Hoşgeldiniz.

Yağ asidi nedir Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler. YAG ASİTLERİ Yağ asitleri , zincirlerinde 4-24 karbon atomu bulunan organik asitlerdir. Mole-kül yapılarında

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Yağ asidi nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Yağ asidi nedir

  Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.
  YAG ASİTLERİ
  Yağ asitleri, zincirlerinde 4-24 karbon atomu bulunan organik asitlerdir. Mole-kül yapılarında çift bağların varlığına göre doymuş ya da doymamış yağ asit-leri olarak ikiye ayrılırlar. Doymamış yağ asitleri içerdikleri çift bağ sayısına göre tek çift bağlı ya da çok çift bağlı olabilir. Besinlerle alınan doymuş yağ asitlerinin kanda kolesterol artışına ne-den olduğu bilinir. Tek çift bağlı doy-mamış yağ asitleri kolesterol düzeyini çok az etkilerler. Çok çift bağlı doyma-mış yağ asitleri ise kolesterol düzeyini düşürdükleri gibi lipoprotcin ve triglisc-rit düzeylerini de aşağı çekerler.

  Bazı besinlerdeki yağların yağ asiti içeriklerini inceleyelim:
  1) Tüm süt ürünleri (tereyağı, pey-nir, kaymak) ve kara hayvanlarından el-de edilen yağlar doymuş yağ asitleri ba-kımından çok zengin (yüzde 50-60); tek çift bağlı doymamış yağ asitleri bakı-mından oldukça zengin (yüzde 40-60); çok çift bağlı doymamış yağ asitleri ba-kımından ise fakirdir (yüzde 5-10).
  2) Yerfıstığı yağı, zeytinyağı ve yu-murta şansı tek çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından özellikle zengin (yüz-de 75-80), doymuş yağ asitleri ve çok çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından ise fakirdir (yüzde 5-20). Tek çift bağlı doymamış yağ asitlerinin en iyi bilinen örneği, oleik-palmik asit ve oleik asittir.
  3) Mısır, soya ve ayçiçek yağları ile balık yağlan çok çift bağlı doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin-dir. Çok çift bağlı doymamış yağ asitle-ri linoleik asitte bol bulunurken, araşi-donik asitte daha azdır. Bu yağlarda, Çok çift bağlı doymamış yağ asitleri yüzde 50-70 oranında, tek çift bağlılar yüzde 20-30 düzeyinde ve doymuş yağ asitleri yüzde 5-15 oranındadır.

  Arteriyosklerozlu kişiler üçüncü gruptaki yağlan içeren besinleri almalı-dırlar. Birinci gruptaki yağlardan kesin-likle kaçınmalı, ikinci gruptakilerden ise çok az miktarlarda tüketmelidirler. Olağan bir beslenme düzeninde mısır yağı-nın kan kolesterol düzeyinin düşmesin-de etkili olduğu görülmüştür. Ama bu yağın doymuş yağ asitleri bakımından zengin olan besinlerden iki kat daha faz-la doymuş yağ asidi içermesi, böyle bir rejimin arteriyosklerozlu hastalar için uygun olmadığını gösterir.

  Doymamış yağ asitleri yüksek sı-caklıklarda (yani pişirmekle) önemli öl-çüde değişime uğrarlar ve doymamışlık oranlan daha da artar. Bu nedenle yağ-lan pişirmeden kullanmalı; pişmiş yağ-lar birkaç kez ısıtılmamalıdır. Pişirme sırasında sıcaklığın 170°C’yi geçmeme-si önerilir. Çünkü bu sıcaklığın ötesinde doymamış yağ asiti molekülleri önemli değişimlere uğrarlar

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.