Îmân, 164

  36
  لاَيَدْخُلُالْجَنَّةَنَمَّامٌ

  Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe)

  cennete giremezler

  Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79

  37
  أعْطُواالأجِيرَأجْرَهُقَبْلَأنْيَجِفَّعَرَقُه ُ

  İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz

  İbn Mâce, Ruhûn, 4

  38
  مَامِنْمُسْلِمٍيَغْرِسُغَرْسًاأوْيَزْرَعُزَرْعًافَ يَـأكُلُمِنْهُ

  طَيْرٌأوْإِنْسَانٌأوْبَهِيمَةٌإِلاَّكَانَلَهُبِهِص َدَقَةٌ

  Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır

  Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10

  39
  إِنَّفِيالْجَسَدِمُضْغَةًإِذَاصَلَحَتْصَلَحَالْجَس َدُكُلُّهُ

  وَإِذَافَسَدَتْفَسَدَالْجَسَدُكُلُّهُألاَوَهِيَالْ قَلْبُ

  İnsanda bir organ vardır Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur Dikkat edin! O, kalptir

  Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107

  40
  اِتَّقُوااللَّهَرَبَّـكُمْوَصَلُّواخَمْسَـكُمْوَصُ ومُواشَهْرَكُمْوَأدُّوازَكَاةَأمْوَالِكُمْوَأطِيعُ واذَاأمْرِكُمْتَدْخُلُواجَنَّةَرَبِّـكُمْ

  Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz

  Tirmizî, Cum’a, 80


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Arapça Sayılar - Arapça Rakamlar - Arapça Rakamların Yazılışı ve Okunuşu
 3. Hz Muhammedin arapça yazılışı, Muhammed arapça yazılışı, arapça Muhammed yazısı, peygamber
 4. Yepyeni Ayrılık, Damar Nickler, Delikanlı, Ağır nickler, Farklı Nickler
 5. Facebook harbi msn nickleri, kaliteli nickler, seviyeli nickler, size özel nickler
 6. Arapça ve Türkçe Hadisli Nickler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri