Hoşgeldiniz.

Ortaçağda Din i Yaşam Ortaçağda Din i Yaşam Hakkında - Din i Yaşam - Kilise - Papalık Ortaya Çıkışı - Kilise Ortaya Çıkışı - Ortaçağ

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ortaçağda Dini Yaşam

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ortaçağda Dini Yaşam
  Ortaçağda Dini Yaşam Hakkında - Dini Yaşam - Kilise - Papalık Ortaya Çıkışı - Kilise Ortaya Çıkışı - Ortaçağ Tarihi Konu Anlatım - Tarih Konu Anlatım


  -Hıristiyanlık dininde iki büyük mezhep ortaya çıkmıştı; Katoliklik ve Ortodoksluk.

  Katolik Mezhebi:

  -Daha çok, Orta , Kuzey ve Batı Avrupa'da yaşayanlar bu mezhebi benimsemişti.

  -Dini merkezi Roma, dini lideri ise "Papa" dır.

  -Hz.İsa'nın yeryüzündeki vekili sayılan papaların Aforoz ve Enterdi gibi güçlü yetkileri vardı.

  -Aforoz, kişiyi dinden çıkarma ve toplum dışına itme anlamına, Enterdi ise kralıyla birlikte bir ülkenin cezalandırılması anlamına gelmektedir.


  Ortodoks Mezhebi:

  -Daha çok Balkanlılar ve Rus'lar ( Slavlar) bu mezhebi benimsemişti.

  -Dini merkezi İstanbul ,dini liderleri ise "Patrik" tir.


  -Ortaçağ’da Katolik Kilisesi siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir.

  Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde;

  -Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması

  -Siyasal yapının parçalanması

  -Skolastik düşüncenin yaygınlaşması

  -Kilisenin kişileri dinden çıkarma (aforoz), bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme (enterdi) ve para karşılığında günah çıkarma, cennetten yer satma (endülüjans) yetkileri bulunması etkili olmuştur.


  -Ortaçağ’da kurulan devletlerin bir çoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır.

  -Ortaya çıkan laik olmayan devlet anlayışında din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.


  -Hz. İsa'nın ölümünden sonra, havariler bugünkü Hristiyan cemaatinin ve klisesinin temelini oluşturdular.

  -II. yüzyılda, kilise kurumları ortaya çıktı.

  -III. yüzyılda kiliselerin başında, piskoposlar, IV. yüzyılda ise başpiskoposlar vardı.

  -V. yüzyılda, beş önemli merkezi metropol oluştu.

  -Katolikler: Başındaki kişiye Pap denir. Dinsel merkezi Roma'dır.

  -Ortodokslar: Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul'dur.

  -Engizisyon Mahkemeleri: Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi.

  -Afaroz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bile aforoz edilebilirdi.

  -Enterdi: Belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini törenleri durdurmasıdır.

  -Endülüjans: Günahlardan kurtulmak amacıyla kiliseden satın alınan belgedir.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.