Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Atatürk'ün Soyu(Kizil Oğuz-Kocacık Yörükleri) Ulu Önder Atatürk'ün soyuyla ilgili , elimizdeki en sağlam bilgiler; öncelikle kendisinin , anne sinin , kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıkları ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürk'ün Soyu(Kizil Oğuz-Kocacık Yörükleri)

  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk'ün Soyu(Kizil Oğuz-Kocacık Yörükleri)

  Ulu Önder Atatürk'ün soyuyla ilgili, elimizdeki en sağlam bilgiler; öncelikle kendisinin,
  annesinin, kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıkları, ikinci olarak da kendisini ve ailesini
  tanıyan Hacı Mehmet Somer gibi Ulu Önder Atatürk'ün kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir.
  Ulu Önder Atatürk de dahil aile bireylerinin tümünde güçlü bir "Yörük, Türkmen olma" bilinci vardır:
  Makbule Hanım, E.B. Şapolyo'nun sorduğu "Babanız nerelidir?" sorusuna şu yanıtı
  vermiştir: "Babam Ali Rıza Bey yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük Türk'ü soyundandır.
  Annem her zaman Yörük Türk'ü olmakla övünürdü. Bir gün Atatürk'e "Yörük nedir?" diye
  sordum. Ağabeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi." Yine Şapolyo'nun Ruşen Eşref
  Ünaydın'dan aktardığına göre, "Atatürk çok kez benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye
  gelmiş Yörük Türkmenlerindendir" derlerdi.
  Ulu Önder Atatürk'ün baba soyuyla ilgili önemli bilgileri verenlerden biri de Ulu Önder Atatürk'ün
  Selanik'ten mahalle ve okul arkadaşı, eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey'dir.
  Somer'e göre; "Atatürk'ün atalarına ilişkin benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları
  Anadolu'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık bucağına
  yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in yaşlılarından duymuştum. Kocacıkların hepsi öz
  Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. Hayvancılıkla geçinirler,
  sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların giysileri Anadolu Türklerine
  benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır."
  Ulu Önder Atatürk'ün babasını ve büyükbabası "Kızıl Hafız Ahmet"i tanıyan eski Aydın
  Milletvekili Tahsin San Bey ve Eski Genel Müfettiş ve Milletvekili Tahsin Uzer'den Kılıç Ali'nin
  ve Tahsin San Bey'den E.B. Şapolyo'nun aktardığı bilgiler de Ulu Önder Atatürk'ün baba soyunun
  "Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olan Yörüklerden" olduğunu göstermektedir.
  Ulu Önder Atatürk'ün baba soyu, Konya/Karaman'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala
  Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşti. Aile sonradan Selanik'e göçtü. Ulu Önder Atatürk'ün büyükbabası
  Ahmet ve onun kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı "kızıl" lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı
  olan "Kocacık"ın da gösterdiği üzere; Ulu Önder Atatürk'ün baba tarafından soyu Anadolu'nun
  da Türkleşmesinde önemli roller oynayan "Kızıl-Oğuz" öbür adıyla da "Kocacık Yörükleri
  Türkmenleri"nden gelmektedir.
  Bugün nüfusu yaklaşık 2.100.000 olan Makedonya Cumhuriyeti içerisinde bir
  kısmı hâlâ konar-göçer yaşamı sürdüren Yörüklerle birlikte yaklaşık 200.000 dolayında Türk
  yaşamaktadır. Makedonya'nın her yanında dağınık olarak yaşayan Türklerin en yoğun
  olarak bulundukları yerler, Gostivar ve Üsküp gibi kentleriyle Makedonya'nın batısıdır. Bu
  kentlerden başka Kalkandelen, Ohri, Struga ve Debre, Jupa; Makedonya'nın doğusundaysa
  Manastır, Pirlepe, İştip, Ustrumca ve Kanatlar önemli Türk yerleşim birimleridir.
  Sofya Bilimkenti (üniversitesi) profesörlerinden J. İvanof 1920'de Paris'te
  yayımlanan yapıtında, Türklerin Makedonya'ya yerleşimlerine ilişkin şu bilgileri
  vermektedir: "Türkler, 14. yüzyıldan itibaren ve Çirmen zaferinin ardından Makedonya'ya
  yerleşmeye başladırlar. Üsküp, Pirlepe, Köstendil, Drama gibi kentler bir ara tümüyle
  Türklerin yaşadığı kentler olur. Türk ordusunun fethettiği stratejik noktalar çevresinde hızla
  Türk kasabaları oluşturulur. Bunlar Anadolu'dan göçen Türklerdir. Göçen Türklerden kurulu
  yepyeni kentler oluşur : Yenice, Vardar.
  Kentlerdeki Türk nüfusu zamanla karışık bir manzara sergiler. Fethin ardından,
  Hıristiyan yerliler islam dinini benimserler. Hemen fetihten sonra göçmüş temiz Türk
  topluluğu çevresinde toplanarlar. Kentlerin dışında köyler çevresinde de Türk toplulukları
  oluşur. Bunlar Anadolu'dan göçmüş büyük kümelerdir. Onlara Yörük ve Konyar adını
  vermelerinin nedeni bu göçmenlerin Konya'dan gelmiş olmalarıdır. Yörükler ve Konyarlar
  Türkler gibi giyinip konuşan yerlilere (islam'ı benimseyen Hıristiyanlara) karışmazlar. Bu
  Türk göçmen toplulukları üç büyük küme durumundadır :
  1. Ege Denizi Kıyı Bölgesi: Rodoplardan denize dek iner. Selanik bölgesi dahil buraları
  tümüyle Türk'tür.
  2. Sarıgöl Bölgesi: Burada Sarıgöl (Kayalar) Cuma gibi varsıl (zengin) Türk kasabaları
  vardır. Bu bölgelerdeki köylerin sayısı 130'dur.
  3. Vardar Bölgesi: 240 Türk kasaba ve köyü vardır. Vardar ırmağının genellikle doğu
  kıyılarındadır.
  Bu üç büyük göç kümesinden başka, daha ufak göç kümeleri de vardır ve bunlarsa
  dağınık yerleşmişlerdir : Vardar ırmağının aşağı kesimlerinde, Maya Dağı dolayındakiler, -
  Manastır Ovası'nda Kanatlı'da oturanlar, -Debre güneyinde, Kara Drin ırmağı geçitlerini
  tutanlar.
  işte Ulu Önder Atatürk'ün dedelerinin Anadolu'dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti
  Döneminde Manastır iline bağlı dört sancaktan biri olan "Debre-i Bala"nın merkezi, bugün
  Makedonya'nın batısındaki Debre kentidir. Babası Ali Rıza Bey'in doğduğu "Kocacık" bucağı
  şimdi Jupa Bölgesi'nde yine aynı adla anılan bir köydür. Köyde şu anda Jupa Bölgesi Türk
  çocuklarının Türkçe eğitim gördükleri Necati Zekeriya Merkez ilkokulu adında bir okul da
  bulunmaktadır. Gazeteci Altan Araslı 1933 yılında Kocacık Köyü'ne giderek, burada
  Ulu Önder Atatürk'ün büyükbabasının evini bulmuştur. "Ulu Önder Atatürk'ün Büyükbabasının Evini Bulduk.
  Atamız Yörük Türkmeni" başlığıyla verilen haberde, Kocacıklılarla yapılan konuşmalar da
  göstermektedir ki Ulu Önder Atatürk'ün baba soyuna ilişkin aktarılanlar doğrudur ve bunlar köydeki
  yaşlı insanlarca da anlatılmaktadır. Ayrıca, bugün yaşayan Kocacık köylülerinde de "Yörük,
  Türkmen ve Oğuz olma bilinci" vardır.
  Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü Kocacıklı Numan Kartal anlatıyor: "Ali Rıza Bey,
  Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'ta dünyaya geldi. Kocacık'ın nüfusu
  tümüyle Türk. Hepsi de Yörük Türkmenleri. Anadolu'dan geldiler. Bizler, Müslüman
  Oğuzların Türkmen boyundayız. Atatürk'ün büyükbabası, iskodyalılar ailesinden,
  babaannesi ise Golalar ailesinden gelmektedir. iskodyalılar, iskodya'dan, Kocacık'a gelip
  yerleşen akıncı Türklerinin adıdır. Golalar ise "sınır gazileri" anlamını taşımaktadır. Dedesi,
  Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nden, babaannesi ise Yukar_ Mahallesi'ndendir. Ayşe Hanım, Taşlı
  Mahallesi'ne gelin gelmiştir. Kızıl Hafız Mehmet Bey, Çınarlı Mahallesi'nde ilkokul
  öğretmenliği yapmış, Kocacık'ın Taşlı Mahallesi'nin üst yanında bir yokuş vardır. Önünde
  küçük bir derecik akar. Bu nedenle oraya Dere Mahallesi de denir. işte Ata'nın
  büyükbabasının evi oradaydı. Kocacık'tan temelli göçtükleri zaman, evlerini Etem Malik'lere
  satmışlar. Malik'in oğlu Hayrettin izmit'te oturmaktaydı."
  Yine Üsküp'te yaşayan Kocacıklılardan Murat Ağa, Altan Araslı'ya şu bilgileri
  vermiştir: "Atatürk'ün büyükbabasının adı Kızıl Hafız Ahmet Bey'dir. Lakapları böyle. Ama,
  asıl hafız olan kardeşi Mehmet Bey'dir. Babaannesinin adı da Ayşe Hanım'dır. Daha
  sonralar_ Ahmet Bey'e 'firari' denmeye başlamış. Firari, Rumeli'de 'gurbetçi', 'gurbete çıkan'
  anlamına gelmektedir. Yalnız, Selanik'te olan bir olayla da bağlantılıdır. Kocacık'ın toprağı
  verimli değildir. Olanakları da kısıtlıdır. Bu nedenle, Ahmet Bey, Yukar_ Mahalle'den
  Feyzullah Pehlivan ve Taşlı Mahallesi'nden Fazlı Ağa ile birlikte Selanik'e çalışmaya
  gitmişler.
  Araslı'nın Üsküp'te görüştüğü bir başkası da Kocacık'ın Yukarı Mahallesinden,
  Dolaklar Ailesinden, Behlül ve Hatice kızı Maksude Yıldız'dır. Maksude Yıldız anlatıyor:
  "Harekat Ordusu'nun istanbul'a yürüyüşü bütün Balkanlar'da heyecan yaratmıştı. Harekat
  Ordusu en güncel konuydu. Mensupları da ünlü olmuştu. Şevket Paşa'nın yaverinin
  Kocacıklı olduğunu öğrendik. Kimdir, neyin nesidir derken, Kızıl Hafız Ahmet Bey'in torunu,
  Ali Rıza'nın oğlu Mustafa Kemal olduğunu söylediler."
  Gazeteci Altan Araslı, Üsküp'teki Kocacıklılar'dan bu bilgileri aldıktan sonra, Birlik
  Gazetesi (Üsküp'teki Türklerin yayınladıkları gazete) 'nden Remzi Canova'yla birlikte
  Rumeli'nin ünlü Kaz Dağları'nı, Maya Dağları'nı tırmana tırmana sarp bir dağ köyü olan
  Kocacık'a dört saatlik bir araba yolculuğundan sonra ulaşıyorlar. Burada kendilerine
  köylülerden İsmail Yahya, Ulu Önder Atatürk'ün büyükbabasının evini gösteriyor. Onlar geçmişi
  konuşurlarken gelen yaşlı bir nine söze giriyor ve "Evladım doğrudur, onların eviydi."
  diyerek İsmail Yahya'nın sözlerini onaylıyor!
  Ulu Önder Atatürk'ün baba soyu Konya/Karaman'dan göçürülerek Makedonya'ya
  getirilmiştir. Manastır iline bağlı Debre-i Bala Sancağı'nın Kocacık bucağına yerleşen aile
  köyden ilk ayrılanlardan olmuş ve 1830'larda Selanik'e göçmüştür. Ulu Önder Atatürk'ün babası Ali
  Rıza Bey burada 1839'da dünyaya gelmiştir. Ali Rıza Bey'in babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'dir.
  Kızıl Hafız Ahmet Bey'in Kızıl Hafız Mehmet Emin Bey ve Nimeti Hanım adında iki kardeşi
  vardır. Ulu Önder Atatürk'ün baba soyu, büyük amcası Kızıl Hafız Mehmet Emin Bey tarafından
  sürerek günümüze dek ulaşmıştır.
  Hafız Mehmet Emin Bey'in oğlu Salih Bey ile Salih Bey'in ikinci eşi Müberra
  Hanım'dan süren aile, torunlarla yedinci kuşağa ulaşmış bulunuyor. Belgelerden Ulu Önder Atatürk'ün
  Müberra Hanım'a "Yenge" dediğini biliyoruz. Bunların beş çocuğundan biri olan Necati
  Erbatur, 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda nişanlanmış; öbür çocukları Vüsat
  Erbatur'un kızı Nesrin hanım ile Feridun Söğütlügil'in nikahları 2 Ekim 1937'de Park Otel'de
  yapılmış ve Ulu Önder Atatürk bu nikah törenine katılmıştır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Hz Muhammed'in Soyu Ve Ailesi
 3. oğuz boyu şeması,oğuz boyunun şeması
 4. Altaylardan Hira'ya Türk-İslam Dostluğu Kitap Özeti - Oğuz Çetinoğlu Kitapları - Oğuz Çeti
 5. Çevirinin Yeri ve Önemi Kitap Özet - Oğuz Yücel Kitapları - Oğuz Yücel Kitap Tanıtımı
 6. Hz Muhammedin Baba Tarafından Soyu, Peygamber Efendimizin soyağacı, Peygamberimizin baba s
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri