Hoşgeldiniz.

tanzimat dönemi sanatçılarının edebi kişilikleri özellikleri hakkında bilgi verebilirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın e ödev Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Edebiyat Anlayışı Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Ortak
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Edebi Kişilikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  tanzimat dönemi sanatçılarının edebi kişilikleri özellikleri hakkında bilgi verebilirmisiniz

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1895)
  * Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır.
  * Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  * Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
  * Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(Birinci-ikinci dönem)
  * Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır.
  * Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
  * Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır.
  * Divan edebiyatındaki “bölüm güzelliğine” karşın “konu bütünlüğüne, güzelliğine” önem vermişlerdir.
  * Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi, N. Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır.
  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1876)
  * Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
  * Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  * Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  * Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
  * Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
  * Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  * Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
  * Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.
  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI SANATÇILARI
  ŞİNASİ (1826–1871)
  * Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.
  * Asıl adı İbrahim’dir.
  * İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.
  * Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.
  * İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.
  * İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
  * İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL
  * Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)
  Tercüme i Manzume (Çeviriler)
  Müntehabat –ı Eşar(şiirleri)
  Divan-ı Şinasi
  Tasvir i Efkâr
  NAMIK KEMAL (1840–1888)
  * Vatan şairimizdir.
  * Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
  * Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
  * Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
  * Romantizmin etkisindedir.
  * Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ
  İlk edebi romanımız ;İNTİBAH
  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin Harzermşah
  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrb-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan
  ZİYA PAŞA (1825–1880)
  * İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır.
  * Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
  * Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
  * Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
  * Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
  * Eserleri: Zafername, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent
  AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)
  * Halk için roman geleneğini benimsemiştir.
  * Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.
  * İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet”i yazmıştır.
  * Romantizmden etkilenmiştir.
  * Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Falatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.
  ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )
  * Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
  * İlk romanımız olan: Taaşşuk –U Talat ve Fıtnat adlı eseri yazmıştır.
  * Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.
  * Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır.
  AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)
  * Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.
  * Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.
  * Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır.
  * İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk eserlerinden bazılarıdır.
  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ (1876-1895)
  * Bireysel konulara dönülmüştür.
  * Sanat, sanat içindir, görüşü benimsenmiştir.
  * Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.
  * Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
  * Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.
  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ SANATÇILARI
  RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)
  * İlk realist romanımız olan: Araba Sevdası’nı yazmıştır.
  * Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.
  * Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur.
  * “Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir”. Görüşünü benimsemiştir.
  * Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.
  * “Her güzel şiirin konusudur.”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.
  * Muallim Naci’nin Demdeme’sine karşılık Zemzeme adlı kitabı yazmıştır.
  * Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat (Süreksiz Sevinç)
  * Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher, Tefekkür, Yadigâr-ı Şebap
  * Romanları: Araba Sevda, Muhsin Bey
  * İnceleme: Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir. Takdir-i Elhan
  ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)
  * Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
  * Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.
  * Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
  * Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
  * Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte )
  * Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
  * Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.
  DÖNEMİN BAĞIMSIZLARI SAYILAN SANATÇILAR
  MUALLİM NACİ (1850–1893)
  * Recaizade Mahmut Ekrem’le eski- yeni kavgasında eski’yi savunmuştur.
  * Batılı tarzda şiirler de yazmıştır.
  * Dili ağırdır ;ancak başarılıdır.
  * Eserleri: Ateşpare, Füruzan, Şerare (şiir)
  Demdeme, Muallim (eleştiri)
  Islahat-ı Edebiye (sözlük)
  NABİZADE NAZIM (1862–1893)
  * İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik’i yazmıştır.
  * Realizm, natüralizm’in öncülerinden sayılır.
  * İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra’yı yazmıştır.
  TANZİMAT EDEBİYATINDA ROMAN ve HİKÂYE
  * Bütün eserler teknik açıdan zayıftırlar.
  * Duygusal ve acıklı konular işlenmiştir.
  * Yazarlar olaylara müdahalede bulunmuştur.
  * Eserlerde karakter oluşturulamamıştır. Genellikle ya iyi ya da kötü özellik taşıyan tipler kullanılmıştır.
  * İyiler eserlerin sonunda mükâfat alırlar, kötüler de cezalarını alırlar.
  * Tanzimat ikinci dönemin sanatçıları birinci döneminkilere göre daha başarılı olmuştur.
  TANZİMAT EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ
  * Bu dönemde genellikle “eski- yeni”kavgasına dayanan eleştiriler olmuştur.
  * N.Kemal’in Ernest Renan’ı eleştiren Renan Müdafaanamesi bu dönemin önemli eserlerindendir.
  * Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki Demdeme-Zemzeme tartışması da bu dönemin önemli örneklerindendir.
  TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO
  * Tiyatro ilk defa bu dönemde görülmeye başlanmıştır.
  * İlk tiyatro örneği Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
  * İlk dönemin sanatçıları tiyatroyu bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir.
  * İkinci dönemin sanatçıları da tiyatroyu eğlence olarak görmüşler; ancak onların tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazılmışlardır

  Kaynak: herdembilgi.blogcu.com 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.