Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Ya istiklal ya ölüm ile ilgili soru , ya istiklal ya ölüm ile ilgili sorular 8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Çalışma Soruları 1-Sakarya Savaşı’ndan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 36      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ya istiklal ya ölüm ile ilgili sorular

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ya istiklal ya ölüm ile ilgili soru, ya istiklal ya ölüm ile ilgili sorular

  8.Sınıf Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Çalışma Soruları

  1-Sakarya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile 13 Ekim 1921’de yapılan doğu sınırımızın bugünkü şeklini aldığı antlaşmanın adı nedir?
  a) Lozan Antlaşması b) Ankara Antlaşması c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

  2-Sakarya Savaşı’ndan sonra, Fransızlarla 20 Ekim 1921’de imzalandı. Antakya hariç, işgal ettikleri yerlerden geri çekileceklerdi. Bu antlaşma ile Fransa TBMM’sini tanımış oldu. İtilaf Devletlerinin arasındaki birlik parçalanmış oldu. Buradaki birliklerimizin batıya kaydırıldı. Bu antlaşmanın adı nedir?
  a) Moskova Antlaşması b) Ankara Antlaşması
  c) Mudanya Antlaşması d)Kars Antlaşması

  3- Mustafa Kemal attan düşerek kaburga kemiği kırılarak yaralandığı, 19 Eylül 1921’de TBMM’si Mustafa Kemal Paşa’ya “mareşallik” rütbesi ve “gazilik” unvanı verildiği savaşın adı nedir?
  a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
  c) II.İnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

  4-“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz.” Sözünü Mustafa Kemal Hangi savaşta söylemiştir?
  a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
  c) I.İnönü Savaşı d) Başkomutanlık Savaşı

  5-Sakarya Savaşı ile 1683’de ki başarısız olunan kuşatmadan beri başlayan geri çekilme sona ermiştir.Bu kuşatmanın adı nedir?
  a) II.Viyana kuşatması b) İstanbul Kuşatması
  c) Kıbrıs Savaşı d) Çanakkale Savaşı

  6-Sakarya nehri doğusunda yapılan diriliş destanı savaşın adı nedir?
  a) Kıbrıs Savaşı b) Çanakkale Savaşı
  c) Sakarya Savaşı d) İnönü Savaşları

  7-Türk Ordusu Sakarya Nehri doğusuna kadar çekilmek zorunda kaldı.5 Ağustos 1921 tarihinde TBMM, Mustafa kemal Paşayı üç aylığına “Başkomutan” tayin etti. Ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için “Tekalif-i Milliye Emirlerini” yayımlandı. Düzenli ordunun yenildiği tek savaşın adı nedir?
  a) Kütahya-Eskişehir Savaşları b) Başkomutanlık Savaşı
  c) Sakarya Savaşı d) İnönü Savaşları

  8- Erkek Öğretmen Okulu konferans salonunda, 15-21 Temmuz 1921 tarihinde eğitim kongresi yapılmıştır. Kongreye eğitimle ilgili 180 yönetici katılmıştır. Bu sırada hangi cephede savaş devam etmekte idi?
  a) Doğu Cephesi b) Batı Cephesi c) Güney Cephesi d) Suriye Cephesi

  9-Türk ordusunun henüz taarruz edecek durumda olmadığını gösteren ve yenilgimizle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnönü Savaşları b) Başkomutanlık Savaşı
  c) Sakarya Savaşı d) Kütahya-Eskişehir Savaşları

  10-Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılıp, TBMM’sinde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafında okunan, 12 Mart 1921’de milli marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşımızın bestesini kim yapmıştır?
  a) Zeki ÜNGÖR b) Mehmet Akif ERSOY
  c) Hamdullah Suphi Bey d) Halide Edip Adıvar  11-“Siz orada yalnız düşmanı değil milletin maküs talihini de yendiniz.” diyen Mustafa Kemal, hangi savaşı ve kişiyi kastetmiştir?
  a) İnönü Savaşı-İsmet Paşa b) Sakarya Savaşı-Fevzi Paşa
  c) Sarıkamış Savaşı-Enver Paşa d) Ermeni Savaşı-Kazım Karabekir Paşa

  12- TBMM’si ile 16 Mart 1921’de yapılan Moskova Antlaşması ile, Misakımilliyi tanımıştır. Kars, Ardahan, Artvin Türkiye’ye; Batum Gürcistan’a, Nahçivan Azerbaycan’a verildi. Türkiye’nin doğu sınırı çizildiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sovyetler Birliği b) Fransa c) İngiltere d) İtalya

  13-Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri yenilince, Çarlık Rusya’ya yardım edemediler.1917 yılında Bolşevikler Çarlık Rusya’yı yıkıp, Sovyetler Birliği’ni kurdular. Gizli anlaşmaları açıkladılar. İtilaf Devletleri Sovyetler birliğine cephe aldılar. Sovyetler Birliği, aşağıdakilerden hangisi ile 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşmasını yapmıştır?
  a) İngiltere b) Ermenistan c) TBMM d) Fransa

  14- Kralı Amanullah Han ile Mustafa Kemal mektuplaşarak dostluklarını ilerlettiler.1 Mart 1921’de Moskova’da dostluk antlaşması imzalandı. Eğer bu devletlere düşman saldırırsa birbirlerine yardım edeceklerdi. Bu ülke TBMM’sini tanıdı. Türkiye, bu ülkeye subay ve öğretmen göndermeyi kabul ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Afganistan b) Pakistan c) Hindistan d) Rusya

  15- Düzenli Ordu’nun 10 Ocak 1921’de kazandığı ilk savaştır. Halkın düzenli orduya güveni artmıştır. TBMM’si Londra Konferansına davet edilmiştir. Albay İsmet Bey general rütbesine yükseltilmiştir. Adı geçen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sakarya Savaşı b) Kütahya Eskişehir Savaşı
  c) I.İnönü Savaşı d) II.İnönü Savaşı

  16- İtilaf Devletleri; I-Doğuda bir Ermeni devleti kurmak II-Kapitülasyonları devam ettirmek. III-Doğu Trakya’yı Yunanlılara bırakmak. IV-İzmir’de Yunanlı askerler ve Hıristiyan bir vali istiyorlardı. Buna karşı TBMM’si Misakımilliyi dünya kamuoyuna duyurmak istiyordu.Bu teklifler nerede sunulmuştur?
  a) Londra Konferansı’nda b) Paris Konferansı’nda
  c) Eğitim Konferansı’nda d) İstanbul Konferansı’nda

  17-“İnönü kuvvetli bir mevki idi. Burası Eskişehir’i savunabilirdi….Bu düzenli ordunun ilk zaferiydi…...Adeta bir perde eski başıbozukların üzerinden kalkmıştı. Halide Edip Adıvar “başıbozuk” tabirini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?
  a) Düzenli ordu b) Kuvayımiliyeciler
  c) Yunanlılar d) Ermeni komitacıları

  18-Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Türk halkı, haksız işgallere karşı, doğuda Ermenilere, güneyde Fransız ve Ermenilere, batıda Yunanlılara karşı savaşmıştır. Ermenilere Doğu Anadolu’yu vermek vaadi ile Rusya ve İngiltere silahlandırmıştır. Ermeniler isyan etmişler, katliamlar yapmışlardır. Osmanlı Devleti bunun üzerine aşağıdaki hangi tedbiri almıştır?
  a)Sevk ve İskân Kanunu b) Kapitülasyonlar
  c) Misakımilli d) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti

  19- İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kurtarılmıştır?
  A) Montrö Sözleşmesi B) Mudanya Ateşkes antlaşması C)Londra Konferansı D) Ankara Antlaşması

  20- Doğu cephesinde Kurtuluş Savaşı’nın ilk zaferini tayin eden savaş aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? A) Yunanistan’a B)İngilizlere C)Fransızlara D) Ermenilere

  21-Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı ilk silahlı direniş nerede başlamıştır?
  A)Mersin-Tarsus B)Manisa-Soma C)Aydın-Söke D)Hatay-Dörtyol

  22-Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadelenin askeri safhasını bitiren savaştır?
  A) I.İnönü B) Büyük Taarruz C) Çanakkale D) Sakarya


  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D), yanlış olanlarına (Y) harfi koyunuz
  ( ) 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’si açıldı.
  ( ) I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İttifak Devletleri’nin yanında yer almıştır.
  ( ) Sivas Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
  ( ) Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır
  ( ) Sakarya Savaşı, Türk Ordusunun son savunma savaşıdır. Sakarya Nehri’nin doğusunda yapılmıştır.
  ( ) 29 Ekim 1923’de Ankara’da TBMM’si açıldı.
  ( ) I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri’nin yanında yer almıştır.
  ( ) Erzurum Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
  ( ) Türklerin, II.Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilmeleri Sakarya Savaşı ile sona erdi.
  ( ) Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. istiklal marşının kabulü ile ilgili sorular
 3. Ya istiklal ya ölüm anlamı
 4. ya istiklal ya ölüm ingilizce
 5. ya istiklal ya ölüm ile ilgili hikaye
 6. Ya istiklal ya ölüm ile ilgili şiirler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
akrostiş şiirmektup örnekleri