Hoşgeldiniz.

Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği … AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi. AÇIKLAMALAR :

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ayrılık Nedeniyle Mal Rejiminin Kaldırılması Davası Dilekçesi örneği

  … AİLE MAHKEMESİNE
  DAVACI :
  VEKİLİ :
  DAVALI :
  KONU : Mal Rejiminin Kaldırılması talebi.
  AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinden beri evlidir.
  2. Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde … Aile mahkemesi, tarafların … yıl süre ile ayrı yaşamalarına karar vermiştir.
  3. Taraflar daha önce aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdi. Ancak … yıllık ayrılık süresinde bu rejimin kurallarını tatbik etmeleri mümkün olmadığı için, ayrılık süresince bunun kaldırılmasını istemektedirler.
  4. Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 180 ve ilgili mevzuat.
  HUKUKİ DELİLLER : Mal rejimi sözleşmesi, ayrılık kararı ve diğer deliller.
  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, taraflar arasındaki mal ortaklığı rejiminin kaldırılmasına, karar verilmesini, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı yana yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla billvekale arz ve talep ederim. …/…/…  Davacı Vekili

  Av.

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.