Hoşgeldiniz.

Açıklamalı şık el örgü mavi volanlı bolero örneği yapılışı Uygulama malzemeler: ANCHOR “Hera” El Örgü ipliği Renk no: 782 mavi 5 numara örgü şişi 5

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Açıklamalı şık el örgü mavi volanlı bolero örneği yapılışı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Açıklamalı şık el örgü mavi volanlı bolero örneği yapılışı  Uygulama
  malzemeler:
  ANCHOR “Hera” El Örgü ipliği
  Renk no: 782 mavi
  5 numara örgü şişi
  5 numara yuvarlak örgü şişi
  Kullanılan örgüler:
  Düz örgü, haraşo örgü
  Beden: 36-38. (Büyük beden ölçüleri parantez içindedir.)
  İki kat Hera El Örgü ipliği ile arkadan başlanarak bütün örülecek. 5 numa-ra örgü şişine 48 (50) ilmek atın. 1. sıradan itibaren verilen motif şeması-nı takip ederek örgüye devam edin. Aynı zamanda sağ ve sol ön için ör-günün iki kenarından her 2. sırada 19 (21) kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itiba-ren 20 cm. – 46 sıra uzunluğa ulaştı-ğı zaman şişte toplam 86 (92) ilmek olacaktır. Koltuk kesimi (sağ ön) için sıra başındaki 19 (21) ilmeği örgü şi-şinde bırakın. Kalan ilmekleri arka ve sol ön için beklemeye alın. Örgü şi-şindeki 19(21) ilmek üzerinden sağ ön için örgüye devam edin. Aynı za-manda koltuk için her 2. sırada kol-tuk kenarından 1 kere 3 ve 1 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itiba-ren 3 cm. – 8 sıra olduğu zaman sağ ön “V” yaka için ön ortasından her 7. (5.) sırada 6 (8) kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu kol-tuk kesiminden itibaren 21 cm. – 48 sıra olduğunda omuz için koltuk ke-narından 4 ilmek kesin. 2 sıra örerek kalan 5 ilmeği de kesin. Sol ön için beklemede olan ilmeklerden sol ke-nardaki 19 (21) ilmeği 5 numara örgü şişine geçirin. Sağ önde uygulanan işlemleri ters uygulayarak sol önü de örün. Örgü ortasında arka için bekle-mede kalan 48 (50) ilmeği 5 numara örgü şişine geçirin. 1. sıradan itiba-ren koltuk için iki kenardan her 2. sı-rada 1 koltuk kesiminden itibaren 20 cm. -46 sıra olduğunda arka yaka için ör-gü ortasından 18(20) ilmeği bir kere-de kesin. Sağ tarafı beklemeye alın. Sol taraf arka yaka için sonraki 2. sı-rada 1 kere 3 ilmek kesin. Bu arada örgü boyu koltuk kesiminden itiba-ren 21 cm. – 48 sıra olduğu zaman omuz için sol koltuk kenarından 1 kere 4 ilmek kesin. 2 sıra örerek ka-lan 5 ilmeği de kesin. Aynı işlemleri ters uygulayarak beklemede olan sağ tarafı da örün. Kol: ikisi de aynı şekilde örülecek. 5 numara örgü şişine 28 ilmek atın. 1. sıradan itibaren verilen motif şe-masını takip ederek örgüye devam edin. Aynı zamanda kol şeklini vere-bilmek için iki kenardan her 11 sıra-da 8 kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin. Örgü boyu baştan itiba-ren 41 cm. – 94 sıra uzunluğa ulaştı-ğı zaman koldan her 2 sırada 19 kere 1 ilmek ke-serek örgüye devam edin. Örgü bo-yu kol yuvarlağından itibaren 17 cm. – 38 sıra olduğunda kalan 6 ilmeği bir kerede kesin.
  Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kuru-maya bırakın. Omuzları birleştirin. Kenar bantı için etek ucundan başla-yarak, eşit aralıklarla arkada 54 (56) ilmek, sağ ön orta kenarından 80 il-mek, arka yakada 34 (36) ilmek, ve sol önden 80 yeni ilmek alın. 5 nu-mara yuvarlak örgü şişine geçirin. Toplam 248 (252) ilmek üzerinden yuvarlak sıralar halinde 12 sıra haro-şa örgü örün. Aynı zamanda haroşa örgünün her 3. sırasında eşit aralık-larla 3 kere 24 ilmek arttırarak örün. 12 sıra sonunda şişte toplam 320 (324) ilmek olacaktır. 13. sırayı her il-mekten 1 yeni ilmek arttırarak örün. Sıra sonunda 640 (648) ilmek ola-caktır. 640 (648) ilmek üzerinden 5 sıra haroşa örgü örerek bütün ilmek-leri bir kerede kesin. Kol alt dikişleri-ni birleştirin. Kolları yerlerine takın. Kol bantları için sol kol ağzından eşit aralıklarla 40 yeni ilmek alın, yuvarlak örgü şişine geçirin. Yuvarlak sıralar halinde 8 sıra haroşa örgü örün. Ay-nı zamanda haroşa örgünün her 3. sırasında eşit aralıklarla 2 kere 10 il-mek arttırarak örün. 8. sıra sonunda şişte toplam 60 ilmek olacaktır. 9. sı-rayı her ilmekten 1 yeni ilmek arttıra-rak örün. Sıra sonunda şişte toplam 120 ilmek olacaktır. 120 ilmek üze-rinden 5 sıra haroşa örgü örerek bü-tün ilmekleri bir kerede kesin. Aynı şekilde sağ kol bantını örün.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.