Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Anadoluda kurulan medeniyetler hangileri Anadoluda kurulan medeniyet ve devletler Mö 2000- Mö 600 Yılları Arasında Anadolu Medeniyetleri A)Hititler Anadolu’ya Kafkaslar’dan geldikleri tahmin edilmektedir Kızılırmak çevresinde
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Anadoluda Kurulan Medeniyetler ve devletler

  Sponsorlu Bağlantılar
  Anadoluda kurulan medeniyetler hangileri
  Anadoluda kurulan medeniyet ve devletler

  Mö 2000- Mö 600 Yılları Arasında Anadolu Medeniyetleri

  A)Hititler
  Anadolu’ya Kafkaslar’dan geldikleri tahmin edilmektedir Kızılırmak çevresinde kurulmuştur Başşehirleri Hattuşaş (Boğazköy)’dır
  Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda Kadeş Antlaşmasını imzaladılar Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır
  Hititler’de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI’nı başlatmışlardır
  Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır ( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar

  B)-Frigyalılar(Frigler)
  Orta Anadolu’da(Sakarya nehri çevresinde) Mö 800 yıllarında devlet kurdular Başşehirleri Gordion’du Kimmerler tarafından yıkıldı Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE ‘dir Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler

  C)-Lidyalılar
  Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda Lidya deniliyordu Başkentleri Sardes(Sard)’dır Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte PARA’yı ilk kez kullanan Lidyalılar’dır Lidyalılar Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan KRAL YOLU’nun açılmasında etkili oldular Lidyalılara Persler son vermiştir Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır (Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır )

  D)-İyonlılar (İyonlar)
  İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İyiyonya denilirdi Yunanistan’dan gelen Akalar buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar Başlıca İyon şehirleri şunlardır Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum Efeste’ki Artemis tapınağı İyonlara aittir İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlyada ve Odesa destanı” dır İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  E)- Urartular
  Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır Başşehirleri Tuşba (Van)’dır Urartular’da kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

  Kültür Ve Medeniyet Devlet Yönetimi

  1)- Anadolu’da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir Kral hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de baş rahipti

  NOT: Bu durum kralın siyasi, Askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır

  2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu

  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi

  4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır

  DİN VE İNANIŞ:
  1)- Anadolu’da çok tanrılı inanış mevcuttu
  2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı

  NOT: Bu durum Anadolu’da dini etkileşimi yansıtmaktadır

  3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koyuyorlardı
  4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE ‘dir
  5) Efeste’ki Artemis tapınağı İyonlara aittir
  6) Urartular’da kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi

  Sosyal Ve Ekonomik Hayat

  1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı
  2)- Anadolu’da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu
  3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi
  4)- Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte Para’yı ilk kez kullanan Lidyalılar’dır
  5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi
  6)- Lidyalılar Efes’ten başlayıp, Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nun açılmasında etkili oldular

  İyonlılar(İyonlar)Yazı Dili Ve Edebiyat

  1)-Anadolu’ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları Çivi yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar

  2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur

  3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI’nı başlatmışlardır

  4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar (MÖ 1280) 5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlyada ve Odesa destanı” dır Hukuk Anadolu’da kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi

  Bilim Ve Sanat

  1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )

  2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

  3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

  4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler Anadolu’Ya Hakim Olan Devletler

  1)- Pers İmparatorluğu

  Anadolu M Ö 543-333 yılları arasında İran’da kurulan Pers İmparatorluğunun hakimiyetinde kaldı

  2)-İskender İmparatorluğu

  Makedonya kralı II Filip’in ölümüyle yerine geçen oğlu Büyük İskender Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur

  Asya Seferi

  Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan’ın bir bölümünü ele geçirdi Pers İmparotorluğuna son verdi Bu sefer dönüşünde yolda öldü HELENİSTİK MEDENİYET: Büyük İskender’in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından Hellenizm Medeniyeti ortaya çıktı İskender’in ölümünden sonra Anadolu’da küçük krallıklar kuruldu Bunların başlıcaları

  a)Bitinya Krallığı
  Kuzeybatı Anadolu’da

  b)Pontus Krallığı
  Karadeniz’de Bergama Krallığı

  Batı Anadolu’da kurulmuştur Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler Koyun ve keçi derisinden Parşümen kağıdını icat ettiler Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur

  3)- Roma İmparatorluğu

  İtalya’da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır 395 yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Bizans) ise 1453′te yıkılmıştır Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos Tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini Jülyen Takvimi adıyla geliştirdiler Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar’a geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır Roma’da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturur
  4)- BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP ): Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453′te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır Ayasofya, Aya İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları en ünlü eserleridir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İlk Çağda Anadoluda Kurulan Devletler Nelerdir
 3. Devletler İçinde İlk Kurulan Hangisidir
 4. Anadoluda Kurulan İlk Çağ Uygarlıklarının Adları
 5. Anadoluda Kurulan Medeniyetler - Anadoluda Kurulan Medeniyetlerin İsimleri Nelerdir ?
 6. Medeniyetler tarihi, medeniyetler tarihi hakkında bilgiler, medeniyetler tarihi bölümleri,
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri