Hoşgeldiniz.

Bezmiâlem (Bezm-i Âlem)Valide Sultan (1807—2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un 2. eşi ve padişah Abdülmecit'in anne sidir. Bezm-i Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  --->: Osmanlı Padişah portreleri eşleri ve Valide Sultanlar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bezmiâlem (Bezm-i Âlem)Valide Sultan (1807—2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un 2. eşi ve padişah Abdülmecit'in annesidir. Bezm-i Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir.

  Bezmiâlem Valide Sultan genel kabul gören bilgilere göre, Müslüman Kafkas kavimlerinden birine mensuptur. Yahudi asıllı olduğuna dair bir iddia da ortaya atılmıştır. Abdülmecit tahta çıktığında 16 yaşında, kendisi de 32 yaşındaydı. Oğlunun hükümdarlığı döneminde, öldüğü tarihe kadar 14 yıl süreyle (1839-1853) Valide Sultan oldu. Oğluna Tanzimat'ın ilanı konusunda Mustafa Reşit Paşa'ya güvenmesini tavsiye ettiği söylenir. Ayrıca Abdülmecit'in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları (bakan) seçerken annesine danıştığı bilinmektedir. Bezmiâlem Sultan birçok mimari eserlerin yapılmasına öncülük etmiştir. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

  Yıldız Sarayı'ndaki Dilkuşa Kasrı (1842)
  Maçka (1839), Topkapı (1843) ve Yıldız'da (1843) üç değişik Bezmiâlem Valide Sultan Çeşmesi
  Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (1843)
  Günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin binası olarak kullanılan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (1850)
  Haliç üzerinde yapılan ilk ahşap Galata köprüsü (1845)
  Bezmiâlem Sultan 2 Mayıs1853 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti ve Divanyolu'ndaki II. Mahmut Türbesine gömüldü. Garabet Balyan'ın mimarlığı altında inşaatına başlattırdığı Dolmabahçe Camii henüz bitmemişti. Camiyi oğlu Sultan Abdülmecit annesinin anısına 1855 yılında tamamlattırarak Bezmialem Valide Sultan Camii adı altında hizmete açtı. Cami zamanla Dolmabahçe Sarayına yakınlığı nedeniyle Dolmabahçe Camii olarak anılmağa başladı.


  Paylaş Facebook Twitter Google


 2. Pertevniyal Valide Sultan (1812-5 Şubat 1883) Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi, Valide Sultan ve II. Mahmut'un eşidir.

  Pertevniyal Sultan Romen asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Besime'ydi. 1829 yılında II. Mahmut'un eşi oldu. 10 yıllık bir evlilikten sonra eşi vefat etti. 25 Haziran 1861 tarihinde Sultan Abdülmecit'in vefatı üzerine oğlu Abdülaziz tahta geçince Pertevniyal Sultan da Valide Sultan unvanını aldı. Oğlunun bütün saltanatı boyunca Valide Sultan kaldı. Hayır hasenata çok önem verirdi. Pertevniyal Lisesi'ni ve Pertevniyal Valide Sultan Camii'ni yaptırdı. Oğlu vefat edince Valide Sultanlık dönemi bitti ama 7 yıl daha yaşadı.

  5 Şubat 1883 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. İstanbul'un Aksaray semtinde bulunan kendisinin yaptırmış olduğu Valide Sultan Camii'ndeki Pertevniyal Sultan Türbesine gömüldü.


  Şevkefza Valide Sultan, (12 Aralık 1820- 1889) Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşlerinden biri ve Valide Sultan.

  Şevkefza Sultan çerkes asıllıydı. 1 Ağustos 1839 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuk doğurdu. Birisi 21 Eylül 1840 yılında doğan Şehzade Murat, diğeri 20 Ekim 1842'de doğan Aliye Sultan'dı. Oğlu V. Murat'ın 1876 yılındaki 3 aylık padişahlığı sırasında Valide Sultan oldu. 1882 yılında öldü ve Yeni Camii Türbesine gömüldü. 3. Tirimüjgan Kadınefendi (16 Ağustos 1819-2 Kasım 1853) Sultan Abdülmecit'in eşi Sultan II. Abdülhamit'in annesidir.

  Trabzon'da esir pazarından alınma, dansçı bir Çerkes kızıdır. Şapsığ kabilesindendir.Sultan 2.Abdülhamit annesi için bizzat,haremde ki cariyeleri kastederek 'bunlarda çerkesdir bizim validenin soyu'dediğini Ayşe Osmanoğlu hatıralarında belirtmiştir. 10 Kasım 1841 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuk doğurdu. Birisi 22 Eylül 1842 tarihinde doğan Şehzade Abdülhamit, diğeri ise Seniha Sultan'dı. Tirimüjgan Kadınefendi, Şehzade Abdülhamit 10 yaşındayken eski ahşap Beylerbeyi Sarayı'nda veremden öldü. O yüzden Valide Sultan olamadı. Cenazesi İstanbul Yeni Cami Cedit Havatin Türbesi'ne gömüldü.


  Piristû Valide Sultan (ölümü Maçka 1904) Osmanlı tarihindeki son Valide Sultandır. Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşi, ve II. Abdülhamit'in manevi annesiydi.

  Piristû adı Farsça "kırlangıç (kuşu)" anlamına gelir. Küçük yaşta saraya ailesi tarafından verilen Piristû Kadın Efendinin asıl adı Rahime olup Çerkezlerin Ubuh boyunun asilzade ailelerinden olan Gogen'lerdendir. Babası Gogen Gok Bey'dir. Kız kardeşi Fatma Hanım da ünlü göz hekimi Mehmet Esat Işık'ın anneannesidir. Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamit'in öz annesi değildir. Ancak II. Abdülhamit daha 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan'ı kaybedince Piristu Hanım onun bakımını üstlenmiştir.

  II. Abdülhamit manevi annesini çok severdi. II. Abdülhamit 1876 yılında tahta çıktığı sırada Şevkefza Sultan gibi kötü bir örnek göz önünde bulunduğundan manevi annesi Perestu'dan özellikle siyasete karışmamasını rica etmiş ve ricasını yerine getirdiği takdirde el üstünde tutulacağını ve çok nüfuz sahibi olacağına dair söz vermişti. Perestu da bunu kabul etti ve böylece manevi oğlu tahta geçince Valide Sultan oldu. Piristû Kadın Efendi 1891 yılında Topçubaşı Bali Süleyman Ağa'nın hatırasına İstanbul'un Silivrikapı semtinde bulunan Bala Tekkesi Çeşmesini yaptırmıştır. Sapanca Uzunkum'da da bir cami yaptırmıştır. Perestu Valide Sultan'ın özel hayatına dair çok az kaynak vardır. Ancak torunu Ayşe Sultan'dan giyim kuşam tarzının daha çok alaturka olduğu ve debdeben uzak kaldığı anlaşılıyor.

  1904 yılında oğlunun saltanatı devam etmekteyken Maçka'da kendi şahsi sarayı olan Valide Sultan Konağında vefat etti. II. Abdülhamit'ten sonraki padişahlar tahta geçtikleri zaman anneleri zaten ölmüş oldukları için Piristû Kadın Efendi Osmanlı tarihindeki son Valide Sultan olarak hatırlanır. Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan Türbesine defnedilmiştir. 4. Gülcemal Kadın Efendi (1826-29 Aralık 1895) Osmanlı padişahı Mehmet Reşat'ın annesi ve ve Sultan Abdülmecit'ın eşlerinden biriydi.

  Arnavut asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Sofi idi. 27 Mart 1843 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. 5 çocuk doğurdu. Çocukları sırasıyla Fatma Sultan (1 Kasım 1840-29 Ağustos 1884), Hatice Sultan (7 Şubat 1842-1842), Refia Sultan (7 Şubat 1842-4 Ocak 1880), Şehzade Mehmet Reşat (2 Kasım 1844-4 Temmuz 1918) ve Rukiye Sultan'dır (1850-). Gülcemal Kadın Efendi 29 Aralık 1895 tarihinde oğlu padişah olmadan önce vefat etti. Cenazesi İstanbul Yeni Cami Havatin Türbesine gömüldü.


  Gülüstü Kadın Efendi, (1831-Mayıs 1861) Osmanlı padişahı Mehmet Vahidettin'ın annesi ve ve Sultan Abdülmecit'ın eşlerinden biriydi.

  Çerkes asıllıydı. 1854 yılında Abdülmecit'ın eşi oldu. İki çocuğu oldu. 30 Temmuz 1856'da Mediha Sultan'ı ve 2 Şubat 1861'de Vahidettin'i doğurdu. Doğumdan 3 ay sonra Mayıs ayında kendisi, 4 ay sonra Haziran ayında da eşi Abdülmecit vefat etti. Oğlu, annesinin ölümünden çok sonra, 57 yaşındayken tahta çıktığı için Gulüstü Kadın Efendi hiçbir zaman Valide Sultan olamadı.Bazı kaynaklar ölüm tarihini 1864 olarak vermektedir. Dul Kadınefendi ve iki yavrusu Eyüpte ki bir yalıda ikamet etmişler ve bir çiçek salgınında anne vefat etmiş (1864).Fakat en sahih belge Fatihte Münire Sultan Türbesinde bulunan sandukasında ki yazıdır. Puşidesinde -eğer halen duruyorsa- tarih yazılıdır. 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.