Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Jeolojik Zaman Nedir? Jeolojik Zaman Jeoloji Jeolojik zamana , dünyanın oluşumunda itibaren günümüze kadar olan zamanların değişik dönemler halinde adlandırılması diyebiliriz. Biline İlk insan ya

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Jeolojik Zaman Nedir?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Jeolojik Zaman Nedir?
  Jeolojik Zaman

  Jeoloji

  Jeolojik zamana, dünyanın oluşumunda itibaren günümüze kadar olan zamanların değişik dönemler halinde adlandırılması diyebiliriz. Biline İlk insan ya da insan benzeri canlının yaklaşık 2 milyon yıl önce ortaya çıktığı tahmin ediliyor.  Jeolojik Zamanlar  Hadean (4.600 - 4.000 milyon yıl)

  Yerküremizin oluşumu ve kimyasal evrim süreci  Arkeen (4.000 - 2.500 milyon yıl)

  Biyolojik evrimin başlangıcı ve ilkel oksijensiz yaşam  Proterozoyik (2.500 - 545 milyon yıl)

  İlkel tek hücreden karmaşık çok hücrelilere geçişin olduğu dönem  Paleozoyik (1. zaman)

  Kambriyen (545- 495 milyon yıl)

  Hayvanlar aleminin hızlı evrimi ve çeşitlenmesi

  Ordovisiyen (495 - 440 milyon yıl)

  Tatlı sulardaki ilk omurgalılar  Silüriyen (440-410 milyon yıl)

  Karalardaki ilk canlılar: Bitkiler ve böcekler  Devoniyen (410-354 milyon yıl)

  Çift yaşamlılar: Bir ayakları karada, bir ayakları denizde  Karbonifer (354-298 milyon yıl)

  Dev boyutlu bitkiler - Kömür devri  Permiyen (298-250 milyon yıl arası)  Mesozoyik (2. Zaman)  Triyas (250 -203 milyon yıl)  Jura (203 - 144 milyon yıl)  Kretase (144 - 65 milyon yıl)

  Dinozorların devri  Senozoyik (3. Zaman)  Paleosen (65- 53 milyon yıl)  Eosen (53 - 33.7 milyon yıl)

  Memelilerin yükselişi ve günümüz yaşamının doğuşu  Oligosen (33.7-23.8 milyon yıl)

  İlk hortumlu memeliler  Miyosen (23.8-5.3 milyon yıl)

  Atların göçü ve egemenliği  Pliyosen (5.3-1.8 milyon yıl)

  Hominidlerin (İnsan soyunun) evrimi  Pleyistosen (1.8 - 0.01 milyon yıl)

  Buzul çağları  Holosen (0.01 milyon yıl - Günümüz )  Pleyistosen'de yaşanan son buzul çağının sona ermesiyle başlayan devre yaklaşık 10 bin yıl öncesinden başlayan ve günümüze ulaşan bir zaman dilimini ifade etmektedir.  Zamanlar  İLKEL ZAMAN (Antekambrien), hayatsız olan zamandır. Arkeen ve Prekambrien olmak üzere iki devre ayrılır. Arkeen devre ait incelemelerde, hiç bir canlı izine rastlanmamıştır (bitki ya da hayvan). Prekambrien devrine ait izlerde ise bugünkü kırkayaklara benzer cinste hayvanların yaşadığı anlaşılmaktadır.  BİRİNCİ ZAMAN (Paleozoik) eski hayvanlar zamanıdır. Bu zamanda, şekil bakımından çok az gelişmiş her gruptan canlıya rastlanmaktadır. Fakat bu zamanda memeliler, kuşlar, kapalı tohumlu bitkiler yoktur. Bu zamanın bitkilerinin çoğunu, çiçeksiz fakat kökü olan bitkiler, atkuyrukları, kibrit otlan, açık ve kapalı tohumlu çiçekli bitkiler meydana getirmektedir. Bütün bu bitkilerin yükseklikleri de 10-40 metreyi bulmaktadır. Bu zamanın hayvanlarının büyük bir bölümünü de deniz hayvanları meydana getirmektedir. Bunla da en ilkel hayvanlardır. Biraz gelişmiş hayvanlar arasında bu zamanda rastlanan hayvanlardan çeşitli balıklar, kurbağalar, bazı sürüngenler dikkati çekmektedir. Birinci zaman, Kambrien, Silürien, Devonien, Karbonifer, Perm devirlerine ayrılmaktadır.  İKİNCİ ZAMAN (Mozozoik) orta hayvanlar zamanıdır. Birinci zamana oranla daha sakin ve durgun bir zamandır. Atmosfer az yoğun ve az sıcaktır. Üç devreye ayrılır: Trias devri, Tura devri, Tebeşir devri. Bu zamanda bulunan bitkiler arasında, bugün bile varolan çamlar ve sedir ağaçları, bu zamanda meydana gelmiştir. Bu arada çınar, kavak, incir, meşe, bambp, palmiye gibi bitkiler de bu zamanda oluşmuştur. Bu zamanın hayvanları da dikkati çekecek özelliktedir. Bu zamanda ilkel hayvanların gelişmiş türlerinin yanında kelebeğin, İstakoz, yengeç gibi yüksek kabukluların meydana geldiği kemikli balıkların belirdiği görülür. Fakat, bu zamanın asıl karakteristik hayvanları, Jura devrinde gelişen ve karada yaşayan sürüngenlerdir. Bunlardan bazıları küçük boylu oldukları halde, diğer bir kısmının boyları 30-60 metreyi bulur. Bazıları ot yiyicidir. Çoğunun üzerleri iki kat zırhla örtülmüştür. Genel bir şekilde bunlar pek büyük hayvanlar. dır. Bu sürüngenler arasında suda yüzen ve uçanlarına da (kuşların bu devir de oluştukları sanılır) rastlanır.  ÜÇÜNCÜ ZAMAN (Meozoik) yeni hayvanlar zamanıdır. Bu zaman dehşetli volkan püskürmelerinin, tektonik olayların meydana geldiği etkin bir zamandır. Bu olaylar sonucu, yeryüzünde, üçüncü zaman oluşumları (Alpler) Pireneler,Apeninler, Karpatlar And dağlan Himalayalar meydana gelmiştir. Ülkemizin en yüksek volkanik dağları (Erciyas, Ararlar Süphan dağları Toroslar) bu zamanda olmuştur. Üçüncü zaman, kendisinde bulunan ve bugün de halâ yaşayan birçok canlı türlerin karakterize edilmesiyle dört devre ayrılır: Eosen (Bu devirde nümmelitler boldur), Oligosen (Bol oranda yumuşak, çaların bulunduğu ve geliştiği devirdir), Miyosen (Fillerin, geviş getirenlerin ve atların geliştiği devirdir), Pliyosen (bu devrin yumuşakça ve memelileri, tamamıyla bugünkü şekillerine benzer).  DÖRDÜNCÜ ZAMAN (Antropozoik) insan zamanıdır. Bu zamanda yerel alçalmalarla yerel püskürmelere, nehirlerin deniz kenarlarına getirdikleri bazı alüvyonlara rastlanır. Bu zamanın önemli olaylarından birisi buzulların genişlemesi, öbürü de insanın meydana gelişidir. Bu sebeple bu zamana ilkel ya da medenî insan zamanı da denir. Dördüncü zaman pleistosen. Holosen adlan altında iki devreye ayrılır. Bu zamanın hayvanları, zamanımızın hayvanların aynıdır. Ancak, zaman başlangıcında var olan hayvanlardan bazıları, bugün yok olmuşlardır. (filden daha büyük olan mamut gibi). Diğer bir kısım hayvanlar da ısı değişimlerine göre, daha soğuk ya da daha sıcak bölgelere göç etmişlerdir.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. istanbul ve çanakkale boğazları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur
 3. Jeolojik Zamanlar Ve Özellikleri
 4. Türkiye hangi jeolojik zamanda oluşmuştur
 5. Jeolojik devirler nelerdir,Jeolojik Devirler,jeolojik zamanlar,jeolojik devirler hakkında
 6. Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliği günümü
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri