Hoşgeldiniz.

Geçmişten Günümüze Türk Başbakanlar Türkiyenin tüm başbakanları Türk başbakanlar hakkında bilgi Kurtuluş Savaşı dönemi başbakanlar FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK) İSTANBUL - 1876 , Ali Sırrı -

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Geçmişten Günümüze Başbakanlarımızın isimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Geçmişten Günümüze Türk Başbakanlar
  Türkiyenin tüm başbakanları
  Türk başbakanlar hakkında bilgi

  Kurtuluş Savaşı dönemi başbakanlar

  FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK)
  İSTANBUL - 1876, Ali Sırrı - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, İngilizce - Askerlik - Harbiye Nazırı - I inci Dönem Kozan, 2(İstifa: 1111924), 8 inci Dönem İstanbul Milletvekili - Müdafaai Milliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk Ölümü: 1041950 Dönem

  HÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)
  İSTANBUL - 1881, Mehmet Muzaffer - Deniz Harp Okulu - İngilizce, Fransızca - Askerlik- Bahriye Nazırı, Bahriye Miralayı - Os M M 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azası - I inci Dönem Sivas, II nci Dönem İstanbul, VI ncı Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olması nedeni ile istifa: 1631942) - TBMM Başkanvekili - Nafıa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Bekâr Ölümü: 1967 Dönem

  ALİ FETHİ BEY (OKYAR)
  PİRLEPE - 1881, İsmail - Harp Akademisi - Fransızca, İngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Nazırı Esbakı - Os MM 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul - I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Başkanı - Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü : 751943 Dönem

  Cumhuriyet Dönemi Başbakanlar

  İSMET PAŞA (İNÖNÜ)
  İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce - Askerlik - Erkânı Harp - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (İstifa: 20161972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K M Cumhuriyet Halk Parsiti Tem (611961-15101961) - CS Tabii Üyesi (20161972- 25121973) - CHP Genel Başkanı - Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Reisicumhur - Evli, 3 Çocuk Ölümü: 25121973 Dönem
  01HÜKÜMET -
  02HÜKÜMET -
  04HÜKÜMET -
  05HÜKÜMET -
  06HÜKÜMET -
  07HÜKÜMET -
  08HÜKÜMET -
  26HÜKÜMET -
  27HÜKÜMET -
  28HÜKÜMET -

  MAHMUT CELAL BAYAR
  GEMLİK - 1884, Abdullah Fehmi - Özel - Fransızca -Bankacılık -İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü - OSMM 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, BAşbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk Ölümü : 2281986 Dönem
  09HÜKÜMET -
  10HÜKÜMET -

  REFİK SAYDAM
  İSTANBUL - 1881, Ahmet - Askeri Tıbbiye - Almanca, Fransızca - Emrazi Dahiliye- Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili - Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan - Bekâr Ölümü : 771942 Dönem
  11HÜKÜMET -
  12HÜKÜMET -

  AHMET FİKRİ TÜZER
  ŞUMNU - 1878, İsmail - Tıbbiye - Fransızca - Doktor, Kuleli As Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı - III, IV, V, VI ncı Dönem Erzurum Milletvekili - Dahiliye Vekili - Bekar Ölümü:1681942 Dönem
  12HÜKÜMET -

  ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
  ÖDEMİŞ - 1887, Mehmet Tevfik - Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - Os M M 4 üncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - TBMM Başkanı - Evli, 3 ÇocukÖlümü:27121953 Dönem
  13HÜKÜMET -
  14HÜKÜMET -

  MEHMET RECEP PEKER
  İSTANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik, İdare - Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D 2 Şb Müd, B M M Başkatibi - II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan - Evli, 5 ÇocukÖlümü:241950 Dönem
  15HÜKÜMET -

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  HASAN SAKA
  TRABZON - 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye - Fransızca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak Prof - Os M M 4 üncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk Ölümü:2971960 Dönem
  16HÜKÜMET -
  17HÜKÜMET -

  ŞEMSETTİN GÜNALTAY
  KEMALİYE - 1883, ETEM - YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE LOZAN ÜNİ İHTİSAS - FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA - EĞİTİM VE İDARE, ORD PORF DR, EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İSTANBULBELEDİYE BŞKV - OSMM 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTUĞRUL - II (ARA SEÇİM), III, IV, V, VI VE VII İNCİ DÖNEM SİVAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ - TBMM BAŞKANVEKİLİ - KMCUMHURİYET HALK PARTİSİİ TEM (611961 - 15101961) - CS İSTANBUL ÜYESİ (MECLİSE KATILMADAN VEFAT ETMİŞTİR) - BAŞBAKAN - EVLİ, 2 ÇOCUK Dönem
  18HÜKÜMET -

  ADNAN MENDERES
  AYDIN - 1899, Etem - Hukuk - İngilizce - Çiftçi - IV, V, VI Ve VII İnci Dönem Aydın, VIII İnci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI İnci Dönem İstanbul Milletvekili - Başbakan - Evli, 3 Çoçuk Dönem
  19HÜKÜMET -
  20HÜKÜMET -
  21HÜKÜMET -
  22HÜKÜMET -
  23HÜKÜMET -

  CEMAL GÜRSEL
  ERZURUM - 1895, ABİDİN - HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ - FRANSIZCA - ASKERLİK - 3 ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (2751960-25101961) - CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25101961-26101961), (2831966-1491966) - DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI - EVLİ, 1 ÇOCUK Dönem
  24HÜKÜMET -

  EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK
  BURSA - 1898, M Faik - Harp Okulu, Harp Akademisi - Askerlik - 1 inci Ordu Komutanı - Millî Birlik Komitesi Üyesi (2751960 -25101961) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25101961 - 1291980) - Halkçı Parti Kurucu Üyesi XVII nci Dönem Konya Milletvekili - Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Evli, 3 Çocuk Ölümü : 1331989 Dönem
  25HÜKÜMET -

  CEMAL GÜRSEL
  ERZURUM - 1895, ABİDİN - HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ - FRANSIZCA - ASKERLİK - 3 ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (2751960-25101961) - CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25101961-26101961), (2831966-1491966) - DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI - EVLİ, 1 ÇOCUK Dönem
  25HÜKÜMET -

  SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
  ŞAM - 1903, MUSTAFA HAYRİ - İSTANBUL ÜNİ HUKUK FAK - FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ALMANCA - HUKUK, DİPLOMASİ - İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİ, BONN, LONDRA, WASHİNTON, MADRİD BÜÜYÜKELÇİSİ - VI, VII, IX UNCU DÖNEM (İSTİFA: 301001952) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ - CKAYERİ ÜYESİ (15101961-761966), CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE (761966-561972) - CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ, BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUKDönem
  29HÜKÜMET -

  SÜLEYMAN DEMİREL
  ISPARTA - 1924, Yahya - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - DSİ Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (1651993 Tarihinde Cumhurbaşkanı Seçilmiş Olduğundan Milletvekilliği Sona ermiştir) - Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd, Başbakan, Cumhurbaşkanı Evli Dönem
  30HÜKÜMET -
  31HÜKÜMET -
  32HÜKÜMET -
  39HÜKÜMET -
  41HÜKÜMET -
  43HÜKÜMET -
  49HÜKÜMET - 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. NİHAT ERİM
  KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni Hukuk Fak Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, ProfDr - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10101971) - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14101971-14101977) - Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:1971980 Dönem
  33HÜKÜMET -

  FERİT MELEN
  VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Franszıca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - KM Van İli Temsilcisi (611961-25101961) - CS Van Üyesi (761964-14101979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (1271980-1291980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:391988 Dönem
  34HÜKÜMET -

  NİHAT ERİM
  KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni Hukuk Fak Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, ProfDr - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10101971) - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14101971-14101977) - Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:1971980 Dönem
  34HÜKÜMET -

  MEHMET NAİM TALU
  İSTANBUL - 1919, Mehmet Nizamettin - İstanbul Üni İktisat Fakültesi - İngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankacılık - Merkez Bankası Başkanı - CS Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (371972-İstifa:771976) - Ticaret Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Dönem
  36HÜKÜMET -

  MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
  İSTANBUL - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli Dönem
  37HÜKÜMET -
  40HÜKÜMET -
  42HÜKÜMET -
  56HÜKÜMET -
  57HÜKÜMET -

  SADİ IRMAK
  SEYDİŞEHİR - 1904, Sabri - İstanbul Üni Hukuk Fak, Berlin Tıp Fak - Almanca, Fransızca - Fizyoloji, Ord Prof Dr - İstanbul ve Münih Üni Ord Prof Dr, Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Başkanı - VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (861974-861980) - Danışma Meclisi Konya Üyesi (15101981-6121983) - Danışma Meclisi Başkanı - Çalışma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:11111990 Dönem
  38HÜKÜMET -

  BÜLENT ULUSU
  ÜSKÜDAR - 1923, MEHMET SALİH - DENİZ HARP OK, DENİZ HARP AKADEMİSİ - İNGİLİZCE, İTALYANCA - ASKERLİK - ORAMİRAL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI - XVII İNCİ DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ - DIŞARIDAN BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUK
  Dönem
  44HÜKÜMET -

  TURGUT ÖZAL
  MALATYA - 1927, Mehmet - İTÜ - İngilizce - Elektrik YükMüh, Ekonomi, Yönetici - DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - XVII ve XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili (31101989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir) - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk Ölümü:1741993 Dönem
  45HÜKÜMET -
  46HÜKÜMET -

  YILDIRIM AKBULUT
  ERZİNCAN - 1935, Ömer - İstanbulL Üni Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı - TBMM Başkanvekili, Başkanı - İçişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk Dönem
  47HÜKÜMET -

  AHMET MESUT YILMAZ
  İSTANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Dönem
  48HÜKÜMET -
  53HÜKÜMET -
  55HÜKÜMET -

  TANSU ÇİLLER
  İSTANBUL-1946, Necati, Muazzez - Robert College, Boğaziçi Üniv, University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv Post Doktora - İngilizce, Almanca - Ekonomi ProfDr, Öğretim Üyesi - Boğaziçi Üniv Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odası Kurumu Ekonomi Danışmanı - XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı, Eski Başbakan - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Evli, 2 Çocuk Dönem
  50HÜKÜMET -
  51HÜKÜMET -
  52HÜKÜMET -

  NECMETTİN ERBAKAN
  SİNOP - 1926, Mehmet Sabri - İTÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Tecniche Hockshule Doktora - Almanca, İngilizce - Makine Yük Müh, ProfDr - İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekiliİ - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Refah Partisi Genel Başkanı - Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd - Evli, 3 Çocuk Dönem
  54HÜKÜMET -

  ABDULLAH GÜL
  KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi - İstanbul Üni İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç Dr - İslam Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı - XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili - Evli, 3 Çocuk Dönem
  58HÜKÜMET -

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  İSTANBUL - 1954, Ahmet - Tenzile - Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı - Başbakan - Evli, 4 Çocuk Dönem
  59HÜKÜMET -
  60HÜKÜMET


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.